Bygglov för master

Lusidor

Member
Jag har sökt bygglov för en 18 m versatower och stött på problem hos kommunen och en granne, dock inte ngn angränsande till min tomt. Har någon här erfarenheter gällande problem och argumentationer gälland bygglov för master, alla kommentarer är välkomna.

Patrik SM4YMC
 
sätt upp masten, stäm av den på 80m och kalla den antenn - antenner kräver inte bygglov!
73 Magnus
 
Kollade i Plan och Bygglagen och där står att bygglov behövs ej för master av enskild angelägenhet.
Dvs en mast för amatörradiobruk ska inte behöva bygglov.
 
USY har rätt, tyvärr tillämpar diverse byggnadsnämnder sina egna regler.
Det är många HAMs som har råkat illa ut bara för att någon ordförande eller nämndtjänsteman har personliga vendettor mot antenner och master.

73 Magnus
 
Jag har lusläst Plan & Bygglagen och där framgår klart och tydligt att: mindre anläggning tillhörande en viss fastighets behov är ej bygglovspliktigt. Det är här problemen tornar upp sig! vad som är att betrakta som "mindre anläggning" finns ej definierat i någon skrift. Så det är upp till varje byråkrat i respektive kommun att tolka det fritt. En del menar att mindre anläggning är ett 3m rör med tv antenn på, medan andra kommuner menar att en mast för amatörradioantenner är att betrakta som mindre anläggning.
Har varit i kontakt med länsstyrelsen men dom hänvisar till kommunen som i sin tur hänvisar till länsstyrelssen o.s.v. Men enligt Boverkets rekommendationer så ÄR en amatörradiomast en mindre anläggning, tyvärr så är det bara en rekommendation och då är det med ens kört hos kommunen. De går inte efter några rekommendationer utan är bokstavtrogna lagtolkare! Ett bekymmer till är att i Kapitel 3, §1 så framgår det att alla byggnader måste vara estetiskt tilltalande och passa bra in i landskapsbilden.
Detta gäller även byggnader som inte är bygglovsförpliktigade. Med denna paragraf försöker kommunen stoppa min mast med ett par avlägsna grannars hjälp. Men...lyktstolparna på området är inte särskilt snygga dom heller, så med en lampa i toppen kanske jag kan kalla den för utebelysning! Fortsättning följer...

Patrik SM4YMC
 
Last edited:
Patrik.
Angående Plan & Bygglagen, har du studerat förarbetena och remissvaren till lagtexten? Den kan innehålla information på "begripligt språk" alltså ej kansli-språk så man kan utläsa vad som är tänkt att avse med resp paragrafer. Detta gäller för övrigt även andra lagar.

Sven-Bertil SM7DYD
 
Kommunerna tolkar lagen på olika sätt. Men radioamatörer är normalt undantagna ifrån bygglov om masten inte är högre än 30(?) meter. I vssa skyddade områden får masten inte får vara över 10 meter.

Även om det känns rätt så är det dummaste man kan göra att ansöka om byggnadslov. Inte en chans att man kommer få byggnadslov av en kommun i dagsläget. I all 3G hysteri så är alla allergiska mot master..

Finns ett liknade fall i en grannkommun. Det har varit en massa överklaganden och jag tror det skulle provas i länsrätten. Det har nog gått 5 år nu och det är forfarande inte klart om hur det blir.
 
Ja, tyvärr är det så att det bästa är att INTE söka bygglov.
Av det jag läst finns det inte kompetens i komumer och så vidare gällande
amatörradiomaster. Risken är stor att du får avslag om du ansöker och har väl fått
avslag får du inte sätta upp en mast, vare sig du har rätt eller inte vad det verkar som.
Jag tänker inte söka bygglov för min 24 metersmast när den ska upp.
Kommer dock någon från komunen och klagar får man väl visa lagtexten osv.
Hoppas det går vägen för dig i alla fall!

73!
 
Det varierar från kommun till kommun.

I mitt fall rådfrågade jag med ritningarna i hand, ansvarig ch i byggnadsnämden. Beskedet var solklart, att det inte krävdes något bygglov. Han rekommenderade dock att visa upp ritningarna för samtliga angränsande grannar (4 st i mitt fall) och be dom skriva under på att de tagit del av ritningarna och inte hade något att invända mot uppförande av radiomast. Därefter skulle jag söka ett s k frivilligt bygglov som dom kom att bevilja, vilket dom också gjorde. Det kostade mig 800:- vill jag minnas, och fördelen är att min mast nu är inritad på kommunens plankarta och att nya grannar inte kan ställa till elände lika lätt. Mina ritningar är således stämplade med "Godkänt Bygglov beviljat" vilket känns bra.

Risken man tar är att nämden tar "fel" beslut. Då får man papper med EJ GODKÄNT samt att beslutet protokollförs... Om man är osäker eller inte får med sig sina grannar så är det kanske bättre att bara sätta upp masten - kalla den för antenn - och ta fajten när och om den kommer.

Kan också nämna att dessa bygglovspapper var bra att ha när jag tecknade försäkring för masten. Villkoren hos de olika bolagen varierar och i mitt fall skulle det inte vara möjligt att till rimlig kostnad teckna försäkring. Lösningen blev att få försäkringsbolaget att på plats inspektera masten vilket dom också gjorde efter lite förhandlingar. Jag har nu fått godkännandepapper på detta med bygglovspappren som grund. Masten är försäkrad som "uthus - annan byggnad" för drygt hundra kronor om året. Jag har sedan fått bolaget att utfärda ett dokument där "uthus - annan byggnad" defineras som radiomast och är kopplad till det godkännande som bolaget gjort och som i sin tur hänvisar till ritningarna. Kan låta krångligt, men för min del var det ett billigare alternativ än att teckna den dyra maskinförsäkring som annars behövdes eller byta bolag.

Om något skulle hända så är chansen större att få rätt och få ut ersättning.

73
Bengt SM7EQL
 
Att helt och hållet strunta i att söka bygglov eller vidtala komunen om att man tänkt sätta upp en mast är svårare om det blir en tvist med granna eller kommun. Vad du än tänker företa dig med byggnationer så har du anmälningsplikt till kommunen att du tänker resa en mast. och naär du anmäler detta vill givetvis kommunen ha ut en bygglovavgift men om man då direkt påpekar att det inte krävs bygglov enligt Plan och Bygglagen så kan kommunen ge med sig, och det hela är klart.
Med andra ord förbered dig och ta tjuren vid hornen.

73 Peder
 
Jag gläds åt att så många engagerar sig i detta, det tyder väl på att det är ett allmänt problem.
Det senaste på min front är att efter samtal med berörd byggnadsingenjör framkom det att de två som opponerat sig ansåg att masten är för hög! Detta var också det enda dom anmärkte på. Jag påtalade då att jag gärna tar en dialog med berörda grannar bara jag får veta vilka de är. (Det fick jag till att börja med inte) Om det är höjden det hänger på, är jag öppen för diskussion menade jag. Det framkom då även att han är vikarierande på tjänsten och kände sig osäker om hur PBL skulle tolkas, då detta är det första fallet i kommunen. (resten har trådantenner och vertikaler) Han sade mer eller mindre att han kommer att avslå bygglovet oavsett om jag får grannarna med mig, för att hålla sin egen rygg fri! Ett litet hopp finns ändå kvar, p.g.a. att han och övriga delegater i nämnden ej är insatta i vad amatörradio är och hur det fungerar så har jag fått tillfälle att i detalj beskriva hobbyn och dess förutsättningar. Alltså försöka övertyga dom om varför en mast krävs! Det hela känns att endast på grund av okunnighet och bristande erfarenheter väljer kommunen att hellre stjälpa än hjälpa.
Funderade till en början att följa förslag om att strunta i bygglov, bara få de angränsande grannarnas till stånd vilket jag då hade. Men jag ville inte riskera att många timmars arbete och kostnader skulle gå till spillo om jag blev tvingad att ta ner den!

I väntan på nästa avsnitt i såpan, Happy DX!

Patrik
 
Hej, då får vi se om detta funkar. Första inlägget.. Hur man tolkar pbl beror på var man bor (kommun mm). Jag bor i Kungsbacka och har bygglov på en 15 m mast med 3 m topprör. Det var inga som helst problem. Snackade väl med grannarna och fick de tre närmaste att skriva på (räckte tyckte byggnandsnämden). Bygglovet kostade förvisso 2100:- men det kan det vara värt...Masten är på väg upp nu så småningom. 2 av grannarna har dessutom flyttat dvs nya grannar. De kan inte säga flaska nu när jag har bygglov. Har man inte bygglov är risken hela tiden att grannar driver det hela till att man måste ta ner masten...

73 de Bengt
 
Antenner och Master i EU's lagstiftning.

Gents,

( srry abt spelling errors btw! )

Det finns ett ytterligare hjälpmedel i kampen mot kommuner och andra
Svenska lagstiftare i vad avser antenner och master.

Jag hittade inget sätt att inkludera dokumentet här så jag skriver namnet på filen
så kan ni söka själva, hittar ni den inte så skicka mig ett e-mail...

com2001_0351en01.pdf

Dokumentet beskriver hur Europa Kommissionen ser på anntennfrågor och hur
man anser att EU medborgarna skall skyddas... Som en parentes skall även
påpekas att detta dokument BARA gäller de/oss som har ett medborgarskap i ett
EU land... Om du är radioamatör från t.ex Turkiet, så har du i princip inte
dessa rättigheter ( ännu ).

Dokumentet avhandlar primärt mottagar antenner för satellit bruk. Dock markeras
att det inte är någon skillnad på sändar antenner där hälsorisker ej kan anses
föreligga. Material om hälsorisker och radiostrålning finns det en del att läsa i
ARRL Handbook, som - om ni inte har den, varmt rekommenderas att köpa.

Jag har inte testat lagstiftningen i dokumentet i Sverige, bara i England och
där vek sig motparten omedelbart efter att prejudicerande domar beställts
och studerats ( doch under protester och sura miner! ).

Eftersom Sverige gick med i EU under tidigt 90-sal så gäller denna lagstiftningen och
tolkningen oavsett om kommuner och andra tycker annorlunda...

Nu är det viktigt att inte använda EC's beslut för att skapa konflikter med grannar
och din lokala kommun, de kommer bara att hitta på något annat för att hämnas.

Tänk på följande punker:

1 EC's skydd har inget med yttrandefrihet att göra! Du MÅSTE hitta en kommersiell
tjänst som du faktiskt har råd att köpa som bara finns på kortvåg ( eller bandet
av intresse. Du är INTE skyddat såsom varande radioamatör! EC's skydd gäller
den fria och gränsöverskridande försäljning/köp av tjänster och varor.

2 Skapa inte konflikter i onödan! Ingen kommuntjänsteman gillar att bli informerad
om att han/hom faktiskt inte vet vad de talar om och att de framför allt inte har
rätt att förhindra antenneriet.

3 Se till att det finns två alternativ till din antennprojekt så att kommun personalen
får vara med och besluta någonting alls... Inbjud dem till att vara med och hitta
alternativ.

4 Skicka med en information om avsaknaden av hälsoriskerna! Viktigt!

5 Kom ihåg!!!!!!! Kommunerna FÅR INTE hitta på för mycket regler och lägga
för stora avgifter på administrationen! Detta anses vara att skapa hinder och
är uttalat förbjudet!

6 Oavsett vad du har skrivit på för papper och vilka kontrakt som är skrivna och
som begränsar ditt antenneri... Man FÅR INTE förhandla/avtala lagstadgade
rättigheter - <PUNKT> Detta innebär att den klausulen med automatik
är ogiltig och skall/får inte drivas i vare sig civil rättegång eller under allmänt åtal!

7 Stå på er, men på ett sätt som inte upprör kommunen! Tänk på att deras personal
på planeringsavdelningen faktiskt gör ett - för det mesta viktigt jobb!

8 OM! detr blir konflikt, tänk på att ALDRIG!!!!!!! representera dig själv! Se till att
du har en advokat som är påläst!! Det är värt någon tusenlapp!
Den som representerar sig själv har en dåre som advokat!


Rent generellt gäller att kommunerna är allmänt fientligt inställda till allt som kan
skapa prejudicerande beslut i domstol!

Utnyttja detta genom att skapa en dialog med dem där det själva kan LÄSA sig
till att de kommer att förlora en konflikt. Men tala aldrig om det i klartext
för dom! Låt bli att knäppa dom på näsan!!!!!!!!!!! Och aldrig publikt!

Kom ihåg din battleplan, du vill ha din mast/antenn, inte bara en strid med kommunen
och dina grannar.

Tills sist. EC ser mycket(!!!) strikt på tolkningarna runt detta ämne och tillåter
INGA lokala tolkningar andra än EC's egna. Detta är anledningen till att man har
skapat dokumentet ifråga! INGEN! tolkning får ske utan dokumentet måste tas bokstavligt!

////////////////////////

Vi producerar sisådär 50,000 antenner om året och installerar således en hel del
antenner i England och Europa själva, i USA och EurAsia har vi underleverantörer.

Under de kommande åren skall vi installera mer än så och vi har därför
förberett oss inför kommande antenn och mast bataljer med myndigheterna.

Vi stöter ofta ( hela tiden ) på "småpåvar" som sitter på kommunkontorens planerings-
avdelningar och försöker vara viktiga. EC's dokument är alltid lika roligt att dunka
i bordet för att avsluta ev förhandlingar innan de kommit igång.

Det är tjänstefel i de flesta länderna ( utom Sverige? ) att försöka driva ett fall som
EC har beslutat om och där det finns prejudikat.


Lycka till................


//M0DFI
 
Last edited:
Yttrandefrihet och antennmaster är en intressant koppling...

När det gäller radioamatörers antennmaster för att hävda yttrandefrihet enligt människorättskonventionen så kan följande läsning kanske vara intressant: http://www.hoejesteret.dk/page335.aspx?newsid335=656

Saken:
En radioamatör i Danmark hade fått avslag av Fyns amt (kommun) ang uppförande av en 18 m hög radiomast. Kommunens motivering var att masten ansågs "påvirke områdets særlige karakter i negativ retning"

Radioamatören överklagade domen till "Landsretten" Som skäl angav han bl a att Fyns amts:s beslut var i strid med den Europeiska människorättskonventionen, artikel 10 (rätt till yttrandefrihet) Radioamatören förlorade dock målet även i "Landsretten"

73
Bengt SM7EQL
 
Yttrandefrihet...

Bengt,

Med risk för att hamna lite "off topic" så vill jag bara plita ner några
visdomar härifrån England angående just den s.k. yttrandefriheten
du nämnde i ditt inlägg.

För det första så är etermediet tack och lov inte för alla att sända ut
sina åsikter på/i. De flesta länder har någon form av licensieringsförfarande
förutom kanske Belgien - det enda land jag vet där man inte behövde körkort
eller vapenlicens... Visserligen ändrat numera (tror jag!)... men ändå.
Jag har hört/sett mycket men få äro de politiska debatterna på 160m CW...

Yttrandefrihet har visat sig vara en förmån, inte en rättighet som man kanske
skulle vilja. Man glömmer oftast bort att yttrandefriheten är en frihet under ansvar!!!

Oavsett vad vi tycker om det, så är yttrandefrihetsargumentet alldeles för vagt
för att hävda i antenn/mast debatten.

Jag har hört motsvarande åsikter här hemma i England om att yttrandefrihetsskäl
borde tagas hänsyn till när det gäller antenn/mast tillstånd.
Jag kan däremot inte se framför mig att man skulle kunna vinna etts rättsfall
på dena basis, oavsett hur berömvärt det torde vara...

Det starkaste argumentet är trots allt EU's värnande om den gränsöverskridande
handeln. Detta är "grundbulten" i EU politik och lagstifting.


P.S.

Jag sökte på prejudicerande fall ang antenner och yttrandefrihet med noll resultat!
Eftersom det finns prejudicerande domar i dokumentet jag refererade till i mitt
tidigare inlägg, rekommenderar jag nog den kommersiella aproachen.


Cheers


Dan / M0DFI
 
Last edited:
Ett alternativ för att kunna tvinga fram ett tillstånd till mast kan vara att gå med i FRO och därmed hävda att din mast kan behövas i dess syfte. Själv har jag ingen erfarenhet av mastresning med eller utan FRO-medlemskap men däremot så vet jag att PBL gäller och vidar får man se till vad som står i kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
Men det absolut viktigaste - gör du en överenskommelse med kommunen som är till din favör så se till att den blir skriftlig.

Själv räknar jag med att endast behöva anmäla resning av 18m tornmast för enskilt bruk på min fastighet och därmed inte erlägga någon bygglovavgift.

73 Peder
 
Glöm FRO alternativet

Sorry,

Finns inte ett enda ord i lagstiftningen som skyddar FRO'are.

Möjligtvis kan du försöka övertala den radioansvarige hos din lokala
militära myndighet att skicka dig ett tjänstebrev med önskemål om
att du skall sätta upp antenn/mast. Jag tror dock att detta vore svårt
att få dessutom är det faktiskt ganska diskutabelt.

Rent generellt gäller att du inte behöver tillstånd för något som finns
fastställt såsom varande en rättighet. Du kan rent praktiskt glömma bort
grundlagsskyddet om att du får ha radiomottagare etc. Detta är redan
tummat på när man förbjöd radar varnare. Dessutom finns det inget
straff föreläggande för den som förhindrar dig att utföra dina grundlagsskyddade
rättigheter. Du kan således inte förvänta di att en kommun eller kommuntjänsteman
skall "straffas" för att de har felaktigt beslutat att avslå en begäran om att sätta
upp antenn.

Jag bifogar ett EC dokument som du kan läsa och begrunda. Det gäller för alla antenner.


Cheers


Dan / M0DFI
 

Attachments

  • com2001_0351en01.pdf
    134,4 KB · Views: 324
Hej allihop!

Som USY föreslagit har jag redan planer på att som FRO:are kunna åberopa sammhällsnyttan. Då medlemmarna i aktuell nämnd inte har den blekaste aning om vad amatörradio och FRO, är och hur det fungerar skall jag inflika detta som ett argument i min kommande skrivelse. Jag har även studerat det dokument som M0DFI bifogat, det var mycket intressant läsning men jag tror att det blir svårt att använda det som argumet då det endast gäller antenner, dessa är redan idag befriade från bygglov. Det nämns inte något konkret om rätten att sätta upp antennbärare såsom master o dyl. Då en mast betraktas som en byggnad gäller tyvärr återigen endast PBL.
Jag har till slut fått en kopia av den insända protesten till kommunen med följande oroanden. Det är som sagt två från mig avlägsna grannar som gaddat ihop sig i en gemensam skrivelse där de uttrycker oro för att den är för stor och förfular omgivningen!
Att värdet på DERAS fastigheter skulle sjunka drastiskt! Att strålningen från antennen skulle orsaka besvär i omgivningen! Att deras trådlösa datanätverk skulle bli utslaget!
Efter vetskap om detta har jag numera lättare att argumentera för min sak.
Dessa personer har jag aldrig träffat, de har ej tagit kontakt med mig för att ta reda på fakta, de har ingen aning om hur masten ser ut, troligen ser de framför sig en mastodonttorn a´la mobilmast med staglinor och röd landterna i toppen! En versatower är ju faktiskt inte speciellt stor! Det enda de kommer att kunna se är ev toppen om de beskådar vår himmel! Likaså är de ej heller insatta i strålningsrisker och frekvenser för vare sig amatörradio eller radiolan. De har antagligen snappat upp all diskussion ang mobilmaster från media, och förutsatt att all kommunikation via via radio är farlig! (undrar om de har någon mobiltelefon i sitt öra ibland?) De argumet som har framkommit mot en mast av den här storleken anser jag som baserade på okunskap och felaktig information och saknar helt relevans.
Vad bra det vore om personer som i detta fall, tog reda på fakta innan man yttrar sig..........suck! Jag skall i kommande skrivelse till kommunen lägga fram fakta på alla argument som mina kära grannar insänt! I och med att det endast är masten som behöver bygglov så är det inte kommunens sak att ens ta upp övriga argument, det åligger isåfall PTS. Vet någon var på nätet man kan finna info ang strålningsrisker/undersökningar från amatörradiostationer?

73 de SM4YMC Patrik
 
Här kommer ett urklipp ur Plan och bygglagen vilken är den lag en byggnadsinspektör åberopar så länge det rör sig om byggnation inom landets gränser.

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov
Åtgärder som kräver bygglov
Generella bestämmelser
1 § Bygglov krävs för att
1. uppföra byggnader,
2. göra tillbyggnader,
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats,
4. göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3.
I 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5--7 §§ kan kommunen besluta om undantag från kravet på bygglov eller om längre gående krav. Lag (1994:852).
2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att
1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
2. anordna upplag eller materialgårdar,
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift,
4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
5. uppföra radio- eller telemaster eller torn,
6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad,
7. uppföra murar eller plank,
8. anordna parkeringsplatser utomhus,
9. anordna begravningsplatser,
10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1--9.

Bygglov för att inrätta eller uppföra en anläggning enligt första stycket 4 eller 5 eller för att ändra anläggningen krävs inte, om det är fråga om en mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Bygglov .....

Jag markerade de som för oss amatörer är viktigt. Och det absolut viktigaste är det längst ner: Om det är fråga om en mindre anläggning avsedd endast för en fastighets behov.
En mast för mobiltelefoni är avsett för flera fastigheter och användare vilket också kräver bygglov. Men en mast för amatörradio är ju endast till för den radioamatören som bor på den fastigheten.
Kommunen kan ju kräva bygglov om masten står i ett område med känslig natur. Dvs det stör omgivningen i fråga om landskapbild etc.

73 Peder
 
Beträffande EC-dokumentet.
Vid en genomblick av dokumentet så fick jag uppfattningen att det är ett europeiskt direktiv gällande främst sattelitmottagare. Vilket jag tolkar som allas rätt till att montera en parabol för att kunna se sattelit-TV. ?

Eller har jag fel?

73 Peder
 
Back
Top