Dipol kontra vertikal

SM6VVG

Well-Known Member
Om man har dåligt med utrymme för en traditionell dipol för 80/40m vilken vertikal bör man då satsa på?

Diamond CP6 har 80m en 40Khz men hur är den kontra en dipol. Lika bra eller sämre? DX-mässigt ska ju en vertikal vara bra.

CushCraft R8 har jag inte testat men däremot R7 som fungerar alldeles utmärkt för 40-10m inkl Warc-banden. Ska visst finnas en 80 påbyggnad till R8 men har inte kunnat verifiera detta.

Butternut finns ju också men det är en gammal konstruktion och jag har inte kunnat testa denna.

Det är ju en hel del pengar som ska till om man ska satsa på vertikaler, billigast är väl CP6'an som ligger strax under 4000:- och upp till 7000:- för R8 om jag inte är felunderrättad.

Ett annat alternativ kan ju vara försvarets högantenn som man kan förlänga till en 1/4-våg för 40m, men man måste då lägga ut ganska många radialer och isolera foten och man har inte 80m där.

Jan
 
Några reflektioner om antenner...

Först och främst måste du ta ställning till om antennen skall användas för lokal trafik på t ex 80-m bandet inom 50...150 mil

eller för DX trafik utanför Europa.

Om huvudsyftet är att få till en OPTIMAL antenn för kommunikation inom Sverige, upp till c:a 50..100 mil så MÅSTE antennen vara horisontell. Bäst är då att använda en 1/2 vågsdipol c:a 1/4 våglängd över marken, d v s 20 m upp. Höjden är dock inte särskilt kritisk men bör nog inte understiga 5...6 m.

Den vågututbredningsform som kommer ifråga brukar kallas NVIS och en detaljerad beskrivning på svenska finns här:
http://www.tekniksidorna.com/radioteknik/nvis.html

Artikeln redovisar bl a hur utstrålningsdiagrammen ser ut för horisontella antenner på olika höjd.

I princip all radiotrafik på 80 m upp till i alla fall 50 mil är just s k NVIS-utbredning, där radiovågen går i det närmaste rakt upp, studsar jonosfärskiktet och går ner till motstationen.

Om intresset lutar mer mot DX-hållet till, d v s några hundra mil eller längre så gäller antingen en horisontell antenn på 1/2 våglängds höjd (40 m höga fästpunkter vilket brukar vara svåra att finna) eller en vertikal antenn direkt på marken.

Vanligast är att använda en 1/4 vågs vertikal som kan vara antingen "full size" eller försedd med spolar.

Oberoende av vilken typ av vertikalantenn som används är motvikten, radialerna MYCKET VIKTIGA. En vertikal antenn utan radialer och där man t ex bara använt ett jordspett får ALLTID MYCKET LÅG verkningsgrad, oberoende om antennen är en bit tråd eller en överreklamerad kommersiell antenn för 7000:- De är lika hopplöst dåliga båda typerna OM RADIALER SAKNAS.

Tänk också på att ju kortare en vertikal antenn är (inbyggda spolar) ju sämre prestanda och ju effektivare motvikt/radialer behövs.

När det gäller radialer/motvikt/jordplan så finns flera alternativ. Många radialer 30...50 st eller fler) minst 1/4 våglängder långa och nedgrävda i gräsmattan, eller ett fåtal (3-4 st) 1/2 våglängder långa på någon meters höjd över marken. Den sistnämda lösningen är avgjort mest effektiv men kanske också svårast att smyga in på en ordinär villatomt, i alla fall om XYL får vara med och bestämma!?

Det finns mycket mer att orda om när det gäller antenner och ovanstående drapa får ses som en snabb sammanfattning av några av de viktigaste punkterna man bör tänka på för att få ut så mycket som möjligt i etern...

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Hej

Jag har samma problem, får inte plats med en dipol uppe på taket! Jag har satt upp en HF2V 10m lång vertikal från Butternut. Den går på 40/80m.

Som Bengt säger så bör man nog ta hänsyn till om det är DX eller LOCAL man vill köra. I mitt fall har jag upptäckt att antennen börjar "gå bra" först i södra Europa, dvs en typisk DX antenn, vilket oftast vertikalen tenderar att vara.
Att ligga på "gubbhyllan" med alla bekanta ger betydligt sämre signalstyrkor i båda riktningar.

taket.jpg


73 de Teemu SM0WKA
 
Om man har plats men inte tillräcklig för en dipol kan man ju vinkla/kröka "benen" på några ställen. Jag gorde det förut när träden som jag skulle fästa i växte på fel ställen...
 
SM7EQL said:
Några reflektioner om antenner...
......
Oberoende av vilken typ av vertikalantenn som används är motvikten, radialerna MYCKET VIKTIGA. En vertikal antenn utan radialer och där man t ex bara använt ett jordspett får ALLTID MYCKET LÅG verkningsgrad, oberoende om antennen är en bit tråd eller en överreklamerad kommersiell antenn för 7000:- De är lika hopplöst dåliga båda typerna OM RADIALER SAKNAS.

Tänk också på att ju kortare en vertikal antenn är (inbyggda spolar) ju sämre prestanda och ju effektivare motvikt/radialer behövs.

När det gäller radialer/motvikt/jordplan så finns flera alternativ. Många radialer 30...50 st eller fler) minst 1/4 våglängder långa och nedgrävda i gräsmattan, eller ett fåtal (3-4 st) 1/2 våglängder långa på någon meters höjd över marken. Den sistnämda lösningen är avgjort mest effektiv men kanske också svårast att smyga in på en ordinär villatomt, i alla fall om XYL får vara med och bestämma!?

73
Bengt EQL

......

Ovan förkortad version av Bengts inlägg.

Tack för Din visdom.

Även jag har standardproblemet:
Villatomt 800 kvm
Grannar ( Ej griniga )
XXYL ( Förstående )
Försöker ordna en antennpark med högt WACI ( Wife acceptace coefficient index )

Det skall bli en L-antenn 10mtr vert +10 mrt hor.
ATU i botten ( med fasta lägen för resp. band ( Hur bra detta blir får vi se)).

Nu till frågan om radialer.
Förutsätter att jag kan lägga dessa på marken eller gräva ner dessa just under markytan.
Har tillgång till massor med gammal twinax med en ytterdiameter c:a 10 mm ( skärmstrumpa ).

Radialerna kommer att bli olika långa runt om.
Max 30 mtr och min. 6 mtr.

Frågan är då hur deta påverkar riktverkan av den vertikala delen och verkningsgraden på den horisontella delen. Kortaste radialen kommer att vara under den horisontella delen.

Någon som har synpunkter ??

de SM4FYX
Klas
 
Frågan är då hur deta påverkar riktverkan av den vertikala delen och verkningsgraden på den horisontella delen. Kortaste radialen kommer att vara under den horisontella delen.

Förstår inte riktktigt vad du menar med verkningsgraden, knappast swr.
För det första ger L-antennen ger inget symmetriskt lobdiagram, det kanske är det du försöker eftersträva med radialerna.. Mkt generellt så ger bra jordplan en lägre strålningsvinkel, och mycket jordplan åt ett visst håll resulterar åt en viss riktverkan åt det hållet.
Gräv ned vad du kan och kör, några dB hit å dit är försumbart i förhållande till konditionsvariationerna på banden.
 
Nej, ju högre desto bättre. Däremot är det ju sant att en vertikal kan fungera ganska bra som DX-antenn även på låga höjder och placerad ända nere på marken, till skillnad från en horisontell dipol som bör sitta minst en halv våglängd över marken (jordplanet) för att fungerar bra som en DX-antenn.
Visst kan man ha en vertikal på ett tak. Ett plåttak är ju en mycket bättre ledare och reflektionsyta än t.ex. de flesta markförhållanden av grus, sand, sten osv. Skulle plåten vara av al eller cu ... desto bättre. :) Har man inget plåttak kan man skapa ett konstgjort jordplan typ GP.
 
Ju högre antennen sitter ju bättre för vertikalen då den kommer längre från jord som drar ur och minskar antennens verkningsgrad.

73 Magnus
 
Diamond CP # versus dipol/windom

Jan,

Har kört ganska mycket på CP6'ans lillebror - CP5.

Funkar ok på de högre frekvenserna men är smal på 80m. Du måste välja
sida på bandet och ha hjälp av en ATU.

Om du kan få upp CP6'an ordentligt över marken, funkar den helt ok.
Dessutom kan man montera radialerna i en solfjäder vilket minskar
radialernas "footprint".

CP5 kändes lite "bräcklig", och speciellt blandningen av rostrfitt stål, vanligt stål och
aluminuim på vanligt Japanskt maner - gör den inte speciellt kul om man behöver
flytta den. ( Saltmättad vind på Englands västkust! )

Jämfört med en windom/dipol så brusar CP5'an betydligt mer, annars jämförbar med
en dipol/windom. Monteras radialerna i en solfjäder bör det bli en viss riktverkan men
jag kunde inte direkt märka någon.

CP5 ( antagligen även CP6 )

Vid högt montage är den helt OK, men!

Brusar
Korrosions benägen
Bräcklig


73 de M0DFI
 
SM6WET/8S6T said:
Ju högre antennen sitter ju bättre för vertikalen då den kommer längre från jord som drar ur och minskar antennens verkningsgrad.

73 Magnus

Begriper ingenting, vad har detta för fysikalisk grund ?
Utveckla gärna ..
 
En fråga!

Jag har en 1/4 vågs vertikal för 80 meter och funderar på om jag kan tjäna något på att göra en toploading inför nästa säsong? hur gör jag lämpligast? har aluminium rör så jag skulle kunna skarva på ett antal mindre alurör horisontellt ut från röret i toppen.

73 Concorde
 
sm0gjk said:
Vad vill du tjäna på det ?


Det som jag har i tanke är att jag kanske kan få ner loben ännu bättre.

mer info, det är en 1/4 fullsize vertikal

73 Concorde
 
Ja, visst kan du förlänga vertikalen för att få ner loben ytterligare något. Kanske ännu viktigare är att du då ökar verkningsgraden något, alltså jordförlusterna minskar något, då antennens matningsimpedans ökar.
Du kan göra som du skriver förlänga med horisontella rör eller trådar, men ännu hellre förlänga rakt upp.
Kör du antennen även på 40m? Då kan du öka längden upp till ca 26,5 meter (alltså 5/8 våglängd), Ökar du längden ännu mer börjar den stråla mer uppåt än mot horisonten på 40m.
 
Jag får tacka för informationen!

Jag kör inte på 40M men tanken väcktes nu att förlänga min vertikal till 5/8 med hjälp av att montera 4 topploading trådar a 7,5 meter vardera.

73 Concorde
 
Back
Top