7s6sj

Status
Not open for further replies.

sm6wxl

Member
När det gäller signalen 7S6SJ, är det så att vi har rätt att ändra mittensiffran tex till 7S7SJ/7S4SJ. Det är bara att kolla med SSA (specialsignaler) lycka till!!!!!!

7S6SJ
 
Det framgår av SSA Specialsignaler att SK6SJ har betalat för 7S6SJ, inget annat.
Ska SK6SJ använda 7S4-7SJ så är det väl inte så svårt att förstå att alla de anropen måste "köpas".

I reglerna för specialsignaler står det så här:

"Distriktssiffran skall motsvara den av SSA vedertagna distriktsindelningen. Om en signal används utanför distriktet kan inte siffran ändras (suffixet är inte exklusivt) utan det tillfälliga distriktet anges efter callet (ex 7S0A/6). "
 
Pse läs http://www.ssa.se/specialsignaler/regler.php! Där står följande angående distriktssiffran
Om en signal används utanför distriktet kan inte siffran ändras (suffixet är inte exklusivt) utan det tillfälliga distriktet anges efter callet (ex 7S0A/6).
Ni får med andra ord INTE ändra distriktssiffran.
73 de Lars, sm6rpz
 
Godmorgon mina herrar, tack för ert intresse för vår klubb och vår specialsignal. I stället för att uttala sig här kanske det vore bättre att först ta reda på fakta (av oss eller SSA). Vi hörde redan igår att denna fråga engagerat många och ville göra ett förtydligande med mitt lilla inlägg. Tydligen räckte inte det.

Vi har tillstånd från SSA:s funktionär för specialsignaler, SM6JSM, Eric Lund, att använda suffixet SJ i kombination med prefixet 7S och den aktuella distriktssiffran, oavsett varifrån vi sänder i Sverige. Detta har vi fått skriftligt men för säkerhets skull har vi bett Eric bekräfta det även här på detta forum. Hoppas han kan göra det inom de närmaste dagarna.

Har ni ytterligare frågor ombedes ni vänligen kontakta Eric via e-mail. Enligt Eric finns det fler specialsignaler som fungerar på detta vis, men det kan bara komma i fråga för evenemangssignaler (alltså vår signal) - inte contestsignaler.

Vi får med andra ord VISST ändra distriktssiffran och vi har av naturliga skäl tagit mycket noga reda på vilka regler som gäller.

Själv har jag under år 2004 haft QSO med SCxAG, från distrikt 3, 5 och 6 som mittensiffra, ytterligare en specialsignal enligt samma modell, alltså.

Vi hoppas få många och trevliga kontakter under år 2005 med vår specialsignal från så många distrikt som möjligt. Special-QSL är under framtagning.

Väl mött på banden!
73 de SM6WXL Gunnel
 
Det är obra att det finns regler som inte är inskrivna bland övriga regler.
SSA borde skriva in alla varianter av 7S-SJ i sitt register så att det framgår att signalerna är upptagna.

SK6SJ-folket har tidigare hanterat regler lite på sitt sätt och ibland åkt dit ordentligt av den anledningen. När nu en icke dokumenterad metod beskrivs så blir man misstänksam...

Blir avgiften densamma oavsett hur många distrikt ni behagar sända ifrån?
 
sm6wxl said:
Vi får med andra ord VISST ändra distriktssiffran och vi har av naturliga skäl tagit mycket noga reda på vilka regler som gäller.
Enligt de regler SSA lagt fram för specialsignal så får ni inte ändra distriktssiffran. Reglerna är glasklara angående detta (se mitt citat ovan.)

Skulle förvåna mig om SM6JSM avvikit från dessa regler i ert fall.

73 de Lars, sm6rpz
 
Men kontakta då SM6JSM, det är väl inte så svårt. Sedan kan du väl vara vänlig att skriva det svar du fick här på HAM.SE (ok, eller???)

SM6WXL/Gunnel
 
Följande mail skickat till sm6jsm:
Hej!

Med anledning av tråden http://ham.se/showthread.php?t=1001 vill jag fråga följande.

I reglerna för specialsignaler, http://www.ssa.se/specialsignaler/regler.php, står "Om en signal används utanför distriktet kan inte siffran ändras (suffixet är inte exklusivt) utan det tillfälliga distriktet anges efter callet (ex 7S0A/6)."

Sm6wxa, per telefon, och sm6wxl, i tråden nämnd ovan, påstår att de av dig tillåts använda olika distriktssiffror till sin 7s6sj signal, dvs att de tex skulle få använda 7s4sj. Jag finner dock inget som helst stöd för detta i de regler som redovisas på SSA:s hemsida.

Vad gäller. Får man använda olika distriktssiffror i sin specialsignal, tex 7s6sj och 7s4sj?

Om undantag från citatet ovan finns så bör nog det läggas in på samma sida som reglerna för specialsignaler.

73 de Lars, sm6rpz
73 de Lars, sm6rpz
 
Hej!
Det behövs tydligen ett klargörande från min sida när det gäller 7S6SJ. Detta är en evenemangssignal som klubben SK6SJ får använda under 2005 för att fira sitt 5-års-jubileum. Skillnaden mellan en contestsignal och en evenemangssignal är ganska stor. Contestsignaler är normalt fleråriga och gäller endast under contests. Man kan vidare aldrig byta distriktssiffran, eftersom det finns andra innehavare med samma suffix men med annan distriktssiffra.
Evenemangssignaler är sällan giltiga mer än ett år, men kan användas i och utanför contests. Eftersom jag har kontrollen över både contest- och evenemangssignalerna så vet jag om det finns någon annan som har samma suffix.
Det finns ingen annan specialsignal som börjar på 7S och som slutar på SJ, så jag har gett tillstånd till SK6SJ att använda 7SxSJ under hela året. Om någon klubbmedlem sänder från SM7 så används 7S7SJ osv.
Det enda villkoret är att det ednast ska finnas EN 7SxSJ i luften samma dag, annars blir det fråga om två olika signaler.
Om någon tror att detta är en nyhet så kan jag hänvisa till förra årets SCAG-jubileum där alla distrikt var i farten, från SC0AG till SC7AG. Ett annat exempel är SM7EQLs Experimenterande Svenska Radioamatörer. De har tillstånd att använda SK7ESR till SK0ESR om de så önskar. Likadant med SAS amatörradioklubb m.fl.
Hoppas detta har rett ut begreppen för de som tvivlat. Eventuella kommentarer eller frågor skickas direkt till mig på sm6jsm@ssa.se i stället för denna reflektor, om ni vill att jag ska se dem.

73 de Eric
SM6JSM
 
Tack Eric för snabbt klargörande så denna fråga inte behöver bli en långbänk.

Väl mött på banden alla klubbar och enskilda amatörer!

Sjuhärads Radioamatörer SK6SJ /
Gunnel
 
Tack för klargörandet Eric!

Verkar som om de regler som finns på SSA:s hemsida i så fall är missvisande. Enligt de får man inte byta distriktssiffran (framgår klart av citatet jag nämnt högre upp i tråden.)

Dags att uppdatera reglerna så att de stämmer överrens med verkligheten med andra ord.

73 de Lars, sm6rpz
 
Kan bara konstatera att herr -JSM's regler poppar upp och ned som det passar honom. Att han inte ändrar de s.k reglerna på Organisationens hemsida säger en hel del om personligheten bakom cirkusen. Dom s.k reglerna ändras från gång till gång tydligen och det i direkt motfas till de regler som högsta myndigheten, dvs PTS tillämpar. SSA är ingen myndighet.

I olika fall så bestämmer föreningsföreträdaren hur reglerna är, i ena fallet så ska de s.k reglerna på hemsidan om distrikt gälla, nästa gång ska dom inte gälla, en tredje gång måste alla vara medlemmar i SSA, nästa gång gäller inte det, nästa gång gäller specialsignalen enbart under ytterst knappa tillfällen för att göra en piruett och tillåta detta nästa gång. Inom myndigheterna kallas ett dylikt förfarande för "ministerstyre" vilket är ett ytterst avancerat maktmissbruk.
Det kan väl inte vara så att en låda löser alla problem i sedvanlig tidig anda?
 
För vår del har det inte varit svårt alls att tyda de mycket klara regler och direktiv vi fått i samband med vår specialsignal av SSA:s funktionär SM6JSM. Vi har fått ett trevligt och snabbt handläggande.
Den som följt SSA:s reflektor måste ha sett att Eric bemödat sig mycket om att förklara alla gällande regler även för dig.
Hur gick det till slut, vilken/vilka special/contestsignaler valde ni till Team VVG?

"Det kan väl inte vara så att en låda löser alla problem i sedvanlig tidig anda?", skriver SM7VVG.

Om han menar vad jag tror att han menar är det en mycket allvarlig anklagelse. Kanske SM7VVG vill förtydliga innebörden?


SM6WXL
Gunnel
 
Gunnel skriver:

"För vår del har det inte varit svårt alls att tyda de mycket klara regler och direktiv vi fått i samband med vår specialsignal av SSA:s funktionär SM6JSM. Vi har fått ett trevligt och snabbt handläggande."

Jag tror inte att någon skulle ha problem att tyda de regler som finns om de vore kända för alla och envar. De regler som idag går att läsa på SSA hemsida är inte alls komplicerade. Det vore på sin plats att ansvarig reviderar regelverket i samma anda och sedan följer det. En datumstämpel på regelsidan rekommenderas, "Gäller från...".
 
Det är inget som vår klubb lägger sig i, vi vet att vi har gjort rätt. Det har ni fått bevis för, så det hela är avslutat för vår del. Sanningen segrar!!!!!!

Väl mött på banden!!!!!

Gunnel
 
Nä nu får det räcka för den här gången.
WXL har bevisat att SK6SJ inte har gjort något fel, så denna diskussionen får anses som avslutad.
Övrigt tyckande om SK6SJ får ni ta upp med företrädarna för denna klubb direkt.

73 de Uffe
sm7sek
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top