Antenner med isolationsavstånd

SM7NTJ

Well-Known Member
Antenner med isolation

Hösten 2019 deltog ett antal av SK7AX medlemmar i en stor samutbildning - övning i regi av länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den som är nyfiken på övningen kan läsa mer på följande länk
2019:23 Samutbildning och övning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län

Några av de lärdomar vi fick av aktiviteten var bland annat att vi behöver tänka på ljudmiljön när ett antal radioapparater på ett flertal frekvenser är aktiva samtidigt i ett och samma rum.

En annan lärdom är att vi behöver ordna med ett annat arrangemang för våra antenner.

Här nedan syns i förgrunden antenn för 2m och 70cm. Längre bort mot skogen skymtar den flyttbara 70cm repeatern som förstärkte kapaciteten i närområdet. Repeatern är monterad i ett skåp på släpkärra och drivs av solcell/batteri när inte elnät finns tillgängligt

Antenner_övningsplats_krympt.jpg

Vi behöver helt enkelt mer isolation mellan de olika radiofrekvenserna, radiosystemen, för att inte de ska påverka varandra så mycket.

Den här gången behövde vi bara täcka länet på tvären så längsta förbindelsesträckan var strax över 5 mil fågelvägen.

Ett sätt att öka antennisolationen är att placera antennerna i en vertikal linje med varandra med ett så stort vertikalt avstånd att vi får bortåt 30dB isolation.

Vanliga bas-antenner är lite väl tunga och inte direkt lämpade för det tänkta utförandet. Därför valdes dualband antenner 144/430 avsedda för bilmontage.

Detta gav ett antal fördelar vid konstruktionen och det mekaniska utförandet.

Antenner_med_isolation.png

Efter en del experiment och klurande provades en lösning som verkar fungera ok.

Det finns två användningssätt för den här konstruktionen.

Det första ses till vänster där antennerna sitter monterade åt samma håll på masten. Avståndet mellan antennerna är valt till cirka 2 meter så att antennerna dels ger isolation mellan varandra men även är möjliga att mata som en antenn via en två-portars power divider. I utförande som separata antenner fås isolation i storleksordningen 25dB på 2m och 40dB på 70cm. (Iden med power divider får provas när jag fixat en sådan)

Till höger ses version två. Antennerna är nu vridna från varandra. Avståndet antenncenter till antenncenter ökar nu till cirka 3 meter. Detta ökar isolationen mellan antennerna till cirka 35dB på 2m och 48dB på 70cm. Här finns nu ytterligare en förklaring till valet av antenner. Mobilantennerna går att sätta upp och ner utan att bli vattenfyllda.

Om önskad antennisolation uppnås fullt ut visar sig när temperaturen utomhus är sådan att man kan montera upp allt och kontrollmäta resultatet.

Jag har tidigare mätt isolationen på ett annat hemmafix för 70cm och fått med än 30dB isolation med ett kortare centrumavstånd.

Jag har under det mekaniska konstruktionsarbetet även provat med en 5/8-dels antenn för 155MHz på det ena fästet och 144/430 antenn på det andra och även denna kombination verkar fungera tillsammans.

Antennerna valdes till Diamond NR-770H.

Antennfästet EC-H, PL-fäste med 4m RG58

Jordplanskit MGP, PL-hane-PL-hona skarvstycke med tre stycken jordplan 50cm.

35x35mm aluminiumrör längd 850mm (900mm gör det lättare att fästa på grövre antennmaster)

Mobilfästet monterades i ett 16mm hål borrat 20mm in från ändan på röret. Ett jordplan skruvades dit och en antenn monteras. Avståndet 76cm mellan maströret och antennen gav bra anpassning på 2m och hyfsad på 70cm. Ökas avståndet lite till förbättras anpassningen på 2m lite grand på bekostnad av 70cm som blir sämre. Resonanspunkten på 2m hamnade på 145MHz och för 70cm närmare 435MHz.

Konstruktionen kräver i stort sett bara enkla verktyg för håltagning och montering vilket borde göra att intresserade kan bygga den utan en mekanisk verkstad i garaget.

Fästplåtarna kommer att förses med styrande bultar och är tänkta att spännas fast med spännband för att lätt kunna användas på olika grova master. Det går naturligtvis att montera dit avgasklammer om man bara har en typ av mast.

fäste_med_antenn_krympt.jpg
Antenn monterad med jordplan på röret

fäste_närbild_krympt.jpg
Närbild på antennfästet

För den nyfikne så använde vi under samutbildningen två stycken 2m repeatrar, direktfrekvenser på 2m, en 70cm repeater, DMR repeatrar och RAKEL/TETRA för att hålla kontakt med elverksgrupper, eftersökskedjor och informationspunkter på stan.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Top