FM & FMn

SM0NCL

Well-Known Member
Finns det några amatörradio VHF/UHF stationer med modulationsbegränsare, preemphasis, deemphasis, limiter och >3kHz lf-filter implementerade i DSP teknik för TX och RX eller är det bara rena SDR som har sånt?

Antar att fördelarna är uppenbara i t.ex filterprestanda.
Man kan undra hur stor förbättringen är för 8KF03, i första hand på 145Mhz, hur den upplevs för den gemene amatören, typ kanalseparation, S/N för FM.

/Christer :cool:
 
Hej,

Jag är inte helt övertygad att FM (både FMn och vanlig) blir så
dramatiskt mycket bättre med DSP.

Betänker man den mycket stora realtidsberäkningsvolym som krävs för att göra även den enklaste FM-demodulator i DSP så har jag en känsla av att tillverkarna kanske hellre lägger DSP-krut på att realisera moder och funktioner där brukaren märker en större skillnad.

Har själv provat DSP-baserad FMn-demodulering i Rockwell/Collins 95S-1A
och HF-2050, och kunde ärligt talat inte märka någon skillnad jämfört med analoga demodulatorer.

Vill man "finlira" kanske det går att ordna till en och annan dB lägre FM-tröskel genom att använda en DSP-baserad digital PLL i systemet, något som "DSP-gurun" Frerking skriver om i standardverket "Digital Signal Processing in Communications Systems"


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Kul att höra om intrycket från en 95S-1A - kanske är det en tidig DSP RX.
http://www.wa3key.com/95s1.html

DSP-10án är ju en hamtransciever med FM, men har ännu inte hittat jämförelser mellan "analog" och DSP-10 på FM prestanda, letar fortfarande.
Antar att den stora "grejen" med DSP-10 är filtren och FFT stödet för CW.

DSP utvecklingen går otroligt snabbt framåt så kapacitet kan inte vara en problem i demodulatorn för en 300-3100Hz tillämpning.

Snodde en fin sammanfattning (dock 1-2 år gammal):

"The advantage of using DSP to implement channel filtering is that near perfect gain and phase response can be realised with very high order (highly selective) filters with variable passband. This in turn means that the channel spacing can be changed under software control.
Having selected the wanted signal from all the other signals in the ether, the next task is to demodulate the information signal from the carrier. This process is often more complex that the corresponding modulation process, partly because the signal level is variable and partly because of high levels of noise or in-band interference"

/Christer :cool:
 
Hej igen,

95S-1 är en DSP-mottagare med c:a 10 år på nacken, men jag tror att
dess konstruktionsprinciper är ganska allmängiltiga.

Visst kan man utnyttja FIR-filtrens frihet från löptidsdistorsion för att
kanalfiltrera FM ytterligare lite mer optimalt, men jag nödgas vidhålla
att en digital FM-detektor inte kan göra speciellt mycket åt tröskeleffekterna
i synnerhet vid bredare FM (12K0F3E och däröver).

Det olinjära uppträdandet hos utsignalen när S/N går mot 1 är dessvärre fundamentalt i demoduleringsprocessen.

Fassprången som ger det karaktäristiska "steka fläsk" ljudet när tröskeln närmar sig är oberoende av demodulatorns princip, och det hävdas att kvantiserings- och avrundningsfelen i en DSP-realisering kan förvärra fenomenet.

Man kanske har större glädje av DSP vid FM med låga modulationsindex, där det sannolikt går att göra ett riktigt signalanpassat linjärt filter och dito produktdemodulator.

Men lika bra som SSB med samma signaleffekt blir det svårt att få det...

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top