Fråga om dipolantenner

airikka

Member
Jag tänkte bygga en dipolantenn för mottagning. Jag har läst att ju större diameter på sprötena, desto större bandbredd täcker antennen... men jag undrar ifall någon känner till ett teoretiskt samband som man kan räkna på, för det har jag nämligen inte hittat.

/airikka
 
Det finns några samband ur den teoretiska antenntekniken som ger en fingervisning om bandbreddens beroende av längd/diameter-förhållandet.

Först har vi antennelementets "medelimpedans" (inte att förväxla med matningimpedansen)
som är Za = 120*(ln (l/r)-1) där Za är medelimpedansen i Ohm, l är längden och r är radien på dipolen i samma enhet (meter), ln är logaritmen med basen e (2,718...).

Sedan är antennens Q-värde relaterat till detta som Q = (Za -3)/46,5

Om man bestämmer att antennens bandbredd vid SWR 3:1 punkterna
är = mittfrekvens/Q
så kan man slutligen göra ett samband som ser ut som följer:

Bandbredd i MHz = 46,5*fo/(120*[ln(150r/fo)-1]-3); fo = mittfrekvensen i MHz

Ett exempel: Frekvensen är 3,5 MHz och tråddiametern = 2r = 2 mm, bandbredden blir c:a 140 kHz
Om man ökar tråddiametern till 10 mm ökar bandbredden till 170 kHz,
och till 25 mm c:a 200 kHz.

På 144 MHz ger en dipoldiameter på 10 mm en bandbredd på c:a 13 MHz och en diameter
av 50 mm en bandbredd på c:a 20 MHz

Man vinner alltså ganska lite genom att öka trådtjockleken på låga frekvenser.
Ett bättre sätt kan vara att sätta två eller flera trådar parallellt med något olika längder.

Lyckligtvis är mottagarantenner ganska okritiska om de är i resonans eller inte

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Tack för det fina svaret!

Hittade dock ett litet slarvfel i dina beräkningar:

l = 150/fo => l/r = 150/(fo*r)

alltså:
B = 46,5*fo/(120*[ln(150/(fo*r))-1]-3)

då stämmer även dina uträkningar ;)

sedan kan man bryta ut r:

r = 150 / ( fo * e^[ (0.3875*fo / B) + 1.025 ] )

/airikka
 
Last edited:
Bra att man är uppmärksam...

"Halkade på tangenterna" när jag skrev inlägget.

Det finns även ett datorprogram (DOS) skrivet av G4FGQ som gör sådana här beräkningar.
Detta heter "dipcage2.exe" och kan hämtas på http://www.btinternet.com/~g4fgq.regp/

Programmet bygger på en lite annorlunda modell, men ger jämförbara resultat.
"Program Notes" som inleder det är läsvärda.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top