Bra litteratur

Hej! Jag läser tredje året i gymnasiet, och som projektarbete har jag byggt en radiomottagare och ska göra lite tester med den. Tror ni att ett bra test kan vara att testa olika längder på antenner, och se om man får bäst mottagning med halvvågsantenn? Eller kommer det inte att visa något?

Jag undrar också om ni kan tipsa på litteratur som går in på hur radio och antenner fungerar, som är lättläst men som ändå tar upp det viktigaste av radions och antennens funktion.

Tacksam för svar

Jonas Öst
 
För att ge ett svar på din fråga behöver man veta lite mera,
främst för vilket frekvensområde som mottagaren är utförd.

Är mottagaren gjord för t.ex. mellanvågs- eller kortvågsområdet blir
variationer av antennlängden inte speciellt utslagsgivande. Däremot
kan man lättare observera antennlängdens inverkan i VHF-området.

Beträffande litteratur om antenner är sådant ganska glest på svenska och
den är dessutom ofta ganska gammal. Litteratur som jag själv har i bokhyllan är
Folke Strandéns skrifter om antennteori i "Ingenjörshandboken" från 1950-talet,
samt Erik T Glas "Ledningar och antenner" från 1970-talet.
Antennkapitlet i "Mobil radiokommunikation" av Lars Ahlin är modernare,
men behandlar främst de antenntyper som förekommer för mobiltelefoni.
Även Per Wallanders "Antennteori och vågutbredning för sändaramatörer" innehåller mycket matnyttigt.

Betydligt mer finns skrivet på engelska, t.ex. inledningskapitlen av "ARRL Antenna Book" innehåller både elementär och mer avancerad antennteori. På tyska finns standardverket "Antennenbuch" vars senaste omfångsrika upplaga innehåller en fullständig genomgång av ämnet med sedvanlig tysk noggrannhet.

En bok som behandlar systemet antenn-radiomottagare är "Communications Receivers 2nd ed" författad av Ulrich Rohde m.fl.

Hälsningar,

Karl-Arne
SM0AOM
 
Mottagaren är för frekvensspannet 88- 108 MHz.

Jag är nybörjare på området radioteknik, så det är därför jag letar litteratur.

Tack för tipsen på böcker, jag får leta på biblioteket om de har dessa böcker där. känner ni till någon bra litteratur om radiomottagare/sändare i allmänhet, tas tips tacksamt emot, gärna även på internetsidor.

//Jonas Öst
 
Ett "försök" som kan ge en viss inblick i hur antennlängden påverkar resultatet
är att börja med en mycket kort dipolantenn, och sedan öka längden stegvis
tills 1/2 våglängd passerats. Om du tar in en inte alltför stark FM-station kan du
se hur den mottagna signalen går igenom ett maximum.

Du kan även göra "försök" för att demonstrera riktverkan hos dipolantennen, men tänk då på att marken kommer att påverka resultatet så länge som höjden hos antennen är mycket lägre än en våglängd.

Det finns en bok från 60/70-talet som heter "Radiotransmission" av Åke Westh.
Denna, som var lärobok i decennier på de tekniska gymnasierna, innehåller en bra översikt över grunderna hur mottagare/sändare fungerar. En modernare lärobok i ämnet är "Telekommunikation" av Christer Frank. Denna är dock på högskolenivå


/Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top