At-250

Ralle

Member
Fungera en Kenwood AT-250 Autotuner till vilken radio som helst?
Tänkte använda den till en Yaesu 857, går det?
 
Tackar för svaren så här långt.
Jag har nu tunern hemma, men jag får den inte att stämma av!
Hur jag än gör så börjar den aldrig försöka ens.
Måste man trigga den på nåt annat sätt?
Det finns ju ett uttag på baksidan för en speciell radio, men den passar ju inte i Yaesun.
 
Jag har läst lite...
Det står att ett stift i ACC kontakten på tunern är för sändning med "andra trancevers", ska jordas vid sändning.
Kan det räcka med att jorda detta stift när man sänder?
 
Tyvärr så är mina kunskaper begränsade och det bästa är att du ber någon mer kunnig att titta i manualen. Men som jag uppfattar det så måste man få AT-250 att förstå att den skall stämma av signalen.
 
Jag tolkar manualen som att du ska jorda pinne 3 vid sändning. Band väljer du via omkopplaren på fronten (dvs, använd inte bandomkopplarens AUTO-läge.)

73 de Lars, sm6rpz
 
Japp!
jag testade att jorda det, och det fungerade perfekt!
Nästa fundering då... Kan man göra en kabel till detta till 857:an, eller är det enklast att sätta en knapp extra som man trycker på när man sänder och ska stämma av?
Eller, kan man jorda det stiftet konstant?
Den stämmer ju ändå inte av förrän man sänder, och efter att den stämt av måste man ju ändå trycka ut Tune knappen...
Det vore väl enklast, att jodra stiftet konstant?
Eller kan det bli knas?
 
Principen bakom "auto-tuners" är att de automatiskt ställer in anpassningsnätet till
minsta SWR till radion. För att kunna göra detta så måste de dels ha ett "kommando" för att veta att avstämning ska ske, dels information om vilket band man sänder på, och slutligen HF på ingången så att servosystemet kan arbeta.

För just denna "tuner" ordnas detta automatiskt om den anslutna radion är en TS-430 eller någon av dess släktingar. Andra transceivrar genererar inte dessa styrsignaler, så då behöver man ordna dessa på egen hand.

De signaler som behövs är:

1. Bandinformation (kan undvaras om bandomkopplaren på "tunern" används)
2. En signal som är 0 V (jord) vid sändning.

Dessutom behövs en lämplig dos HF på "tunerns" ingång, tillverkaren rekommenderar max 50 W CW under avstämningen.

Det som kommer att hända när dessa villkor är uppfyllda är att servosystemet i "tunern" kommer att försöka hitta den punkt där SWR utjämnas till 1:1 eller mycket nära.
När den punkten hittats stannar servomotorerna och avstämningen är klar.

Något som man ska hålla i minnet om sådana här "autotuners" är att de har ett ganska begränsat anpassningsområde. Det går i bästa fall att utjämna ett SWR på 3:1.
Man kan alltså inte hantera de mycket stora SWR som förekommer t.ex. vid "multibandkörning" av dipoler.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Tacka för den informationen.
Jag fick den som sagt att fungera med den där jordsignalen du nämnde, och jag blev faktiskt imponerad av vad den klarade av att stämma av.
Min fundering nu är om man kan jorda det här stiftet konstant?
Man stänger ju ändå av tuningen efter att den har stämt av, så det kan ju inte spela någon roll, eller?
Annars, kan man koppla den så den får en signal från Yaesu 857 ändå?
Det borde väl gå då den endast behöver ha jord.
 
Det här beror lite på hur den interna logiken är beskaffad.

Man kan t.ex. tänka sig att denna väntar på att "transmit"-signalen ska aktiveras
precis innan HF-en kommer in på "tunern".

När det gäller att ta ut "transmit"-signalen ur en modern transceiver bör man se upp med vad denna klarar när det avser ström och spänning. För säkerhets skull bör du verifiera
att spänningen och strömmen som AT-250 lämnar på denna "pinne" inte överskrider
vad FT-857 klarar. Om detta skulle vara fallet så får du använda ett mellanrelä eller optoisolator.

Du får prova dig fram, och jag tror inte att det är någon risk att använda en konstant jordning.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Ralle said:
Tacka för den informationen.
Jag fick den som sagt att fungera med den där jordsignalen du nämnde, och jag blev faktiskt imponerad av vad den klarade av att stämma av.
Min fundering nu är om man kan jorda det här stiftet konstant?
Man stänger ju ändå av tuningen efter att den har stämt av, så det kan ju inte spela någon roll, eller?
Annars, kan man koppla den så den får en signal från Yaesu 857 ändå?
Det borde väl gå då den endast behöver ha jord.

På baksidan av 857'an finns en liten kontakt där du kan ta ut "TX GND" dit kopplar du den tamp från autotunern du vill jorda. Minns nu inte exakt vilken kontakt det var men det framgår tydligt i maualen.

73 de Teemu SM0W
 
Ok... I båda kontakterna finns ett stift som heter tx gnd, kan man använda båda?
Ena kontakten sitter ju datorn i nu.
Nu kör jag med stiftet i tunern permanent jordat, och det fungerar kanon, hoppas det inte kan ställa till nåt bara.
 
Back
Top