1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

ZL-antennen

Discussion in 'Antenner och master' started by SM7-8291, Nov 13, 2011.

 1. SM7-8291

  SM7-8291 Well-Known Member

  Många resonanta antenner funger även vid 3x den frekvens de är konstruerade för.
  Gäller detta även för ZL-antennen?
  Påverkas antennens impedans och strålningsdiagram?
   
 2. sm6eng

  sm6eng Active Member

  Hej
  Att en halvvågsdipol går att använda på 3x den frekvens den är konstruerad för en sak men det är en helt annan sak när det gäller riktantenner med flera element.
  Jag kan inte svara dig på din första fråga eftersom ordet "fungerar" är ett luddigt begrepp.
  Svar på fråga 2: Ja, antennens impedans kommer att påverkas avsevärt.
  Svar på fråga 3: Ja, strålningsdiagrammet påverkas kraftigt, antennens fram/back-förhållande blir mycket dåligt och antennens gain går ner.

  /SM6ENG
   
 3. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  Hej.
  Om du, SM7-8291, åsyftar ZL-special så erinrar jag mig att "spacingen" bör vara omkring 1/8 lambda. Om antennen tillverkas för 7,1 MHz blir avståndet mellan elementen 5,28 meter. 3 ggr frekvenser blir 21,3 MHz och då bör "spacingen" bli 1,76 meter.
  Jag tror inte man kan erhålla någon riktverkan på det högre frekvensbandet. Dessutom kommer inte matningsimpedansen att bli den samma som på 7 MHz.

  73
  Bengt SM6APQ
   
 4. SM7-8291

  SM7-8291 Well-Known Member

  många resonanser

  I en artikel i QTC 3/1955 skriver SM6SA att han har mätt upp resonanser vid 4,2 7 14,19 21,2 och 28,3 Mhz på sin ZL antenn. ZL är alltså en multibandsantenn.
  Finns här någon som mätt upp strålningsdiagram?
   
 5. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  8291 de SM6APQ.
  Låter konstigt. Kan det vara en W8JK beam? ZL-special går bara på ett band. Har aldrig hört talas om en ZL antenn.
  Du skriver 4,2 7 MHz osv. 4,2 är ju utanför 80 m bandet, eller är det en felskrivning?

  73
  Bengt SM6APQ
   
 6. SM7-8291

  SM7-8291 Well-Known Member

  Nej 4,2 MHz är ingen felskrivning.
   
 7. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  ZL-antennen bygger på att fasvridningen blir 135grader mellan elementen.

  ZL_text.jpg
  ZL_ant.jpg


  /Micke
   
 8. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  GLD de APQ.
  Tack för bild och en bra förklaring till ZL-special-antennen. Som framgår är alltså antennen avsedd för ett frekvensband.
  Artikeln som SM7-8291 hänvisade till - QTC #3 1955 - är en missvisande svamling skriven av SM6SA (SK).
  Om du ger mig din e-mail adress kan jag skicka över en scannad kopia. Om du inte vill ge mig adressen här, kan du ge mig den på telefon.
  Mitt hemmanummer: 0340-652111

  73
  Bengt SM6APQ
   
  Last edited: Nov 23, 2011
 9. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  SM7-8291 de APQ

  Du skrev:
  I en artikel i QTC 3/1955 skriver SM6SA att han har mätt upp resonanser vid 4,2 7 14,19 21,2 och 28,3 Mhz på sin ZL antenn. ZL är alltså en multibandsantenn.
  Finns här någon som mätt upp strålningsdiagram?


  Du har fullständigt misstolkat ovanstående artikel - "ungefär som fan läser bibeln", hi!

  SM6SAs beskrivning av ZL-special är synnerligen rörig och lätt att misstolka.

  Jag har kopierat SM6SAs artikel i QTC 3/1955 och e-mailat till flera amatörer.

  Här är ett av svaren:

  Mycket spontant och jag kommenterar inte allt och viss risk för att jag missat något vid snabb läsning på arbetstid och det finns säkert stavfel mm.

  1. Skall man använda en grid-dipmeter skall man nog inte använda koax eller annan transmissionsledning mellan mät objektet och mätaren.

  2 Han anger inte längden på matningskabeln RG8/U. Att han får 125 Ohm vid feederns ändpunkt är därför relativ ointressant.
  Eftersom RG8/u håller 50 Ohm så tycker jag detta tyder på att antennens matningsimpedans är lägre än 50 Ohm....dvs man får en upp transformering . Sedan skriver han att det "framgår av senare gjorda ståendevågmätningar bör den ligga mellan 100 och 150 Ohm??. Vad är detta för mätningar är det gjorda på samma sätt, är det någon annan som har gjort dessa. RÖRIGT SKRIVET.

  3 Ibland talar han om impedansmätningar och då undrar jag om det verkligen är impedansmätningar han menar -speciellt
  när han bara anger realdel (eller är det bara SWR-mätning han gjort)

  4 Att ange vilka QSO han kört med antennen är orelevant som betyg för antennen såvida han inte jämför mot en referensantenn (vilket han gör längre ner i artiklen9

  5. Får ett intryck av att inte beaktar att tex SWR 2:1 (vid 50 ohms matning) kan innebära att impedansen både kan vara 25 ohm eller
  100 ohm. Han har inte koll på imaginärdelarna i impedansen varför det inte är givet att en 1:4 balun fixar anpassningen.
  Balunen som han satt dit verkar ju inte förbättrat SWR - snarare tvärtom MEN! svårt att jämföra eftersom han samtidigt tydligen har
  ändrat längd på matarledningen!!!

  6.Info om jämförelse med 118 fots windom är bristfällig, sitter den på samma höjd - hur är loberna orienterade mm.

  7. Sedan är det en massa rörigt snack som jag inte får ut så mycket av, tex att han har en groundplane på svagt sluttande plåttak
  - belägen 110 meter över Borås (eller är det över havet han menar). Att han skall hålla sig till Pi-filter är väl ett sidospår och
  sedan talar han om tester, konditioner mm.

  Summering
  Rörigt skrivet, en massa ovidkommande info, verkar som han saknar en del kunskaper.
  Överhuvudtaget så undrar jag vilka slutsatser som denna artikel leder till och vem som kan ha nytta av att läsa denna artikel.

  SM6ENG, Jobbar hos SAAB/Ericsson med avancerade militära radarsystem.

  Mina (SM6APQ) kommentarer.

  1. De meningslösa grid-dip-mätningarna säger ingenting. Att man får resonans på bl a 4,2 MHz är ointressant och innebär inte att antennen fungerar som riktantenn på denna frekvens. (Kasta upp en järnsäng i en ek och mata med RG-8 och du får säkert dippar på ett flertal frekvenser).

  2. SM6SA nämner impedansmätningar men menar nog SVF mätningar. Balunen som han vid ett senare tillfälle installerar försämrar tydligen SVF.

  3. SM6SA skriver att "Vid 7 Mc går den ganska hyggligt," Den ZL-special som är beskriven och avbildad är gjord för 14 MHz med de bägge folded elementena konstruerade c:a 10 meter långa. Då kommer den inte att fungera som riktantenn på 7 MHz - snarare som en rundstrålande "järnsäng" anpassad i sändarändan med Pi-filtret.

  Sammanfattning: Ännu en gång - ZL-special är en "två element end-fire, all driven array där man med hjälp av en korsad matarledning åstakommer en 135 graders fasförskjutning(90 + 45) mellan elementen och på det viset får en vinst i en riktning.

  Som riktantenn fungerar en ZL-special bara på ett frekvensband.

  Strålningsdiagrammet finns beskrivet i de flesta antennhandböcker.

  73
  Bengt SM6APQ
   

  Attached Files:

  Last edited: Nov 24, 2011
 10. SM7-8291

  SM7-8291 Well-Known Member

  impedans

  ZL-antennens impedans brukar anges till 90 ohm.
  Men vilken är den optimala impedansen för transmissonsledningen mellan elementen?
  Denna transmissionsledning skall göras luftisolerad eftersom plastkabel ger en annan fasvinkel än de önskade 135 graderna.
   
 11. JanneG

  JanneG Well-Known Member

  Rickard,
  Du kana ju studera artikeln här: http://www.eznec.com/Amateur/Articles/Simpfeed.pdf

  Metoden som W7EL där visar tillämpad på vertikalantenner fungerar ju även för fasade antenner med horisontella dipolelement. För att få bra resultat bör man ha tagit reda på antennelementens egenimpedanser och ömsesidiga impedansen mellan dem innan man använder W7EL:s program. Se f.ö. mitt inlägg här 2011-03-09.

  73 /Janne
   

Share This Page