70cm gummiantenn

Borage

Well-Known Member
Gummiantenn för 70cm (längre räckvidd)

Just nu har jag 4-5 cm långa antenner på ett par handapparater och jag undrar om räckvidden skulle bli mycket längre om jag byter till 8, 13 eller 21 cm antenner, eller ska man satsa på 2/1 eller 1/1 antenner? Får man problem med SWR om man bara byter, även om den antennen är anpassad för den frekvensen?
 
Last edited:
Vet inte riktigt hur jag ska yttrycka mig tydligare. :confused:

Mina antenner är 4-5 cm långa, och jag skulle behöva nå lite längre utan att hänga på ett slutsteg, eller köpa nya apparater.
 
Det blir ingen stor skillnad i räckvidd.

På ham.srsab.se kan man t.ex läsa att en 37 cm lång antenn förbättrar
signalstyrkan med 1,5 dB (2 m), 2,15 dB (70 cm), 5,5 dB (23 cm).
Detta motsvarar en ökning med 41% (2 m), 64% (70 cm), 255% (23 cm).

En ökning av signalstyrkan med 100% ger mindre än 40% ökning av
räclvidden (kvadratroten av signalstyrkeökningen). Dvs räckviddsökningen
blir som mest 18% (2 m), 28% (70 cm), 88% (23 cm).

Det blir ännu mindre om din antenn är bättre än den referensantenn som
man jämför sig med, och något större om din antenn är sämre än
"referensantennen".

Borage said:
Mina antenner är 4-5 cm långa, och jag skulle behöva nå lite längre utan att hänga på ett slutsteg, eller köpa nya apparater.
 
Den största förbättring jag kan hitta med gummiantenn för 70 cm är
3,5 dB. Antennlängden är då 47 cm (Diamond RH-901).

Antennbytet motsvarar då som mest en räckviddsökning med 49%.

sm0yxi said:
Det blir ingen stor skillnad i räckvidd.
 
Tack för era tips & synpunkter. Nu vet jag vad jag har att vänta mig om jag byter antenn, 5KM längre räckvidd som mest.
 
Back
Top