400kv luftledning

SM7WSJ

Well-Known Member
Hej!

Tänkte jag skulle fråga om erfarenheter hur det är att bo nära en 400kv luftledning??. Jag har fått information att eventuellt så planeras en framtida luftledning i min närhet och man börjar ju direkt fundera på eventuellt höjd störningsdimma samt det otroligt förfulande jämfört med att gräva ned kabeln.

Några erfarenheter här på forumet?

mvh Håkan SM7WSJ
 
Här kommer ett svar( om än sent) från en som bor några hundra meter ifrån en 470kv ledning.
Har inget större besvär under vintern eller när det är torrt i luften.
Vid fuktig luft däremot kan det bli en störningsmatta som ligger upp emot 9 i signalstyrka.
Detta gäller uteslutande kortvågen.
Har varit i kontakt med "ägaren" som jag trodde var intresserad av att få bort div överslag i ledningen (det kostar ju energi) men ack vad jag bedrog mig:rolleyes:

sm4xso/per-åke
 
SM7WSJ said:
Hej!
Tänkte jag skulle fråga om erfarenheter hur det är att bo nära en 400kv luftledning??. Jag har fått information att eventuellt så planeras en framtida luftledning i min närhet och man börjar ju direkt fundera på eventuellt höjd störningsdimma samt det otroligt förfulande jämfört med att gräva ned kabeln.
Några erfarenheter här på forumet?
mvh Håkan SM7WSJ
På tal om nedgrävda kablar. Hur funkar detta i praktiken? Hur isolerar man 400 kV-ledning tillräckligt bra för att det ska räcka då de ligger i marken? Eller man omvandlar till likspänning? Jag har frågat en del människor, men aldrig fått ordentligt svar. Det måste väl ändå finnas någon här som kan detta?:confused:
/Ingvar
 
sm7czr said:
Hur isolerar man 400 kV-ledning tillräckligt bra för att det ska räcka då de ligger i marken?
Väldigt noggrannt...

Jag erinrar mig från mina studier på 70-talet att utförandet av en högspänningsjordkabel ansågs vara ett av de svårare statiska elfältproblemen.

Då var lösningen att göra isolationen med flera koaxiella skikt med olika dielektriska egenskaper så att potentialfallet inte överskred ett kritiskt värde någonstans i isolationen.

Numera lär det finnas plaster som har denna gradering "inbyggd" i konstruktionen så att samma effekt kan uppnås på ett mycket enklare sätt. Man kan även göra kortare kabelvägar som koaxialledningar fyllda med SF6.
Även det faktum att den reaktiva ström som flyter mellan fasledarna och omgivningen blir mycket större, och därmed ökar isolationsförlusterna spelar in. Kraftnätsbyggare räknar på 10-delar av procent av totalverkningsgraden i sina system, och det krävs en bra motivering till att öka förlusterna med "berått mod".

Ett annat problem är anläggningskostnaderna. Det ska vara mellan 10 - 20 ggr dyrare per km att bygga jordkablar för 400 kV än motsvarande luftledning.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Strålningsriskerna

Tack Karl-Arne!
Då har du säkert en kommentar till detta också:
Här i kommunen har vi två olika bostadsområden utanför stadens centrum, som har en mycket närliggande 400 kV-ledning, de ligger faktiskt mycket nära tomtgränserna på vissa ställen. Problemet är att ledningen fanns då husen uppfördes. De boende är rädda för strålningsriskerna, men det är dyrt att flytta ledningarna och det har varit ett fasligt "tjafsande" om vem som ska betala det. Hjälper det verkligen att gräva ner dem? Behöver folk inte vara oroliga om dessa nedgrävda ledningar passerar vid sidan om deras hus? Husen minskar ju i värde och ingen vågar köpa dem.:(
/Ingvar
 
Fälten från en symmetrisk trefasledning är = 0 när strömmar och spänningar i alla tre
fasledarna är lika. Osymmetri i en så stor kraftöverföring kostar pengar, så kraftbolagen strävar efter en så perfekt symmetri som det överhuvudtaget är möjligt.

Det föregående gäller när avståndet mellan fasledarna kan försummas
jämfört med "betraktelseavståndet", och man måste då vara något 100-tal meter bort i "luftledningsfallet". I en jordkabel kommer ledarna vanligen att ligga så nära varandra att några meters avstånd kommer att räcka för att fälten kan försummas. För normala förläggningsdjup kommer man alltså att kunna försumma fältet vid jordytan.

Erinrar mig att sådana beräkningar kunde förekomma som tentamensuppgifter i "Elfält".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top