Avregleringen av Kortvågen!

Hej.
På förekommen anledningen så startar jag en ny diskussion om den sk. "avregleringen"
på frekvensbanden från PTS sida.
Tack USY för ditt tillrättaläggande i den föregående tråden om amatörradio som fördummad hobby.Rätt ska vara rätt.Det tar jag på mig, att jag blev tjurig på WXA med tjafset om dicipinämnden.Nog om det.

Hur är detta tänkt? (om det är någon som tänkt)?
Att PTS vill överlåta administrationen och myndighetsutövningen till SSA verkar väl nu vara ett faktum, men som jag ser det ligger problemet ligger i att PTS släpper det dom är ålagda att göra, att myndighetsutöva radiospektrat på kortvåg, och att det uppstår ett vakum på amatörbanden som ingen vet hur det ska hanteras. Min åsikt är ju att det blir en rättsvidrig situation när SSA ska vara åklagare, certifikatutdelare, domare,intresseorganisation för 11000 radioamatörer och samtidigt tillståndsgivare för samma verksamhet och i förekommande fall "spektrumkontrollant" på samma gång. För mig går inte detta ihop.

Finns det någon på forumet som är insatt i mina funderingar? // Lyssnaramatören
 
Hej

Ja det är mycket bekymmrande hur utvecklingen sker just nu. Som det verkar blir det SSA som får tillstånd av PtS att skriva ut certifikat etc. Detta innebär ju också att andra aktörer kan ansöka om att få göra det samma, t.ex. en klubb. Det är här faran ligger. Om SSA skriver ut certifikat och administrerar vissa saker är det ju inga problem, men tänk om PtS även ger denna makt åt en oseriös klubb någonstans, där man kan betala sig fram. Då kommer det att bli totalt kaos.

Det är inte osannolikt att detta sker då svensk lagstiftning förbjuder utom-statliga monopol, dvs SSA har inte automatiskt ensamrätt till att administerera "amatörradions framtid". Det är beklämmande !

73 de WKA
 
>Min åsikt är ju att det blir en rättsvidrig situation när SSA ska vara åklagare, certifikatutdelare, domare,intresseorganisation för 11000 radioamatörer och samtidigt tillståndsgivare för samma verksamhet och i förekommande fall "spektrumkontrollant" på samma gång.

---

Lyssnaramatören, du har tyvärr missuppfattat situationen en smula och jag rättar dig innan debatten tar fart på felaktiga förutsättningar.

Så här ligger det till; SSA kommer troligen att få ett erbjudande eller möjlighet att ta över vissa delar av PTS nuvarande arbetsuppgifter, nämligen registerhållning och tilldelning av anropssignaler, men då ur särskilda prefixserier.

Antingen tar SSA uppdraget till sig och gör det bästa av situationen eller så.... ja vad händer då? Kanske Teemu får rätt?

I grund och botten handlar det för SSA:s del att utföra ett renodlat "skrivbordsgöra" som för PTS kostar relativt stora pengar och som man vill rationalisera bort.

I dessa ev nya arbetsuppgifter ingår varken tillståndsgivning (eftersom tillståndsplikten sannolikt kommer att tas bort innan dess) eller någon form av tillsyn av radiospektrat eftersom detta är en myndighetsutövning som med nuvarande lagstiftning inte kan delegeras till SSA.

PTS tillsyn inom amatörradiobanden är sedan länge redan reducerad till nära noll. Vissa delar finns dock kvar, t ex om en radioamatör orsakar störningar på annan radiotjänst (Radio-TV, Polis, Flyg eller annan utrustning)

Radioamatörernas rätt till skydd mot störningar har minskat till nära noll de senare åren och kommer att minska ännu mer.

Jag tror visst att "någon" tänkt. Problemet är bara att denne (eller de) som tänkt inte är speciellt bra på att informera alla de som inte tänkt eller knappt känner till vilka extremt stora förändringar som är på gång, inte bara för oss radioamatörer utan för alla radioanvändare och radiotjänster.

Hur många känner till hur amatörradion är inordnad i ett internationellt och större perspektiv, vad ITU och vad IARU har för funktioner, vad CEPT och ERO står för... Hur kommer standardiseringsorganisationerna in i bilden, vad innebär alla de nya direktiv som är på gång? Vilka intressen har tillverkarna av kommersiellt tillgänglig amatörradioutrustning för att amatörradion skall avregleras ännu mer etc? Här finns gott plats för att lägga pannan i djupa veck och tänka - dra logiska slutsatser.

73
Bengt EQL
 
Back
Top