brt 402s

  1. C

    Mottagare GEC BRT 402 S

    Hej, har kommit över en gammal mottagare som varit i försvarets tjänst BRT 402 S står kungl. flygförvaltningen till höger på fronten (nr 170). Den har varit rackmonterad men har ändå ett plåthölj som täcker anslutningarna baktill. Är det något som känner till denna typ av mottagare och vad jag...
Back
Top