Zepp-antenn för flera band?

SM0ETT / Hans

Well-Known Member
Har en längre tid (c:a 1 år) gått och "småklurat" på ZEPP-antennen
och dess "syster" Fuchs-antennen.
Båda skulle passa mig bra för att med ändmatning kunna köra
vertikalt m.h.a. glasfibermast.

Problemet är att jag använder en LP station som täcker både
24MHz som 30MHz.
Måste erkänna att jag blir lite undrande över "elementlängden"
för den tyx variera hos olika källor.

ARRL:s Handbook säger "lång tråd" matad med kapacitivt jordat
L-filter.

Rothammel (und Nachfolger) säger "lång tråd" matat med induktivt
kopplad resonanskrets.

Orr, W6SAI, säger induktivt eller direkt kopplat Phi-filter till "lång tråd"
med SWR-mätare mellan Tx och Phi-filtret.

Det tyx vara "lång tråd" son gäller. Men HUR lång?
Bäddat för grubbel och "tyck-om-dig-själv-tröja".

Då jag vill kunna "befolka" olika frekvensområden ("band) mellan 24 och 30
MHz blir ju lösningen för anpassningen någorlunda enkel: en resonankrets
med koaxmatning, skärm i "botten" av spolen, innerledare 4 varv "upp".

Hela spolen 40 varv, blir en "spartrafo" för Z-anpassning och med parallellt C,
av olika värden p.g.a. önskade "band", genom en enkel icke kortslutande vrid-
omkoplare.De olika "bandens" C kommer då inte i kontakt med varandra.
Allt "förpackat" i lämpligt "snyggt fodral".

Att trimmas, "band" för "band", m.h.a ett MFJ antennmätinstrument för
minsta SWR.

MEN, elementlängden ger mig "gråa hår", vithårig som jag numera är.
Misstänker att optimalt är att vara så nära halvvågen som möjligt.
24MHz är "12m" ger halvvåg 6m.
30MHz är "10m" ger halvvåg 5m.
Då skulle mitt resonemang ge en "generell"elementlängd på 5,5m.

Vad säger Python, Delphi:s antennorakel?
 
Last edited:
Top