1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Zepp-antenn för flera band?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM0ETT / Hans, May 31, 2011.

 1. SM0ETT / Hans

  SM0ETT / Hans Well-Known Member

  Har en längre tid (c:a 1 år) gått och "småklurat" på ZEPP-antennen
  och dess "syster" Fuchs-antennen.
  Båda skulle passa mig bra för att med ändmatning kunna köra
  vertikalt m.h.a. teleskopmast av glasfiberrör.

  Problemet är att jag använder en LP station som täcker både
  24MHz som 30MHz.
  Måste erkänna att jag blir lite undrande över "elementlängden"
  för den tyx variera hos olika källor.

  ARRL:s Handbook säger "lång tråd" matad med kapacitivt jordat
  L-filter.

  Rothammel (und Nachfolger) säger "lång tråd" matat med induktivt
  kopplad resonanskrets.

  Orr, W6SAI, säger induktivt eller direkt kopplat Phi-filter till "lång tråd"
  med SWR-mätare mellan Tx och Phi-filtret.

  Det verkar vara "lång tråd" som gäller. Men HUR lång?
  Det tyx vara "bäddar för grubbel" och "tyck-om-dig-själv-tröja".

  Då jag vill kunna "befolka" olika frekvensområden ("band) mellan 24 och 30
  MHz blir ju lösningen för anpassningen någorlunda enkel: en resonankrets
  med koaxmatning, skärm i "botten" av spolen, innerledare c:a 4 varv
  "från botten".

  Hela spolen 40 varv, blir en "spartrafo, med parallellt C av olika värden
  p.g.a. önskade "band" genom en enkel icke kortslutande vridomkoplare.
  De olika "bandens" C kommer alltså inte i kontakt med varandra.
  Allt "förpackat" i lämpligt "snyggt fodral".

  Att trimmas, "band" för "band", m.h.a ett MFJ antnnmätinstrument för
  minsta SWR.

  MEN, elementlängden ger mig "gråa hår", vithårig som jag numera är.

  Misstänker att optimalt är att vara så nära halvvågen som möjligt.
  24MHz är "12m" ger halvvåg 6m.
  30MHz är "10m" ger halvvåg 5m.
  Då skulle mitt resonemang ge en elementlängd på 5,5m.

  Vad säger Python, Delphi:s antennorakel?
   
 2. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Hej Hans,
  Oraklet sade: 5,5m är perfekt för den som avser att "befolka" 11m:)

  /Micke
   
 3. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Enklast blir det att anpassa om tråden är lite för kort på 10m.
  Då får man samma typ av anpassningsnät.

  En snabb simulering med 5m tråd stående på jord gav följade resultat:
  24,9MHz, serieL = 1,8µH shuntC = 27,5pF.
  29MHz, serieL = 1,8µH shuntC = 16pF.

  Resultat nära nog VSWR = 1:1 och man behöver bara justera C.

  /Micke
   
 4. SM0ETT / Hans

  SM0ETT / Hans Well-Known Member

  -GLD,
  Satte mig igår kväll/natt och räknade på resonanskretsen.
  Fick nästan samma värden som du redovisar.

  Jo, att 5,5m är perfekt för 27 är jag medveten om och det
  frekvensavsnittet kommer även att användas då frugan
  varken har cert eller intresse.

  noterade, något förvånad över dagens uttveckling, att ELFAn
  inte har annat än SMD vad gäller trimkondingar.
  Det blir tydligen att snegla lömskt på gamla FM-BC-pytsar för
  komponentanskaffning.

  " Ur led är tiden, ty klockaren är vrickad !" :eek:
   
 5. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Där Hans skriver "lång tråd" är det nog en översättning av "longwire", vilket ju är rätt i och för sig.
  Ordet longwire florerar i många artiklar om antenner.
  Men när det gäller antenner handlar det om en mycket lång antenntråd utan någon direkt reosnans och det burkar vara flera våglängder.
  Jag tolkar "longwire" som en tråd som sträcker sig exvis från egna taket och ända bort till grannens björk, dvs 10 - 200 meter. Oavsett vilken frekvens man kör.

  Men vill man mata den som det talas om här, så borde den heta ändmatad tråd.

  de
  SM4FPD
   
 6. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jag ser ingen tydlig skillnad på Fuchs-antennen jämfört med en ändmatad 1/2-våg.
  I en tidigare tråd har ju denna ändmatad 1/2-vågare nämnts och även den matas via en resonant transformator men där säger man att det behövs en kort "motvikt" för att det hela ska fungera.
  Fuchs-antennen har ingen jordning på transformatorns sekundärsida.
  Detta får mig att tro att koaxkabelns skärm bildar "motvikt"

  Vad är det för skillnad?

  /Micke
   
 7. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Man får antingen slakta gamla fina radioapparater eller köpa DYRT!
  Variable Tuning & Load Capacitors at RF Parts Company

  /Micke
   
  Last edited: Jun 1, 2011
 8. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  Vridkondingar till hembyggare!

  Annons på säljes...

  /Ingvar
   
  Last edited: Jun 3, 2011
 9. SM0ETT / Hans

  SM0ETT / Hans Well-Known Member

  Nej, "FotPeDal",
  om det i orginal stått "long wire" så hade jag översatt det med det helt
  korrekta < lång tråd >, nu skrev jag < "lång tråd" > just för att markera
  att trådlängden INTE var specifierad, den var "helt enkelt" lång.

  -GLD,
  Jodå, både Zepp och Fuchs är "ändmatade ½-vågselement", skillnaden är
  just matningen som krävs för att "kunna gå" från Z50 till c:a Z5 000.

  I en Zepp sker detta med en "öppen kvartsvågs-stubb" (notera att "stubb-
  öppningen" ska vara vänd mot antennelementet!).

  I en Fuchs sker detta med en "transformativt avstämd resonanskrets".

  Det övriga får vi nog fråga Python. ;-)
   
  Last edited: Jun 3, 2011
 10. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  OK, frågan kvarstår alltså.

  Vad är det för skillnad på en Fuchs och en ändmatad 1/2-vågare?


  Beskriver denna länk en Fuchs i själva verket?
  AA5TB - The End Fed Half Wave Antenna


  /Micke
   
 11. SM0ETT / Hans

  SM0ETT / Hans Well-Known Member

  OK, eftersom du frågar så ska jag försöka förklara skillnaderna som
  jag uppfattar dem:

  En ändmatad halvvågselement är ett spänningsmatat element med
  högt Z, i området 1k8 till 5k.

  En Zepp är ett halvvågselement matat i ena änden genom en öppen
  kvarstvågsstub för att kunna hantera högt matnings-Z i antennänden.

  En Fuchs är ett halvågselement matat i ena änden genom en avstämd,
  transformativ, resonant krets för att kunna hantera högt matnings-Z i
  antennänden.
  Den resonanta kretsen gör det möjligt att använda antennen för flera band
  genom att ändra resonansen.

  Som synes, Zepp och Fuchs hanterar båda den höga matningsimpedansen.
  Men med bara ett halvågselement så måste du hantera högt matnings-Z.

  Den länk du hänvisar till visar ett antal olika halvvågsantenner.

  Är vi överens?
   
  Last edited: Jun 4, 2011
 12. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  I grunden måste det ju vara samma antenner. Den ena fick sitt namn av flygfarkosten Zeppelin eftersom den var bestyckad just med en zeppantenn medan den andra har sitt "tekniska" namn. I ena fallet sitter matcningen direkt i trådänden och i andra fallet i stegmatarens ände, som f ö inte heller behöver vara just en kvarts våglängd.

  Jag känner till amatörer som har en vertikal tråd, så lång som möjligt, alltså oresonant, och matar med en stegmatare av godtycklig längd. Jag tror att han t o m satt en horisontell tråd i toppen och därmed skapat en "kapacitanshatt" på vertikalen. Vertikalantennen använder han både på 80 och 160 m. På sin 750 kvm stora tomt rullar han ut jordplanstrådar åt alla håll och kanter vintertid och kör framgångsrikt på det sättet.
  Trådlängden är ju av underordnad betydelse eftersom man ändå måste matcha den. Som vi tidigare talat om så strålar inte tråden bättre för att den är i resonans. Det viktiga är att se till att man får över så mycket av hf-effekten som möjligt till tråden, dvs matchningen och stegmataren måste fungera.
   
 13. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

Share This Page