jordspett jord jordstolpe

  1. SM5OCI

    Jordspett

    Många antenner behöver en hygglig jord, t.ex. beverages. Ofta ser man skrivningar om jordspett i koppar. Koppar är dyrt och (inbillar jag mig) ibland för mjukt för att bankas ned i marken. Kan man använda galvaniserade jordspet i stål, till exempel...
Back
Top