störningar

  1. M

    Störning peak kring 1kHz med 1 kHz mellanrum som letar sig in i diverse

    Hej, Jag är ny på detta forum och håller på primärt med musik. Jag har nyligen upptäckt att jag får störningar i mitt ljudkort (Apogee Duet 2), min portabla mic (Zoom Hn1) Och även en analog rör-preamp (Behringer Mic-100) Mönstret för störningen verkar vara detsamma för samtlig utrustning men...
  2. S

    Mätning av störningar på landet

    Jag har ett hus på landet, och där vill jag köra radio. Tyvärr är störningsnivån hög. När jag var ute i dagarna och körde SMFF från skogen var brusnivån S1, med en Elecraft K3, inverted vee på 80m med mittfästet 11m upp, LSB, 3740kHz, normal filterbandbredd. I huset på landet är brusnivån S5...
Top