1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

12.5kHz

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by SM7HIA, Sep 12, 2004.

  1. SM7HIA

    SM7HIA Active Member

    Jag har en IC-225 2m FM tranceivers som jag skulle vilja bygga om till 12.5kHz kanaldelning. För att få rätt selektivitet krävs ett nytt keramiskt filter. Nu sitter där ett MuRata CFP-455 E eller möjligen F på slutet (otydligt). Jag hittar inga data på detta och inte hellre några uppgifter om vad som finns att köpa idag och varifrån. Tacksam för all hjälp.
     

Share This Page