Få ett nytt cert.

SM4WWG

Well-Known Member
Hej alla glada.

Jag gick igenom lite av mina papper och upptäckte att efter några flyttar så har
jag slarvat bort mitt fina certifikat jag fick en gång i tiden från PTS.
Det kan ju vara bra att ha det papperet, exempelvis om man vill registrera sig på
Echolink, osv.

Vart vänder man sig? Jag provade att maila SSA för en vecka sedan men inte fått något
svar ännu.

73 de SM4WWG // Jörgen
 
Tråkigt att SSA inte svarar...

När det gäller SM-signaler så har SSA inget mandat att utfärda sådana certifikat, varken nya eller gamla, så du ska istället kontakta PTS, som är de enda som kan utfärda SM-certifikat. SSA kan tydligen utfärda någon sorts intyg för SM-signaler, men vad det är "värt" beror väl på den som sedan använder intyget.

73 de Lars, sm6rpz
 
Ok, tack för svar. Ska prova med PTS så får vi se hur det går.

Bästa 73 de SM4WWG // Jörgen
 
Hur gör man med LoTW? Dom vill ju att man skall skicka in en kopia på sitt cert. Men min signal finns ju inte med på något av mina cert. Något sändartillstånd har jag inte längre. Faktum är att jag inte har något dokument med min anropssignal på.
 
Hej !
Jag har just skaffat LoTW, och jag skickade in en kopia av mitt senaste tillståndsbevis från PTS. Det var från 1996. Det är ju inte giltigt nu, dessutom står det på tillståndet att det gäller endast tillsammans med kvitto på betald tillstånds avgift. Jag skrev en kommentar att amatörradio numera är undantaget från tillståndsplikten i Sverige och att jag inte har någon annan dokumentation.

Det räckte för min del, svar från ARRL kom inom ett par dagar att jag var behörig.

Certifikatet som man fick en gång i tiden har ju inget att göra med att man har TILLSTÅND att sända. Det var ju bara ett bevis på att man klarat av ett kompetensprov var nödvändigt att göra på den tiden för att senare kunna ansöka om ett tillstånd.

Som jag tolkar det, är inte Certifikatet det dokument som man ska skicka till ARRL, utan någon typ av tillståndsbevis.

73 Classe
SM3GSK
 
Ooppsss.... :eek: Jag har inte tillståndet kvar. Det var ju ogiltigt och förpassades till runda arkivet. Det enda dokument jag överhuvudtaget har är certet. Det är ju faktiskt det enda pappret som "gäller" fortfarande..... Märklig situation...
Man kanske skulle kontakta PTS och fråga dom vad som gäller.
Eller kanske SSA..... :eek:
 
Certifikatet som man fick en gång i tiden har ju inget att göra med att man har TILLSTÅND att sända. Det var ju bara ett bevis på att man klarat av ett kompetensprov var nödvändigt att göra på den tiden för att senare kunna ansöka om ett tillstånd.

Som jag tolkar det, är inte Certifikatet det dokument som man ska skicka till ARRL, utan någon typ av tillståndsbevis.
Nej, det är certifikatet man skall skicka in, tillstånd existerar inte längre (togs bort 2004.)

Tidigare gällde ett tillstånd ett år i taget, så länge man betalade in den årliga tillståndsavgiften. För att inte behöva skicka ut nya tillstånd hela tiden så fanns dock en tid längre fram i tiden på tillståndsbeviset, i mitt fall till sista december förra året.

Numer gäller som sagt enbart certifikat, se http://pts.se/Archive/Documents/SE/2007_4_ foreskrifter_om_undantag_fran_tillstandsplikten.pdf 9:e kapitlet, 1:a paragrafen, "Den som använder en amatörradiosändare skall ha ett amatörradiocertifikat." ... "Den som använder en amatörradiosändare skall ha en egen anropssignal." Lustigt nog finns även följande text med "Denna [anropssignalen, min anmärkning] framgår av certifikatet."

I den tidigare texten av PTS föreskrift, så fanns i slutet av föreskriften en förklaring över vilka andra handlingar, utöver certifikat, som gäller. Denna text är numer borttagen, vilket innebär att enligt PTS så gäller numer enbart certifikat på vilka signalen finns med (på mitt står uttryckligen att det inte gäller för att använda amatörradiosändare! Både på svenska och engelska...)

Tyvärr uppmärksammade inte SSA dessa försändringar då de svarade på PTS remiss förra året (inför de nya föreskrifterna), vilket innebär att majoriteten av alla radioamatörer inte följer gällande föreskrifter...

Nu tycks iofs PTS inte bry sig om oss radioamatörer längre, så i praktiken så betyder ovanstående text inte något, dvs PTS bryr sig inte. Dock kan det uppstå problem om man på något sätt måste visa att man är radioamatör för andra länders telemyndigheter, organisationer, eller vad det nu kan vara. På PTS hemsida finns även en förklaringstext som man kan använda för att förklara den uppkomna situationen i Sverige, se http://pts.se/Archive/Documents/SE/radioamator_svensk.pdf samt http://pts.se/Archive/Documents/SE/Radio_amateurs.pdf

Följande sidor på PTS hemsida kan vara av intresse:
PTS - Frågor och svar amatörradio
PTS - Radioamatörer

73 de Lars, sm6rpz
 
Hej igen !

Du har säker rätt Lars när du säger att det är certifikatet som gäller som "bevis" för att man får använda amatörradiosändare.

Min kommentar avser hur jag gjorde för att få LoTW behörighet godkänd.

När det gäller just LoTW så är det ju till en viss specifik anropssignal som de knyter behörigheten, som de också lustigt nog kallar "certificate"
På mitt gamla "Radioamatörcertifikat" står ingen anropssignal angiven, utan bara mitt namn.

Så därav min tolkning att det inte var rätt dokumentation till ARRL, utan jag skickade in mitt gamla tillståndsbevis där min anropssignal framgår, för det är den som de är intresserad av. De accepterade detta och var nöjda.

Step 2 - Submit the Certificate Request
If you are submitting a cert request for a non-US callsign, you will receive and email asking you to submit proof of license (a copy) and a copy of one other official document that shows your name, like a driver's license.

För att kunna använda mitt specialcall call SM3S, tillsammans med LoTW och mitt ordinarie call SM3GSK, har jag på liknande sätt skicka in dokumentet jag fått från SSA.
Då fick jag ett certifikat till från ARRL som knyts till SM3S callet.

Nu tror jag att det egentligen inte var nödvändigt att skicka med papperet från SSA, utan jag har nog fått mitt andra "certificat" ändå, men jag gjorde så för säkerhets skull.

Så har jag iallfall gjort och ARRL har godkänt detta.

Tror inte att de skulle kunna godta mitt gamla "Radioamatörcertifikat" i dessa sammanhang eftersom det inte innehåller mina anropssignaler.

Jag har inte sett hur de nya certifikaten ser ut ,men om anropssignalen framgår på dem, så kan man naturligtvis skicka in det istället.

73 Classe
SM3GSK
 
Då skall jag maila till SSA och be om något slags dokument som intygar att jag är jag... :confused:
PTS lär väl inte vara intresserade av att hjälpa till, när nu SSA tagit över rodret.
 
Ett juridiskt gungfly...

Avregleringarna har sannerligen skapat en märklig situation.

I sammanhanget står det allt mer klart att det var klokt att i god tid
innan amatörradiotillståndet gick ut (i mitt fall 31/12 2007) begära ett nytt "officiellt papper" från PTS, där det klart framgår att jag har ett svenskt amatörradiotillstånd med anropssignalen SM0AOM samt att jag en gång i tiden examinerades enligt kraven för
"klass A". Enligt den jurist jag rådgjorde med så skulle PTS ha skyldighet att utfärda ett sådan handling till den som begärde detta innan originalhandligens giltighetstid gick ut.
Efter giltighetstidens utgång skulle inte PTS ha denna skyldighet.

Det är en "öppen fråga" om andra länders telemyndigheter (utanför CEPT-området) accepterar svenska radioamatörer som "duly authorized persons" i Radioreglementets mening, eftersom de officiella licensdokument som föreskrivs i reglementet inte längre utfärdas.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag mailade till PTS och fick följande svar:

"En nyutskrift av amatörradiocertifikatet där din anropssignal finns angiven kommer med posten".

Det är bara att tacka, bocka och buga. Inget fel på den servicen.
Jag mailade även till SSA, men har inte fått något svar ännu......
 
Jag mailade till PTS och fick följande svar:

"En nyutskrift av amatörradiocertifikatet där din anropssignal finns angiven kommer med posten".

Det är bara att tacka, bocka och buga. Inget fel på den servicen.
Jag mailade även till SSA, men har inte fått något svar ännu......

Vart mailade du då, för jag har inte fått något svar från varken PTS eller SSA?!?!

Att PTS släppte taget är allt för sorligt vad det verkar.
 
Jag mailade till pts@pts.se. Svaret kom från Ulf.Johansson@pts.se

Detta fick jag som svar:

Du kan få en kopia av ditt certifikat från oss. Det kostar 300.- kr och det skickas mot postförskott, så att denna kostand tillkommer. Om du kan acceptera det här, kan vi skicka kopia av ditt certifikat till dig.

Som hittat! :eek:
Fick du med samma prisuppgift? I ditt inlägg framgick det närapå att det inte kostade
så mycket.
Men vad gör man? Papperet kan ju komma att behövas.
Lika bra att slå till innan möjligheten försvinner helt. :D
 
Last edited:
Står det på dessa "nya" cert vad dom har för giltighetstid? (d v s obegränsad numera). Det är kanske, som föregående skriver, bäst att skaffa ett sådant papper innan möjligheten försvinner.
 
Idag damp det ner i brevlådan.
"Tillstånd att använda amatörradioanläggningar" heter det, och min anropssignal finns med.
Kostnad: 0:-

Lite intressant var det att det är tidsbegränsat till 2016-12-31.
Man kanske får ett nytt då?
 
Kollade min pärm med alla radiopapper.
Tillståndsbevis, Amatörradio. Nr 5204
Förnyat 1996-09-02. Giltigt t.o.m. 2006-12-31.
Så då var det 10 års giltighet. Man skulle kanske uppdatera...
 
Back
Top