Detta tjat om att bara cw är riktig amatörradio

Riktig musik avnjuts absolut bäst i ett konserthus där vårt i Helsingborg är riktigt bra!
 
En fantastisk sak med CW är att kunskaperna inte blir föråldrade. Och ju skickligare man blir desto roligare är det. Men när det är brist på motstationer, vilket det ofta är, är det frestande att hålla sig till FT8. Detta trafiksätt har ju också en viss charm.
 
Ni begrip inget .. Bäst är naturens egen musik här uppa sittandes i en vårgrön backe på fjället med utsikt över Åredalen. Å hör sen!
Håller med: Att stirra in i frilufts-TV:n (= lägerelden) och lyssna på naturens egna ljud är svårslaget.
/p-a
 
Finns det någon koppling mellan övergången från SM till SA signaler och avskaffandet av telegrafikravet?

Kommer någon ihåg om det fanns några funderingar på om det skulle påverka amatörradio communityt när anropssignalen indikerade vilka krav som hade ställts för att få certifikatet? Men signalerna kanske helt enkelt tog slut och man inte ville börja återanvända gamla signaler?
 
Last edited:
Ja, signalerna tog slut.
Minns inte riktigt vilket år men bör ha varit strax efter sekelskiftet?
Ut på HF släpptes jag som T-certare först 2004 iaf.
 
Finns det någon koppling mellan övergången från SM till SA signaler och avskaffandet av telegrafikravet?

Kommer någon ihåg om det fanns några funderingar på om det skulle påverka amatörradio communityt när anropssignalen indikerade vilka krav som hade ställts för att få certifikatet? Men signalerna kanske helt enkelt tog slut och man inte ville börja återanvända gamla signaler?
Tror det var när man ändrade på regelverket och tillät SSA att förrätta prov och dela ut certifikat förutom PTS.
Då fick man SA signal om det var SSA och SM signal om man gjort det hos en PTS provförrättare.
Redan då hade man "privata" provförrättare med delegering från PTS och telegrafikravet var borta vad jag kommer ihåg.
 
Mm fast SM signalerna tog slut tidigare. Jag har en kompis med SA signal som PTS har utfärdat.
 
inns det någon koppling mellan övergången från SM till SA signaler och avskaffandet av telegrafikravet?

Kommer någon ihåg om det fanns några funderingar på om det skulle påverka amatörradio communityt när anropssignalen indikerade vilka krav som hade ställts för att få certifikatet? Men signalerna kanske helt enkelt tog slut och man inte ville börja återanvända gamla signaler?
Det var flera orsaker.

Dels hade signalerna börjat ta slut, man var inne på "Z-serien" av suffix,
och praxis hade varit sedan tidigt 80-tal att inte dela ut gamla signaler igen. Detta berodde i sin tur på att Televerket tröttnat på att behandla envisa propåer från amatörer som antingen enträget ville ha en 2-ställig signal eller rent sllmänt ville byta. Den som missade betalningen av avgiften för sin 2--ställiga signal fick snällt finna sig i att förlora den och sedan hamna "sist i kön" för en ny 3-ställig signal.


Dels hade avskaffandet av tillståndsplikten och att SSA i stället för PTS delade ut signalerna, vilket sammanföll i tiden med avskaffandet av telegrafikravet, skapat ett nytt juridiskt förhållande.

Av oredovisade skäl valde PTS i de nya reglerna att införa en "brytpunkt" där alla av SSA utdelade signaler efter 2004 skulle få SA som prefix. I teorin kvarstod möjligheten att få en SM-signal via PTS ytterligare en tid.

Den som haft en SM-signal och "släppt den" kan dock återfå signalen om den inte blivit registrerad på någon annan före 1982 ungefär. Sedan 2004 har antalet SM-signaler minskat genom "naturlig avgång" med runt 150 per år, från nära 13000 till strax över 10000.

Hur stort mörkertalet av inaktiva orapporterade SK:s kan vara är dock inte känt, men kan uppskattas till ytterligare 30-50 årligen.
 
Last edited:
Kommer någon ihåg om det fanns några funderingar på om det skulle påverka amatörradio communityt när anropssignalen indikerade vilka krav som hade ställts för att få certifikatet?
Saken diskuterades en del, men mer utifrån perspektivet att "nyordningen" med avskaffande av tillståndsplikten
innebar att amatörradion skulle förlora merparten av sin juridiska ställning. Opinionen om detta var ganska ojämnt
geografiskt fördelad, i SM7 var saken ett ämne i klubbarna, och SM7EQL, dåvarande DL7, uttalade sig om saken på sin hemsida i ordalag vilka gick emot "partilinjen". Detta utlöste inte oväntat skarp kritik från centralt håll i SSA.

Förvisso blev det enklare att identifiera nya amatörer endast genom det nya prefixet i anropssignalen,
men sedan återanvändningen av suffix upphört så gick det att ganska enkelt att datera en signal.
Tidigare hade dock man kunnat ge nya signaler "the benefit of the doubt", genom att sammansättningen av signalerna inte entydigt pekade på vilka examineringskrav som ställts.

Redan på 90-talet stod det dock ganska klart att de som hade yngre signaler än T eller U väldigt sällan behärskade telegrafi.
 
Back
Top