Dimning av vägbelysning

SM0AOM

Well-Known Member
"Hästkraften" var ett begrepp som James Watts kompanjon Boulton kom på när ångmaskinen skulle marknadsföras.

Han räknade ut hur mycket arbete per tidsenhet som en typisk arbetshäst kunde utveckla i medeltal under ett arbetspass, och detta blev "en hästkraft".

Med det måttet kunde t.ex. gruvägare jämföra kostnaderna för "hästdrift" och "ångdrift".
 

SA0BUX

Old Member
Någon nämnde TV måtten, det härrör från tiden då CRT var runda, (katodstrålerör) och sådan användes ju till de första TV-apparaterna.
Men hur man kan göra bildsensorer med bråktalstum med decimaltal till kameror är mer underligt.
Däremot var KODAK föres sin tid då redan när 35 mm biofilm kom vara just 35 mm.
Klipptes sen till små stumpar i stillbildskameror som sedan kallades för 35 mm kameror. Över hundra år sen!
Även före, då kameror laddades med plåt mättes de i cm.
35 mm film tillverkades i början genom att man delade 70 mm film i två remsor.
Varför man skapade ett 70 mm filmformat är svårare att svara på eftersom den tidigaste användningen tycks vara i länder som använde tum.

 

SM0AOM

Well-Known Member
2 3/4" eller 70 mm var bredden hos den första rullfilmen för Kodak stillbildskameror som George Eastman hade skapat runt 1887.

Thomas Edison hade ursprungligen tänkt sig 1 9/16" eller 40 mm för sitt "Kinetoscope", men en av Eastmans medarbetare föreslog att i stället använda halva "Kodak-filmen", vilket blev nära 35 mm.

Bröderna Lumiére använde sedan 35 mm vilket snabbt blev de-facto standard i filmvärlden. Sedan slöts cirkeln när 70 mm vidfilmen kom på 60-talet.
 

SA0BUX

Old Member
2 3/4" eller 70 mm var bredden hos den första rullfilmen för Kodak stillbildskameror som George Eastman hade skapat runt 1887.

Thomas Edison hade ursprungligen tänkt sig 1 9/16" eller 40 mm för sitt "Kinetoscope", men en av Eastmans medarbetare föreslog att i stället använda halva "Kodak-filmen", vilket blev nära 35 mm.

Bröderna Lumiére använde sedan 35 mm vilket snabbt blev de-facto standard i filmvärlden. Sedan slöts cirkeln när 70 mm vidfilmen kom på 60-talet.
Med lite avrundning så blir det bra :)
 

SM4FPD

Well-Known Member
Sen kom 16 mm rörlig film, som delades till 8 mm och super 8....
Sen återkom diagonaltum för att mäta bildsensor, tummarna återkommer.

När de (tumfolket) räknar ut antennlängden, med formeln 984/MHz, dvs 984 / 3,75 MHz = 262,4 fot, en kvartsvåg blir då 65,6 fot, med våghastighetsfaktorn blir det då: 62,32 fot, per dipolben, dvs längden på tråden som skall klippas till.
Men tumstockar är graderade i 16 delar av tum, hur mäter man då decimalfötter?
Måste vara jättesvårt att få till en dipol för 3,75 MHz för de som mäter i fot och bara bråkdelar.

Men man kan ju klippa och prova sig fram, det finns ju SWR mätare.

SM4FPD
 
Top