D-Star

SM7TJC

Well-Known Member
M.A.O du reduceras till en ren användare - inte experimenterande amatör.

mvh
SM0KBW / Bengt

Det är väl precis det som de "tre stora" önskar.
Begreppet radioamatör skall helst inte innefatta personer som utför experiment
och tllverkar egen utrustning för användning på amatörbanden.
Nej, vi skall använda det som serveras av leverantörerna och jubla varje
gång det kommer en ny modell. Tyvärr är vi nästan där.....
 

SM7MCD

Well-Known Member
Ni som använder D*, hur kör ni? Simplex röst som "vanlig" FM-trafik? Går det att köra Duplex?
 

SM4FPD

Well-Known Member
Semiduplex via repeater går fint och görs på samma sätt som vid FM.
Semiduplex utan repeater går bra kan kallas SPLIT, men ger inga fördelar.
Via repeater kan D-STAR förmedlas via internet till andra repeaters i världen.
D-STAR telefoni kallas DV, (Digital Voice)
DD (Digital Data) är för överföring v småmeddelanden.
Man kan kombinera DV och DD.

Full Duplex är det bara repeatern som går i.

Till SM7TJC skulle jag vilja säga att visst har du rätt och det även inom allt man själv byggde förr, datorer, Flygplan, Fotohobbyn, Jakt, fiske ja överallt där man förr byggde från grunden skall man idag köpa hela grejer.
Dock det är en stor skillnad, idag bygger man genom att kombinera olika saker. Exvis bygger man system med datorer, skrivare, modem och kan exvis med ett sådant "bygge" fjärrstyra en amatörradiostation. förr byggde man dator genom att etsa kort och löda på CPU minnen etc. Idag köper man färdiga kort, byggklotsar.
Man bygger idag med byggklotsar. Man bygger en amatörradiostation av radioklossen, mastklotsen, väldigt få bygger sin mast, man bygger på med antennklotsen.
Med D-STAR använder vi byggklotsar och bygger system över hela världen. Vi har en massa svarta lådor att bygga ihop till system.
Jag tycker att detta är att bygga, med dagens möjligheter. Och kräver ofta sin man med kunskaper i programmering kombinering av datorer etc.

Men trots allt finns möjligheten att bygga på gammalt ätt än idag, SSB filter kanske inte går att köpa men nog kan vi bygga en liten sändare, eller en mottagare, en antenn om man får tag i Al rör etc.

Och nog köptes block förr oxo, skulle man bygga en transiver så köpte man ett fabriskfärdigt spolsystem, ett kristallfitler etc. Dvs man byggde med byggklotsar förr oxo men på en annan nivå.

Idag är en radio en byggklots, en svart låda som man anpassar till det system man vill bygga.

D-STAR är svarta lådor som kan byggas ihop till komplexa system, men undertryck på just BYGGA!

Men det går att "BARA" prata i en D-STAr radio oxo, liksom i en AM, CW, SSB eller FM radio.

Jag tror alldrig vi kan komma tillbaka till den tid då vi bygger med lösa motstånd och kondingar, nej nu bygger vi med byggklotsar. Det finns heller inga skäl att gå tillbaka till byggen på motsånd och kondingnivå. Men det är frivilligt. För den som vill försöka konkurera med sig själv.
Den som, liksom jag, tycker om att bygga med transistorer, kondingar och motsånd får göra det.
 

SM7MCD

Well-Known Member
Tack Roy, men om man har två D* apparater, kan man mellan dessa köra full duplex på säg 70-cm?

Leif
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ja men då krävs att man har grejer så att det går att sända och lyssna samtidigt, duplexfitler etc krävs.
detta går ju att göra i FM i så fall. exvis två transivarar i båda ändar, en för RX o en för TX.
Med D-STAr får vi dock eko om man ordnar för medhörning, dock medhörning kan man ordna direkt LF vägen som vid mobiltelefoni.
Det är trevligt om man hör sig själv som i en telefon.
Vid mobiltelefon är avståndet mellan sändare och mottgare minst 10 MHz, på amtörbandet har vi 2 MHz och då krävs stora filter.
Det finns ingen färdig transiver som kan klöra full duplex. Med en två bands transvier kunde man ordna detta, ne D-STAR finns endast på ett band åt gången på en sådan. med FM och Cross band skulle man lätt kunna köra full duplex på två band. Exvis på en IC-2820.
 

SM7MCD

Well-Known Member
OK, det finns alltså inget stöd för att ha så snabb överföring av data så att det avkodas som full duplex, trots att man bara använder en kanal?
 
Top