EFHW antenn bygge

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Funderade på att göra en EFHW-antenn för att prova om det kan vara något för mina QRP expeditioner, och hittade en jättebra beskrivning på SK7BQ. Jag har alla delarna som behövs, men koppartråden som jag fått fatt i är 0.7mm i diameter istället för 1.2mm(eller motsvarande AWG).

Har det stor betydelse vilken tråd man använder av dessa?

 

SM0AOM

Well-Known Member
Du kan helt bortse från tråddiametern så länge som den håller mekaniskt.

Däremot påverkar avståndet från marken var resonansfrekvenserna hamnar.

En EFHW använder en transformator med stor impedansomsättning, som
kan ge upphov till påtagliga förluster om inte kärnmaterial och uppbyggnad
väljs med stor omsorg.

Att göra en bra bredbandstransformator är svårt.
Många väljer fel kärnmaterial och underdimensionerar lindningarna, och då blir inte resultatet bra. Owen Duffy (ex-VK1OD) har utrett detta i detalj.
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Jag lyckades få tag i koppartråd som var typ AWG 14, den var lite svårarbetad men jag har försökt att få en så tight lindning som möjligt. Kondensatorn på 100pF ska klara 1kV, går det att dra några slutsatser om när spänningen blir högre än så?

Har det stor betydelse om man inte får in lindningen helt på sidorna? Denna är lindad 3:21 på en FT140-43.

1666975551226.png
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Tråden var lite svårlödad med min lödkolv, det verkar som att lacken blir mycket tuffare när man går över ca 1mm i diameter. Jag fick återigen 3d-printat en låda till att innesluta allt i. Youtubern Radio Prepper inspirerade till detta.
1667026813970.png
 

SM4HFI

Well-Known Member
Länge sen lärde jag mig att avisolera emaljerad eller lackad tråd med etanol, t ex T-sprit. En svätt sprit i en plåtkapsyl tänds på. Tråden glödgas i lågan och doppas sen i spriten. Tråden blir mjuk, blank o fin att löda, etanolen tar bort oxiden. Lågan släcks enkelt genom att lägga på tändsticksasken på kapsylen.
Det var kanske tur att mamma inte visste allt som hände på pojkrummet...
/Jan
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Tråden var lite svårlödad med min lödkolv, det verkar som att lacken blir mycket tuffare när man går över ca 1mm i diameter
Jag använder en "trådskrapa" som är avsedd för lackad koppartråd.
Har man ingen sådan skrapa så fungerar det med en kniv.
Endast mycket tunn tråd brukar vara försedd med "lödbar" lack där annars tråden lätt går av om man använder en trådskrapa.
Det finns också ett motordrivet verktyg som "svarvar" bort lacken. Väldigt praktiskt men kanske inte helt nödvändigt i hobbyrummet.
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Nu har jag provat att mäta upp med en konstlast på 2530ohm, är resultaten vad man skulle föränta sig från en EFHW 49:1 transformator? Den verkar åtminstone transformera någonstans runt 49:1 i mitten av kortvågsbandet.

Locket med text sitter bra och är kanske inte vattentätt men håller väl regnet ute en stund iaf.

1667043242567.png

1667043313256.png

1667043558648.png
 

SM5KRI

Oldtimer
Din lindning är lite annorlunda, jag har bara 14 varv totalt = 49:1, du kanske har en annan omsättning?
När det gäller kondensatorn, jag seriekopplade 2 st 220 pF 1 kV = ca 110 pF och fick på köpet högre spänningstålighet.

Ett tips om du gillar att köra CW är att med avsikt lägga resonansen eller den punkt där du har lägst SWR något under den den nedre bandkanten.
Exempel min antenn för 40-10 m är ungefär 20,4 m kanske lite längre (inte mätt), vik tillbaka tråden i bortre ändan tills du har lägst SWR kring 6950-6970 kHz, du kommer fortfarande kunna ha tillräckligt bra SWR på 40 m CW-delen och lågt SWR kommer landa mycket snyggt på 20 och 10 m CW-delarna. Har kört DX med min EFHW och max 2,5 W.
 

Attachments

  • KRI_EFHW.jpg
    KRI_EFHW.jpg
    139 KB · Views: 7

SM0AOM

Well-Known Member
Uppträdandet hos transformatorn i reflektionsplanet (Zin eller S11) väcker en hel del funderingar.

På låga frekvenser 7 MHz och neråt verkar det vara för lite kärna eftersom realdelen sjunker och
reaktansen hos primärinduktansen följer med ner.

När frekvensen går upp mot 10 MHz så stiger realdelen emot det värde som motsvarar den
övertransformerade lasten på sekundärsidan, så transformatorn börjar arbeta som avsett.

Frekvenser runt 18-20 MHz uppvisar en resonans med lindningskapacitanser och läckinduktanser där
imaginärdelen går genom 0, och på ännu högre frekvenser blir inimpedansen kapacitiv, men med ett sjunkande belopp.

Hur stora förlusterna blir går inte att uttala sig om utan att mäta i transmission (|H(jω)| eller S21), men det finns anledning
att misstänka att kärnförlusterna utgör en påtaglig del av ingångsimpedansens realdel,

Hela frågan om hur man gör en EFHW-transformator illustrerar på ett påtagligt sätt de gamla sanningarna
att ideala transformatorer bara förekommer i skolböcker, och att naturlagarna alltid får sista ordet,
 
Last edited:

SA4CFP

Member
Funderade på att göra en EFHW-antenn för att prova om det kan vara något för mina QRP expeditioner, och hittade en jättebra beskrivning på SK7BQ. Jag har alla delarna som behövs, men koppartråden som jag fått fatt i är 0.7mm i diameter istället för 1.2mm(eller motsvarande AWG).

Har det stor betydelse vilken tråd man använder av dessa?

Titta gärna på den här med. Ändmatad portabelantenn för SMFF av SA6BNV. Har byggt en dylikt och den fungerar utmärkt.
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Det hade varit intressant att mäta uteffekten efter transformatorn för att se hur mycket som försvinner, men det är kanske lite knepigt när man har så höga spänningar.

Om jag sänder 5W in i ett motstånd på 50ohm får jag cirka 50V peak-to-peak. Det blir 5v i mätproben till oscilloskopet(10x läge).

Om jag sänder 5W med en 64:1 transformator i ett 2400ohms motstånd, borde peak-to-peak bli 310v. Kan man räkna på det sättet? Mitt oscilloskop pallar 400V, så jag hade fått testa med lägre effekt.
 

SA7BUJ

Well-Known Member
Gör två identiska transformatorer och koppla dom rygg mot rygg, mät förlusten och dividera med två.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
är resultaten vad man skulle föränta sig från en EFHW 49:1 transformator?
Som AOM sade, "naturlagarna alltid får sista ordet,"
Trots detta överensstämmer din transformator mycket väl med vad andra har mätt upp.
Kolla https://owenduffy.net/blog/ Här finns färska mätningar på en sådan transformator och mycket mer att läsa om du följer länkarna.
Här finns också färsk info https://forums.qrz.com/index.php?threads/building-a-49-1-unun.836271/#post-6349015

Man ska ha klart för sig att denna typ transformator aldrig kan bli helt ideell över ett så stor frekvensområde.
Dessutom så införs en kompenceringskondensator på ca 100pF för att "fixa till" vissa oönskade egenskaper.
Till syvende och sist så är det ju funktionen hos antennsystemet (antenn + trafo + coaxkabel + eventuell choke) som spelar störst roll i sammanhanget.
Alltså när vi väl har allt ihopkopplat så har vi ännu flera okända och kanske oönskade egenskaper att brottas med.
Din trafo är inte sämre eller bättre än någon annans....bara kör på!
Snygg låda förresten.
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Man kan mäta upp genomgångsdämpningen på flera sätt;

- med en 1:10 prob över sekundären 5 W ger drygt 300 V p-p över 2450 ohm vilket de flesta probar klarar,
men man bör se upp med parallellkapacitansen på frekvenser över c:a 10 MHz

- med en resistiv spänningsdelare 1:7 motsvarande spänningsomsättningen i transformator.
1:7 blir ungefär 2100 ohm i serie med 350 ohm. Då ska det bli samma spänning ut som in när förlusten är 0 dB.
Frekvensområdet blir lite större genom att inflytandet av strökapacitanser minskar

- med en nätverksanalysator med S11 porten kopplad till utgången och S21 porten till sekundären i serie med
2400 ohm. Om man kan försumma strökapacitanserna blir genomgångsdämpningen 16,9 dB + totalförlusterna i transformatorn, så vid en förlustfri transformator med rätt omsättning kommer man att få |S21| = -16,9 dB.

Jag är dock mycket skeptisk mot denna antenntyp som yrkesman, eftersom den ställer motstridiga krav på kärnegenskaperna och transformatoruppbyggnaden. Dessutom får man ett svårkontrollerat inflytande på egenskaperna samt ökade förluster genom att HF-strömmar kommer att flyta på utsidan av matarledningen.

Utifrån egna tidiga erfarenheter av att göra ferrittransformatorer för att anpassa 50 ohm till 800 ohm i frekvensområdet 2 till 25 MHz med reproducerbara resultat ser jag det som svårt att anpassa ännu större impedansbelopp med bara en kärna. I den transformator som till sist blev resultatet behövdes tre ganska stora kärnor med impedanstransformationen uppdelad i två steg.
 
Last edited:

Per Bengtsson SA7PGB

Well-Known Member
EFHW borde heta (Almost)EFHW , så man ska absolut utgå ifrån att delar av koaxen kommer agera som en bit av antennen , så någon form av choke rekomenderas skarpt:
Nu tror jag AOM har betydligt mer koll på alla magiska hyss som de flesta av oss dödliga inte närmar oss, men som han avslutade med så de som vart lite mer seriösa angående denna antenn har kört med 3 kärnor vilket borde gå hand i hand med teorin (nu tror jag dock inte de gjordes i två steg , men ska inte killgissa för o nackdelar eller rätt eller fel där.
Hur som så är man väl medveten om denna antenns tillkortakommande och inte lurar in massa HF i radion. Så ser jag denna som absolut en okej "bättre än inget" eller okej portabel antenn, med utgångspunkt ifrån vilka andra dumheter folk roar sig med.
 
Som nybörjare har jag inte så mycket erfarenhet. Men om jag jämför min fabriksbyggda Alpha Delta DX-CC med en hemmabyggd EFHW så vinner den ändmatade. Redan kört 40 länder. Arizona som längst i väster och södra Indien i och Vladivostok i öster. Med IC7300:s autotuner stämmer den av allt utom 30 och 15 m. Mycket nöjd än så länge. Det lär dock bli en hel det antenner byggda framöver
 
Top