Elsäkerhetfråga PTS-provet

SA6MBR

Member
Jag har fått 1 fel på elsäkerhet på PTS övningsprov och kan inte klura ut vilken fråga jag svarat fel.
Jag gissar att den är den fjärde frågan "Du får sälja eller ge bort den nätanslutna ..." enligt bild.
Vad säger ni? Är påståendet rätt eller fel?
 

Attachments

  • 2020-11-22 21_28_56-Radiocertifikat.png
    2020-11-22 21_28_56-Radiocertifikat.png
    127.7 KB · Views: 77
Last edited:

SM6OID

Well-Known Member
Du får inte sälja eller ge bort den nätanslutna mojäng du byggt själv.
Jag törs påstå att den punkten åtföljs i begränsad omfattning...
 

SA6MBR

Member
Du får inte sälja eller ge bort den nätanslutna mojäng du byggt själv.
Jag törs påstå att den punkten åtföljs i begränsad omfattning...
Hmmm, då får jag leta upp felet i annan fråga. Som jag fattar det måste man ha alla rätt på elsäkerhet. Lurigt när jag inte kan räkna ut vad jag svarat fel på ...
 

SM7CZR

Old Member
Som frågorna är formulerade tycker jag att du svarat rätt.
Annars får frågorna skrivas om så att inget går att misstolka.
 

SA6BSS

Well-Known Member
Denna måste vara fel (rätt), det ska inte spela någon roll om du står på en isolerande matta?
 

Attachments

  • 2020-11-23 07_31_03-Elsäkerhetfråga PTS-provet _ Ham.se.png
    2020-11-23 07_31_03-Elsäkerhetfråga PTS-provet _ Ham.se.png
    16.9 KB · Views: 24

SM7NTJ

Well-Known Member
Denna måste vara fel (rätt), det ska inte spela någon roll om du står på en isolerande matta?
En jordfelsbrytare skyddar INTE om någon tar mellan fas och nolla och definitivt inte om någon står på ett isolerande underlag.
(Sett extremt teoretiskt finns det en mikroskopiskt chans att jordfelsbrytaren skulle kunna skydda dig om du gjorde samma sak ståendes på en ledande jordad yta men satsa inga pengar på det).
Den normala vägen för strömmen att ta genom en belastning är via fas och neutralledare och då ska inte en jordfelsbrytare lösa ut.

SM7NTJ Lorentz
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Nollledaren ska ju vara retur, men om skyddsjordsledaren känner av ström så ska skyddet lösa ut.. Nollpunkten och skyddsjord får endast sitta byglade i el-centralen, aldrig ute vid lasten.

/Sven.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
I en jordfelsbrytare finns en summaströmtransformator bestående av en ringformad kärna.
Genom denna kärna passerar fasledare samt neutralledare och vid trefas samtliga fasledare och neutralledaren.

Dessa ledare som går ett varv genom kärnan utgör transformatorns primärkrets.
På kärnan finns även en sekundärkrets bestående av ett ganska stort antal lindningsvarv.

När det råder full balans mellan ingående och utgående strömmar genom kärnan så bildas det inget magnetfält i kärnan. Varför sekundärlindningen är strömlös.

Råder en obalans mellan ingående och utgående strömmar genom kärnan så kommer det att induceras en ström i kärnan och i sekundärlindningen.

När denna obalans når över gränsvärdet kommer strömmen genom sekundärlindningen att vara så stor att den påverkar jordfelsbrytarens utlösningsmekanik och jordfelsbrytaren löser ut.

En jordfelsbrytare reagerar därför på alla fel som orsakas av att en ström "smiter förbi" summaströmtransformatorn via något annat elektriskt ledande och strömmen då går fel väg tillbaka till det matande elnätet.

Kravet för en jordfelsbrytare är att den ska lösa ut på mindre tid än 300ms. De är dock oftast mycket snabbare än så.
Den långsammaste utlösningstid jag någonsin mätt upp i en anläggning var 28ms.

En genomläsning av elsäkerhetsavsnittet i KonCEPT ger en ganska bra grund för att klara elsäkerhetsfrågorna.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SA0BUX

Old Member
Men hittar vi några felaktiga svar ?

PTS frågorna är luddiga och det blir stökigt med vad som är rätt och fel utifrån frågan och hur den är formulerad, ex ett negativt påstående.
 

SA4LGZ

Patrik
Jag tycker det verkar som att alla frågor är korrekt besvarade. Får du fortfarande meddelande om att något är fel?
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Men hittar vi några felaktiga svar ?

PTS frågorna är luddiga och det blir stökigt med vad som är rätt och fel utifrån frågan och hur den är formulerad, ex ett negativt påstående.
SSA sektion utbildning med Jonas SM5PHU i spetsen tar upp provfrågor som kan uppfattas som otydliga till diskussion med PTS.
Till en följd av detta arbete har antalet "luddiga" frågeställningar minskat och vartefter det dyker upp nya otydliga frågor så kommer även dessa frågor att tas upp till diskussion.

Normalt brukar Jonas föreslå en mer tydlig formulering till PTS handläggare som justerar frågans text för att otydligheten ska försvinna.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
I fråga 42 alt 3. Ifall det av anledning finns en övergångsresistans till skyddsjord, så strömförbrukningen ökar, då ska jordfelsbrytaren lösa ut.
I fråga 42 alt 4. Ifall du lägger en filt över radion så det blir för varmt därunder så har det inget med jordfelsskyddet att göra. Men, det kan ju även bli för varmt om det enl alt 3 blir en strömökning fast på ett "korrekt sätt" och då har ju inte jordfelsskyddet med det att göra. "En missanpassad antenn" kan vara orsaken till att göra fel i radion och ge ökad värme som konsekvens.

- Luddigt kan tyckas, men i alt 3 ser jag en möjlighet till felsvar. Där kan rätt vara riktigt enl mitt tycke.

/Sven.
 
Last edited:

SM7NTJ

Well-Known Member
Fråga 42, nummer 729 är rätt besvarad.
Fråga 43, nummer 703 är rätt besvarad.
Fråga 41, nummer 824 är vad jag kan se är rätt besvarad.

Detta löser inte frågeställningen om vad som blev fel vid testprovet. Det kan vara ett fel i facit i fråga 824 men det kan även vara något annat som ställde till det.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

Per Bengtsson SA7PGB

Well-Known Member
Generellt kan man ju säga att en jordfelsbrytare alltid ska/kan skydda, men frågan blir ju då - när!?

/Sven.
Hur menar du nu ? Tar du i fas och nolla samtidigt , dvs ingen ingen ström går till jord, eller att något drar för mycket ström hjälper inte jordfelsbrytare. När blir då när inte strömmen inte går i en sluten krets då du eller apparat släpper ström till jord.
 

SM7CZR

Old Member
En jordfelsbrytare jämför strömmen som går i fasledaren med strömmen i nolledaren.
Är skillnaden noll utlöser inte jordfelsbrytaren.
 
Last edited:

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Det luddiga blir ju i fråga42. "I vilket eller vilka fall kan den skydda mot fel"? (Kanske inte direkt jordfel). Om det blir fel i radion så den blir för varm? Ja, då kan radion skyddas ifall jordfelsbrytaren löser ut pga av att värmen orsakar ett jordfel. Ökad värme leder fram till ett jordfel! - Hypotetiskt men ändå möjligt.

/Sven.
 
Last edited:

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
I fråga 43 alt 3. Att byta väggströmbrytare måste man nog vara en behörig elekriker, det är ju en fast installation i byggnaden och har inget med amatörradio eller apparatbyggande, radiorelaterat att göra. - Min gissning - alltså "fel".

/Sven.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Jag får viss förtydliga mig ännu mer.
Ur KonCEPT kapitel 12

12.2.7 Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren kan skydda dig:
•vid isolations- och jordfel
•om chassiet på en apparat blir strömförande
•om du kommer åt spänningsförande delar och jord samtidigt
•om vägguttagen saknar skyddsjord
•om du använder en apparat på ett felaktigt sätt i våtutrymmen
•om du installerat en apparat på ett felaktigt sätt (not min ändring av att till ett i citatet)
•om apparatens kabel skadats
•mot och minimera risken för brand.

12.2 Allmänna elnätet
Om du ha erforderlig kunskap om elsäkerhet får du
•byta ut en elkopplare (strömbrytare) för högst 16 A 400 V
•byta ut ett anslutningsdon (vägguttag, lamputtag, stickpropp, skarvuttag eller liknande) för högst 16 A 400 V
•byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymme i bostäder
•utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 V med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A
•byta säkring
•byta ljuskälla (lampa, lysrör eller liknande)
•reparera apparater
•reparera och tillverka apparatkablar och skarvsladdar.


(not. det finns fler undantag i ELSÄKFS 2017:2)

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Top