Enkel fråga om dipol

ham-man

Active Member
Eftersom träd har fallit på min tomt så följde också antennerna med :(
Nu har jag inte möjlighet att sätta upp dom som tidigare,utan dipolerna kommer numer att sitta i nord/syd riktning, dvs ändarna på dipolen, mot som förut öst/väst.
Har fått upp endast en dipol för 80m, men tycker att det går sämre än förut.(mottagning)
Har verkligen detta någon betydelse undras?

SM4XSO
 
Om dina ursprungliga antenner satt mycket högt, i storleksordningen 30 - 40 meter
över marken, så har de haft en viss riktningsverkan med två maxima vinkelrätt
mot antenntrådarna (nord-syd i ditt fall).

Dipoler för 80m/3,5 MHz som sitter på mer rimliga höjder, 15 - 20 m, har däremot praktiskt taget inget riktningsberoende i horisontalplanet om de sitter någorlunda fritt.
Man kan dock tänka sig att de kan koppla till andra metallföremål eller trådar och på detta sätt
får en del riktningsberoende.

En anledning som det inte helt kan bortses från om det går dåligt vid mottagning är de
extrema radiokonditioner (soleruptioner mm) som råder sedan ett par veckor.

Skulle råda dig att vänta med att "döma ut" antennerna tills det lugnat ner sig i jonosfären.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Mina gamla dipoler satt 8-10 meter över marken.
idag sitter fästpunkterna något högre, ca: 15 m.
Det jag är rädd för/misstänker, är att det ligger gamla
vattenledningrör i marken,om nu detta kan inverka.
Till saken hör att marken där vi bor är oerhört torr, då
det är enbart sandmark.
Men som du säger så spelar nog solen en hel del roll i detta fn.
Tar därför ditt råd och avvaktar med vidare tester.

sm4xso
 
Dipolen borde gå bättre nu när du höjt den en bit, men det beror ju på vad du lyssnar på. En dipol för 80 m på 8-10 meters höjd borde vara en utmärkt lokalantenn dvs. bra signalstyrkor från syd/mellansverige. Får du upp den 5 meter till blir strålningsvinkeln något lägre, dvs mer avlägsna stationer bör bli starkare och lokala svagare. Fast skillnaden bör vara mrginell! Det där med störningar från solen som -AOM var inne på ligger nog närmast till hand!
73 SM6CPY Calle
 
Back
Top