1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Ansvarig för klubbsignal?

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM7TJC, Jul 6, 2014.

 1. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  I samband med JOTA:n så skaffade sig scoutkåren en klubbsignal där jag stod som ansvarig sändaramatör.
  När jag nu söker på signalen (på ssa.se) så får jag fram adressen till scoutkåren. Inget mer.
  Vad händer egentligen om signalen används?
  Det är ju trots allt en legitim signal som utfärdats av PTS, men utan någon certifierad amatör som ansvarig.
  I princip skulle ju vem som helst kunna använda den hur som helst. Den privatperson som signalens adress står på struntar ju fullständigt i det. Han är ju bara scoutledare och vet inget om amatörradio.
   
 2. SM7EYO

  SM7EYO Member

  Detta kom mig att tänka på att jag på 70:talet ansvarade för scoutstationen SK7ES. Kollade och signalen står på Södra Skånes Scoutdistrikt. Kan just undra vem som varit stationsansvarig i alla dessa år?
   
 3. SM6XYY

  SM6XYY Well-Known Member

  Om du stod som ansvarig när dom skaffade signalen så är det ju du som är ansvarig i all evighet tills du meddelar PTS att du inte vill vara ansvarig för klubbstationen längre, eller hur? :)
   
  1 person likes this.
 4. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Jag trodde inte att PTS hanterade anropssignaler längre?
  Kollar man hos SSA så verkar det inte finnas någon notering om ansvarig sändaramatör.
   
 5. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Vad jag förstått är "klubbsignaler" ännu ett odefinierat tillstånd. Ingenstans i bestämmelserna nämns de särskilt,
  och under "den stora oredans tid" eller den oreglerade tiden ansågs dessa endast få fortsätta användas enligt
  sedvanerätten.

  Det finns ju inte heller något skrivet i PTSFS om användning av anropssignaler annat än att varje person
  som använder en amatörradiostation ska ha en egen anropssignal.

  En formellt bokstavstrogen tolkning är då att "kollektiva anropssignaler" som t.ex. radioklubbars eller scoutkårers signaler inte är tillåtna. Möjligen kan man hänvisa till sedvanerätten fram tills dess att ett domstolsutslag fastställer vilken tolkning som ska gälla fortsättningsvis i frågan. Det går inte heller att vara ansvarig för något som formellt sett inte finns längre.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  2 people like this.
 6. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Man letar verkligen efter problem att hänga upp sig på här.

  Att en som använder någon annans signal är lika brottslig oavsett om han använder en klubbs signal eller en persons signal är väl ganska självklart?

  Skulle en pirat använda en persons signal är väl signalinnehavaren lika fri från ansvar som en ev klubbsignal som inte har en registrerad ägarperson? Spelar det verkligen någon roll då om vem som äger eller ansvarar för signalen?

  Jag menar att om någon okynnesperson använder SM0AOM eller SK0xx kan väl kvitta? Vilka problem försöker ni lösa egentligen?
   
  Last edited: Jul 13, 2014
 7. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Jo, klubbsignaler nämns särskilt i delegationsbeslutet:

  Det är i stort sett det enda som i dagens regelverk sägs om klubbsignaler. Enligt en formellt bokstavstrogen tolkning är varken SK6W eller SK0SSA klubbsignaler, men däremot såväl SM0GU som SM7VG.

  Jag vill hävda att "den stora oredans tid" råder just nu.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  Last edited: Jul 13, 2014
  1 person likes this.
 8. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Om det inte går att knyta signalen till någon certifierad sändaramatör så går det ju inte heller att veta om det är en pirat som använder den. Det finns ju ingen ansvarig som kan verifiera om den använts korrekt.
  Det var orsaken till min fråga.
  Det logiska vore ju att en signal inte kan existera utan någon ansvarig och att den därför borde strykas.
  Du har naturligtvis rätt i att detta knappast är något speciellt stort problem utan mer en formsak.
   
 9. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Internt i klubben brukar ju finnas en "stationsansvarig".
  Denne är ansvarig för klubbens station och call.

  Nu är det ju bara "internt" så att säga och har väl ingen
  betydelse formellt. Men signalen står ju registrerad på
  en förening / klubb så jag antar att styrelsen ytterst
  har ansvaret.

  Kolla gärna i SM-callbook på SK0ZA så förstår ni hur jag menar.

  Som Per skriver kvittar det ju iofs när en svartfot kör med
  stulen signal, den rättmätige innehavaren av signalen är
  ju ansvarsfri i det fallet. Det ligger ju liksom utanför dennes
  kontroll....
   
 10. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  "Klubbsignaler" har ingen egen definition eller ställning i PTSFS sedan TFS B:90 upphävdes, och jag erinrar mig ett möte med PTS för dryga 10 år sedan där saken kom upp och där PTS hänvisade till sedvanerätten när det gällde fortsatt användning av existerande (SK) signaler.
  Några nya med SK-prefix kunde inte delas ut enligt PTS inställning.

  Delegationsbeslutet behandlar däremot utdelandet av nya (efter 8/12 2011)
  signaler med SA-prefix, och där har det skapas ett fristående regelverk där en föreningssignal ska bestå av
  SA+distriktssiffra+tvåställigt suffix. Dessa är i klar minoritet, c:a 20 jämfört med drygt 650 SK-signaler.

  Vilken av texterna som ska ha precedens i denna fråga är öppet för bedömningar.
  Juristerna får ta ställning till ifall en företeelse som inte nämns varken LEK eller i PTSFS plötsligt kan få rättsverkan i andra dokument.

  PTS har privilegiet att kunna skriva hur obestämda regler och författningar som helst,
  därför att man hänskjuter de tolkningstvister som uppstår till förvaltningsdomstolarna för att få ett prejudikat.
  Vi ser här en tilltagande "amerikanisering" av klimatet inom myndigheterna i Sverige.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 11. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Enligt SSA:s regelverk, som upphävdes i och med PTS delegationsbeslut den 8 december 2011, skulle mycket riktigt klubbsignaler ha SA-prefix och tvåställigt suffix. Där fanns även en definition av begreppet klubb och vem som skulle ansvara för klubbstation och anropssignal.

  I det nuvarande regelverket sägs ingenting om prefix för klubbsignaler, utan bara att suffixet ska vara tvåställigt. Jag har i alla fall inte kunnat hitta någon "prefixregel".

  Karl-Arne, om du har tillgång till någon föreskrift, som säger att klubbsignaler ska ha något särskilt prefix, tar jag gärna del av den.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  Last edited: Jul 13, 2014
 12. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  De nya "grundsignaler" som delas ut enligt den nuvarande skrivningen av delegationsbeslutet ska ha SA-prefix, och då får även klubbstationer med grundsignal SA-prefix. Möjligen är det ändringar på gång i detta avseende.

  Att allmänt sett så mycket fallit mellan stolarna och kan ge upphov till tolkningstvister är djupt olyckligt.

  I detta avseende var TFS B:90 ett föredöme...


  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 13, 2014
 13. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Ja, det verkar vara en rimlig tolkning. (Om man blundar för att begreppet "grundsignal" inte är definierat.)

  Även SSAs anvisningar, som gällde fram till den 8 december 2011, var i sin tydlighet ett föredöme jämfört med dagens rådande delegationsbeslut.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  Last edited: Jul 13, 2014
  1 person likes this.
 14. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Faktum är att så sent som 2008, när vi skaffade signalen SK0ZA från PTS, så krävde de en stationsansvarig.
   

Share This Page