Antenn påverkar Antenn

SM4XIH

Member
Hej forum

Jag tänkte höra mig lite för angående erfarenheter om hur antenner påverkar varandra.
Jag har i mitt fall en 12-17-30m beam ovanför en 10-15-20 bägge av cushcraft.
Uppmätta SWR var mycket bra till godkännt ( 1:1 till 1:1,4) alla avstämda på cw delen.

Nu har jag monterat 40m tillsatsen på den nedre enligt manualen, och det blev väl hyffsat dock kom 40m lite för lågt resnans runt 6,9 MHz, vilket ska åtgärdas, men det som var intressant var det att SWR värdena på warc beamen ovanför, vilken jag inte rört ändrade sig, framför allt på 30meter där den blev riktigt bra (1:1) men det hade narturligtvis kunnat blivit sämre oxo.

Jag har sett att en del monterar antennerna vridna 45-90 grader men kan man simulera fram dessa kopplingar mellan antennerna men lämpliga program och går det att visa på att det blir bättre/sämre beroende på hur de monteras.

/Markus
 
Visst kan man simulera fram hur antenner påverkar varandra.

Problemet är att man måste mata in många element i simuleringsprogrammen,
och när avstånden mellan elementen dessutom börjar bli i samma härad som våglängden
minskar noggrannheten påtagligt. Det blir alltså svårare att göra tvärsäkra uttalanden
om de nya egenskaperna.

Allmänt sett påverkar alla metallföremål som inte är försumbart små
i närheten av en antenn både strålningsegenskaperna och matningsimpedansen, dvs SWR.

I korthet beror detta på att ett antennelementet "speglar sig" i metallföremålet, och då uppstår nya strömmar i föremålet som också strålar, och betraktar man det hela på avstånd blir det ett ändrat strålningsdiagram.

Ändringen i matningsimpedans beror på att energi från metallföremålen strålas tillbaka till det ursprungligen drivna elementet i antennen och då kräver naturlagarna att impedansen där ändrar sig.

Om man vrider antennerna 90 grader mot varandra har man i princip eliminerat
kopplingen mellan antennelementen, men i gengäld har man nu fått bommen att koppla till.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Hej Karl-Arne!

Tack för den informationen, ja det vore intressant att lyckas göra en simulering och jämföra med verkligheten, då det torde vara ett mycket vanligt problem att man "staplar" till skillnad mot "stackar" olika antenner på varandra.

73/Markus
SM4XIH
 
Back
Top