Diversity

SM4FPD

Well-Known Member
Vad tyst det är på SSA teknikreflektor, är den kvar?
Min fråga, eller ämne, gäller Diversity.

Dvs att man med två antenner, två mottagare eller två sändare kan komma undan problem med fading, flutter, vågutbredning och selektiv fading etc.
Vi vet ju att när vi är mobila på VHF eller UHF så kan en meter eller mindre framåt eller bakåt med bilen göra från oläsbar till väl läsbart.
På HF hade man förr Diversity system inte minst för radiofjärrskrift. Flera mottagare på olika band, man kunde ha modem som läste mark eller space som två kanaler om det var olika vågutbredning mellan dem. Med dagens smala skift är det nog inte mer aktuellt.
Någon gjorde experiment med två antenner, vert. respektive hor. två mot varandra faslåsta mottagare och de två signalerna i vardera örat. En form av "hjärn" diversity.
Jag tänker mest på VHF och UHF idag.

1.Finns det någon som provat IC-E2820 med två antenner i Diversity mode och upplevt verkan?

2.Finns det någon som byggt Diversity på exvis en repeater, med två antenner på olika avstånd och i så fall vilka avstånd gäller?

3.Jag upplever att en gruppantenn, exvis 4 stackade dipoler ger mindre fading, (flutter) och kan man därmed kalla den för en diversity antenn?

4.Någon som vet några generella regler, formler eller hemsidor i ämnet?
 
Vad tyst det är på SSA teknikreflektor, är den kvar?
Den har varit "sönder" sedan den 15 februari!

Jag har varit i kontakt med tre olika personer inom SSA (första kontakten var 27/2), förhoppningsvis så tar någon av dessa tag i detta problem som nu varat i över en månad, så att listorna kommer igång igen.

Jag har även bett de två som har möjlighet att skriva inlägg på ssa.se:s nyhetssida att lägga in info om teknik- samt ssafaq-listorna där, vilket nu när jag satt och skrev detta inlägg har skett.


73 de Lars, sm6rpz
 
Det finns i princip fyra sorters diversitet:

Rymddiversitet, där man sätter antennerna på ett så stort avstånd att fadingen är okorrelerad antennerna emellan;

Polarisationsdiversitet; där man utnyttjar att fading vanligen är okorrelerad mellan olika polarisationsplan;

Frekvensdiversitet; där fading på olika frekvenser brukar vara okorrelerad;

samt

Tidsdiversitet; där man utnyttjar att kanalen ofta återkommer ganska snart efter en "fadingdip", så om man sänder meddelandet två eller flera gånger så kan man "pussla ihop" meddelandet i efterhand.

Diversitet gör "bra signaler bättre och dåliga signaler sämre", därför att när flera signaler med dåligt S/N adderas blir det totala S/N ännu sämre. Man får alltså en ganska tydlig tröskeleffekt, som blir allt mer utpräglad ju fler diversitetsgrenar man har.

FM med bred deviation och F1 med brett skift har ett mått av frekvensdiversitet inbyggt från början.

För att få till en rymddiversitet värd namnet bör man helst ha ett avstånd mellan antennerna som överstiger 5 våglängder.

Orsaken till att en stackad antenn ger bättre fadingprestanda är främst att den
ger en starkare insignal och därmed en högre "fadingmarginal", normala stackade antenner
är vanligen för små för att ge diversitetsverkan.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Det är riktigt kul att diversitet har börjat dyka upp i amatörriggarna nu, det tillsammans med digital trafik öppnar nya möjligheter, speciellt på repeatersidan.

För mobilstationer så begränsas antennmöjligheterna, med tanke på att man för en godtagbar diversitet bör ha mer än en våglängd mellan antennerna så blir det svårt att köra 50MHz, men VHF och uppåt ställer ju inte till några problem, men vi får ju inte köra 6m mobilt så...

För 2m så får man kanske helt enkelt placera antennerna fram respektive bak på bilen, men på 70cm räcker det med att ha bägge på exempelvis bakflygeln, isolationen blir ju inte den bästa och påverkan på antennernas strålningsdiagram gör ju sitt till helheten.

På en repeater så kan man lätt separera några meter med hjälp av en bom, eller ännu hellre om man har två torn/master att montera i.

I radiolänksamanhang nyttjas diversitet ofta, normalt i de lägen där man skjuter stråket över områden med varierande utbredningsförhållanden, vanligtvis vatten/städer och risken för fading och flervägsutbredning är stor.

Även i Tetrasystem kan man nyttja diversitet, det kan göra stor skillnad i kampen mot flervägsutbredningen, framförallt kan det hjälpa till att hålla nere kapacitetsnyttjandet eftersom med diversitet kan den mobila stationen hålla sig till en basstation under en längre tid innan den måste byta.
 
Back
Top