Crossband VHF till HF-band...?

SM6VKC

Well-Known Member
Hej.
En undran som jag inte fått något vettigt svar på...
Om jag sätter upp en crossbandslänk från t.ex 2m till 10m och denna används av amatörer som inte har tillstånd att sända på 10m, gör jag mig då skyldig till brott?
Är jag ansvarig för detta som satt upp länken eller är det användaren, altså
i detta fallet den icke behörige?
Eller är det OK för amatörer med klass 2 att använda denna länk då de ju
sänder på frekvens som är tillåtet för deras tillstånd?
Arrangemanget gör ju också att 10m länkas till 2m, altså "cross-band".

Tänker osökt på satellit användare som sänder 2-m upp till satellit som går ut på 10m.
Det är ju i princip samma sak eller?
Jag påstår inget i denna fråga, bara undran.
Av PTS får man inget rakt svar utan de tycker det är en tolkningsfråga som
får avhandlas via domstol om det blir något fall som ska lagprövas....

En funderande Peter.....
 
SM6VKC said:
Hej.
En undran som jag inte fått något vettigt svar på...
Om jag sätter upp en crossbandslänk från t.ex 2m till 10m och denna används av amatörer som inte har tillstånd att sända på 10m, gör jag mig då skyldig till brott?
Är jag ansvarig för detta som satt upp länken eller är det användaren, altså
i detta fallet den icke behörige?
Eller är det OK för amatörer med klass 2 att använda denna länk då de ju
sänder på frekvens som är tillåtet för deras tillstånd?
Arrangemanget gör ju också att 10m länkas till 2m, altså "cross-band".

Tänker osökt på satellit användare som sänder 2-m upp till satellit som går ut på 10m.

Det är ju i princip samma sak eller?
Jag påstår inget i denna fråga, bara undran.
Av PTS får man inget rakt svar utan de tycker det är en tolkningsfråga som
får avhandlas via domstol om det blir något fall som ska lagprövas....

En funderande Peter.....


Min egen tolkning är helt enkelt att en "crossbandsrepeater" av detta slag är en fjärrmanöverad radiosändare med sin sändningsfrekvens på 10 m.
Alltså skulle klass 2-amatörer f.n. inte ha rätt att sända via denna.

Har dock för mig att man på 70-talet prövade denna fråga, som då gällde satellittranspondrar, hos dåvarande Televerket, och att det då ansågs tillåtet.
Det skulle alltså kunna finnas stöd i förvaltningspraxis för en motsatt tolkning.

Ansvarsfrågan är däremot värre, har svårt att tänka mig att innehavaren av en sådan repeater skulle kunnas göras ansvarig för att otillåten trafik går ut den vägen.

Skrivningarna i PTS föreskrifter tycker jag allmänt sett gör den som är den ursprungliga källan till en sändning till ansvarig, denne ska alltså vara medveten om ifall sändningen länkas ut på något annat frekvensområde.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Den tillståndsinnehavare som sätter upp länken/repitern måste ha adekvat tillståndsklass för den frekvens/effekt etc. som den sänder på.
Om den länkar från t.ex. vhf till hf har inget med den som sänder på vhf att göra, han/hon behöver bara tillstånd för att sända på vhf.
Jfr echolink, packetnoder och t.ex phonepatch med svärmor, hon har tillstånd till telefon, om sedan "Nisses" länk skickar ut det på hf är det nisse som är ansvarig tillståndsinnehavare.
 
sm0gjk said:
Den tillståndsinnehavare som sätter upp länken/repitern måste ha adekvat tillståndsklass för den frekvens/effekt etc. som den sänder på.
Om den länkar från t.ex. vhf till hf har inget med den som sänder på vhf att göra, han/hon behöver bara tillstånd för att sända på vhf.
Jfr echolink, packetnoder och t.ex phonepatch med svärmor, hon har tillstånd till telefon, om sedan "Nisses" länk skickar ut det på hf är det nisse som är ansvarig tillståndsinnehavare.

Det är bara att konstatera att detta utgör en juridisk "gråzon".

De svenska amatörradiobestämmelserna är numera så vagt formulerade att snart sagt allt verkar tillåtet fram tills dess att en domstolsprövning skapar ett prejudikat i frågan.

I länder som fortfarande detaljreglerar, t.ex. USA, är inte något av de
uppräknade fallen tillåtna. Där måste fjärrmanöverade stationer fortfarande ha en närvarande "control operator" som är formellt ansvarig för trafiken genom denna.

FCC anser sig ha stöd i ITU's Radioreglemente för sin hållning, förmodligen
på samma grunder som PTS anser sig ha stöd för sin.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Du behöver själv ha tillåtelse att sända på 10m för att inneha stationen men användaren är skyldig för sina egan handlingar.

73 Magnus
 
Hmm har dom inte ändrat på det,du får inneha en station utan tex klass1 för att lyssna på KV??
Rätta mig om jag nu har fel
mvh/Anders
 
Vem som helst får inneha en station nu för tiden. Behöver inte ens ha cert. Man kan ju lyssna på en Tranciever med!
 
Jo jag hadde för mig det,men då måste du ha tänkt rätt men skrivit fel i ditt föra inlägg.
"Du behöver själv ha tillåtelse att sända på 10m för att inneha stationen "
Därför blev jag lite fundersam.
Anders
 
Hmm, förstår vad du menar.
Kanske tänkte i de gamla banorna.
Men om det är en repeater så måste ju den heta typ sm6vkc/r borde inte han då må ha Cept-I för att den signalen ska få vara på 10m?

73
 
Hej igen.
Jo, givetvis måste man ha erforderligt tillstånd för den frekvens man tänker sända på med sin crossbands länk.
Men frågan är om jag måste ha en "id" som talar om typ sm6vkc/r eller länk eller något annat.
Det är väl att rekomendera men det är inte många crossbands-länkar som har detta.
Tänkte ev. prova 2m till 10m (och tvärt om)FM till sommaren när e-öppningarna kommer.
Mest som en kul grej, jag vet ingen liknande applikation.//Peter
 
Back
Top