1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Common Mode drosslar utrett

Discussion in 'Antenner och master' started by SM4FPD, Jan 24, 2012.

 1. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  50 varv sekundärt och 1 varv primärt.
  Ferroxcube beteckningen är TN 14/9/5 dvs. Yd=14mm, Id=9mm, höjd=5mm.

  /Micke
   
 2. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Nu har jag kommit fram till att det räcker med en strömtransformator som då bara mäter obalansen.

  Balun_meter4.jpg

  Med 100ohms motståndet kan man justera känsligheten.

  /Micke
   
 3. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Fast Micke...när är man intresserad av att konstatera att man har obalans?
  Det har man ju alltid i koaxens utgång!
  Chokebalunen/ferriterna blir ju överflödig i din koppling eftersom Du har jordat ena sidan av TR5:s lindning N1. Ingångskoaxens skärm är ju också jordad. Därmed kortsluts ju ena sidan av chokebalunen på ingången.
  Men om Du däremot kopplar N1:s lindningsändar direkt på R9 och R10 så kommer det att fungera som Du tänkt. Jag antar det är så Du tänkt men ritat annorlunda? Eller har jag missat nåt?

  Smart lösning. Fast man får se upp så man inte "mosar" på för mycket effekt.
  Kalibrering borde vara överflödigt? Fast den kan man kolla genom att först lägga ut en liten obalanserad signal så att man får ett viss utslag på instrumentet.
  Sedan ansluter man lindning N1 till R9 och R10 och växlar sedan till till R10 resp R9. Utslagen ska vara lika i båda fallen därmed är instrumentet kontrollerat/kalibrerat.

  De kärnor jag använder är "knäppkärnor" som sitter på kablar som avstörningsdrosslar. De hittade jag på kommunens återvinning. De har inga namn eller beteckningar.
  Min tanke är att kunna "knäppa" på instrumentet lite var som helst längs hela "stegen" om jag vill.
  Är det självklart att det råder full balans längs hela stegen om jag har det nere vid matchboxen? Ja, det borde vara det. Är det någon som kollat en sådan sak?

  Om jag förstod Dig rätt i det tidigare inlägget så "trollade" Du bort obalans genom att trä på erforderligt antal kärnor tills instrumentet visade balans? Mycket elegant! Då bör Du kunna se hur många det behövs på olika band? Kan Du testa det?
  Ha det!
  Tore SM7CBS
   
  Last edited: Feb 3, 2012
 4. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  CBS de GLD,
  Om kopplingen inte "tål" att omkopplaren sluts så behövs det flera ferriter.
  När balunen jobbar som den ska flyter ingen ström ut genom omkopplaren via strömtransformatorn till jord.
  Jag mäter alltså den CM-ström som flyter pga obalansen.
  OBS! jag kan mäta samma ström på koaxens utsida, det har jag provat.

  Om APQ skulle koppla in en lampa till från mittpunkten till jord så skulle den lysa med skillnaden av lampströmmarna. Alltså behövs bara lampan som visar skillnaden.

  /Micke
   
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  CBS skrev; "De kärnor jag använder är "knäppkärnor" som sitter på kablar som avstörningsdrosslar. De hittade jag på kommunens återvinning. De har inga namn eller beteckningar.
  Min tanke är att kunna "knäppa" på instrumentet lite var som helst längs hela "stegen" om jag vill.
  Är det självklart att det råder full balans längs hela stegen om jag har det nere vid matchboxen? Ja, det borde vara det. Är det någon som kollat en sådan sak?"
  -----

  Möjligt att jag missuppfattat något men nämnda "knäppkärnor" som är avsedda för avstörningsändamål kommer att påverka strömmar och spänningar i matarledningen och introducera förluster. Nu är de flesta sådana kärnor ganska "ineffektiva" på lägre frekvenser vilket i detta fall, där du enbart använder dom som kopplingstransformatorer till detektorn, är bra. Problemen lär bli som störst i de fall mätpunkterna ligger nära strömmaximum längs matarledningen. Ett sätt att mildra den negativa inverkan kunde vara att införa en luftspalt om 1-2 mm mellan kärnhalvorna. På så sätt minskas kopplingsgraden markant och den oönskade påverkan minskas. Amplituden är väl ointressant i detta sammanhang eller hur?

  /Bengt
   
 6. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Det förekommer byggen av något som liknar en tångamperemeter, att klappa över koaxen, och som man då kan flytta fram och tillbaka över koaxen, detta i en skarp radioanläggning.
  Strömtrafon är en delad ferritring på en klämma och kopplad som de strömtrafos vi ser hr i tråden.
  Den skall då visa så lågt som möjligt då strömmen i innerledaren skall fasas ut av strömmen i ytterledaren, skärmen. Föreligger obalans så kan man då se det utefter kabeln på olika ställen.
  Dvs med denna kan man se hur det ser ut på en verklig radioanläggning.
  Någon som byggt och provat en sådan?

  de
  FPD
   
 7. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Ja det har jag och den använder jag för att kolla upp att denna koppling beter sig som jag ville.

  Jag klämmde alltså på denna "portabla" strömtång på koaxen före mina ferriter och mätte ett strömvärde som jag noterade.
  Därefter flyttade jag den "portabla" strömtången och kopplade den i serie med den toroid som schemat beskriver och kunde då mäta samma ström.

  När jag sedan fyllde koaxen med fler och fler rörferriter så minskade denna CM-ström i takt med antal ferriter.

  Clamp-on RF Current Meter

  /Micke
   
  Last edited: Feb 3, 2012
 8. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Det jag undrar är. Om en balun klarar dessa tester, innebär de att de klarar vilka antenner och montage som helst? Att det här är 100% obalans? Klarar den en ändmatad ½-våg med olycklig koaxlängd? En tredjedelsmatad dipol med koaxen hängande väldigt snett och längs med antennen? O.s.v.?
   
 9. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Nej, det gör den inte. CM-impedansen måste sättas i relation till den impedans som finns i matningspunkten i ett givet frekvensområde.

  Det är i praktiken omöjligt att åstadkomma en bredbandig CM-drossel eller strömbalun som invändningsfritt klarar de höga och osymmetriska impedanser som man t.ex. hittar i matningspunkten hos en FD-4 eller hos en ändmatad 1/2-vågsantenn.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Feb 3, 2012
 10. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Då drar jag mig till minnes metoder som går ut på att seriekoppla olika CM-drosslar.
  Anoddrosslen på ett slutsteg kan ju ibland vara seriekopplad av olika spolar, något som liknar detta.

  Själv kör jag hemma 6 varv i en 4C65 kärna seriekopplat med en luftlindad 10 varv 10 cm på kabelbiten, c:a 1 meter lång mellan TX och avstämmare. Detta är 15 - 20 år sedan jag gjorde.
  Ser man på G3:ans tabell så kan vi kanske få fram att två seriekopplade drosslar av olika typ kan ge vad man önskar över ett större band.
  eller?

  de
  FPD
   
 11. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  GLD de CBS.
  Nu har jag tagit reda på var mitt feltänk ligger! Sedan tidigare vet vi ju att in- och utsidan av koaxens skärm lever olika liv dvs är hf-mässigt åtskilda. Så kortslutningen via jorden jag talade om rör inte "insidan" av koaxens skärm och balunens ena sida kortsluts därmed inte som jag påstod.
  Balunen fungerar alltså som den ska och därmed fungerar kretsen.

  EQL de CBS
  Du har uppfattat mitt uttryck för "knäppkärnor" precis som jag menade. Och amplituden är inte viktig...däremot är ju viktigt att de är lika "bra" eller lika "dåliga" på båda sidor eftersom det är ev skillnad i strömmarna mellan dem som indikerar obalans.

  Tore
   
  Last edited: Feb 3, 2012
 12. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  CBS DE EQL

  Då är vi helt överens Tore. Det kanske bör påpekas att knäppkärnorna enbart används tillfälligt för mätändamål och inte vid normal drift. I en fast installation bör man nog minska kopplingsgraden eller välja en sådan kärna som inte har dämpande egenskaper.

  /Bengt
   
 13. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Bra Tore, då är vi överens.

  /Micke
   

Share This Page