Frekventa frekvenser fordom

SM0AOM

Well-Known Member
Eftersom de scannade QTC på aef.se (tack, förresten) medger OCR så kan man relativt enkelt plocka ut
maskinläsbara data. Något som man som OF kommer ihåg är att på "den gamla goda tiden" i princip alla
144 MHz sändare utgick från en sådan här:

1691227518370.png
och att många VHF-amatörer identifierades inte bara genom anropssignalen, utan även genom vilken frekvens de frekventerade (en "guldstjärna" till den som vet, utan att Googla, vad just denna kristallfrekvens har för signifikans i sammanhanget).

"Tisdagstesterna" kunde locka många deltagare och under en ganska lång period så satte man även ut deltagarnas arbetsfrekvenser i resultatlistorna. En bearbetning av en sådan resultatlista återges nedan

1691227180519.png
och man ser att vissa frekvenser var populära, eftersom de genererades av kristaller som
var billiga och hade standardfrekvenser som t.ex. 8025 och 8050 kc.
I storstäderna kunde trängseln på 18 gånger dessa frekvenser vara - påtaglig.

Vid den här tiden var det även svårt med frekvenskalibrering av en 144 MHz-mottagare, eftersom
frekvensräknare var i princip okända bland radioamatörer, och att kalibrera med andra metoder var omständligt.
En del lyckliga amatörer hade en BC-221 och med en sådan gick det att indirekt kunna bestämma sin utfrekvens på 144 MHz på c:a 5 kHz när man hade gott handlag. I gengäld var mottagarna rätt oselektiva.

Något som en del praktiskt lagda amatörer använde var att helt enkelt kringgå kalibreringsproblemet genom
att låta anropssignalerna utgöra kalibreringspunkter. En sådan var old-timern SM4DRT i Åsbro söder om Hallsberg. Hans Hammarlund HQ-140 med Elfa-konverter framför hade en pappersring fastklistrad på skalan, och där fanns SM4-ors frekvenser markerade med signalen. Hur skalorna kunde sett ut går, med "artistens syn" att återge nedan:

1691228675010.png
med några SM4-ors frekvenser ur minnet inritade.

"Det var bättre förr"

Apropå det, Rk SM7EQL fyller jämna år i dag, gratulera gärna...
 
Ytterligare en "ledtråd".
Titta på bilden på den runda skalan i den första posten.
Erinra sig även Elfa-konverterns MF som en ledtråd till.
;Måtta en linje genom centrum och sedan genom markeringen för 5,32 MHz på skalan och sedan
periferin. Vad står det där?
 
En bit på vägen, men inte riktigt.
Fyren SM4UKV låg på 145,000
Ytterligare ledtrådar:
SM4KL, SM5CXF, distriktsmöte Falun 1961,
nästan inga stationer över 145 Mc
 
Last edited:
En gissning till. Värmlänningarna var tidiga med med repeaterförsök. Tror de köpte en burk från W-land.
I så fall kan det förklara frekvensen.
 
Misstänkte väl egentligen det. Vet du om det blev nägon trafik på den gemensamma frekvensen. Det var före min tid på 2m.
 
Har ett vagt minne av att man kunde hitta SM4PG, SM4HJ och någon "Karlskoging" där runt decennieskiftet 69/70, men hela frågeställningen blev inaktuell i och med att variabel frekvens och SSB blev förhärskande för lokalkontakter innan FM tog över några år senare.

Kristallen på bilden sitter i den 144 MHz TX, byggd av SM4COK, som jag bytte till mig av SM4CMG ett par-tre år in på 70-talet. Hade tänkt göra om den till SSB-blandare, men kom på bättre tankar.

Det låg annars en viss charm i det här med kristallstyrning och geografisk indelning. Britterna drev saken längst, med sin "zonindelning" av 144 MHz:
1691346180613.png

1691346214000.png

En lite senare inkarnation blev denna:

1691344456145.png

Det fanns några frekvenser i bandet som man inte fick använda.
Vilken sorts flygradioapparat orsakade detta?
Svaret är relaterat till näst sista raden i #6

Eller 3x 2x 3x, men då kunde man inte bo i Örebro...

Ledtråd: dela frekvenserna med 18.
 
Last edited:
Började läsa igenom QTC 1962 och det var en del skrivet om att utnyttja hela 144-146 och att Stockholmsamatörerna skulle gå över 145,0
 
Det här är något som "vi sentida" har lite svårt att föreställa oss.
Ropa "CQ" väldigt länge, och till sist tillkännage att "lyssnar från övre till nedre bandkanten" eller tvärt om.

Var mottagaren den vanliga kombinationen av Elfa-konverter före en BC-312 uppstod problemet att den bytte band vid 5 Mc, och det blev ett "förfärligt vevande" för att komma rätt i den andra bandhalvan.

Redan tidigt så kommenterades saken, en som jag tidigt observerade var denna som SM6DJH gjorde i QTC 1968:

1691348645351.png

Men det fanns faktiskt aktivitet även mellan testerna, så det var något man fick stå ut med...
 
Last edited:
Det var som tur var många igång i Stockholmstrakten i början av 60-talet så det var aldrig några problem att få kontakt vad jag minns. 5W AM och 10 element gjorde att man fick veva både i frekvens och runt horisonten.
Häromdagen hade jag kontakt på 20m med en OE8 i Klagenfurt och berättade att jag var aktiv där som OE8ZUR under en semestervecka på 60-talet med ett par watt AM. Många QSO i loggen och besök på den lokala klubben. Så det verkar ha varit likadant överallt. Nu är det mest tystnad.
 
Som vi kunnat konstatera så många gånger tidigare så var amatörradions storhetstid på 60 och 70-talen.
Vi får vara tacksamma att vi fick uppleva åtminstone en del av den...

"Sic transit Gloria Mundi"
 
Även jag har varit igång något år på 2m AM kristallstyrt där frekvensen sa vilken station det var man hörde. Cert kom nov 1975 men jag lyssnade tidigare (och lånade kanske pappas signal ibland). I Ludvika lyssnade man på SM4ELM:s frekvens med för liten station för annat än lokaltrafik om man inte lyssnade på annat. På den tiden fanns inte ham.se, eller andra datorbaserade media, 2 m och andra frekvenser var den tidens sociala medier för radioamatörer. Nu har intresset vridits från social media till vågutbredningsnyfikenhet, i alla fall för mig.
Det var många fler igång inom räckvidd för QQE03/12, Elfaconverter och en dubbelquad med reflektorer: SM4AMM, SM4ANK, SM4KM, SM4FWC, SM4RR, SM4FOC dyker upp i minnet. Säkert fler var igång inom några mils radie från Ludvika!
Jan
 
SM4 var ett aktivitetscentrum på många sätt.
Ludvika var ungefär så långt norrut som min C-amatörstation med 10 W, QQE03/12 och 2x10 element Wisi räckte på 2 m från HT56d.

SM4AMM, SM4KM, SM4FDB m.fl. körde man på alla tisdagstester och SM4ELM minns jag som en trevlig farbror. Hälsade på honom vid något SM4-möte, kan ha varit i Mogetorp.

1691352871240.png
1691352968766.png
Det fanns dock veterligen inte några otrevliga VHF-amatörer...

Frågan om det här med amatörradio och "sociala medier" är rätt intressant.
Under de första åren på 1970-talet så hade trafiken på 144 MHz AM och SSB när det inte var "öppningar" ett visst drag av diskussionsklubb, men konversationerna gällde mest
tekniska spörsmål och om hur man skulle förbättra sin station och operatörsteknik.

När man kommit hem från skolan, läst läxor lite pliktskyldigast samt ätit middag så slogs riggen på och bandet avsöktes. För det allra mesta fanns det några igång, väldigt ofta Vingåker och Hallsbergsamatörer. Lite senare kom man örebroarna igång.

Det gick för det mesta att hitta någon konversation som behandlade något intressant, och
även en nykomling kunde få komma in och berätta något eller ställa några frågor.
Ofta kunde man få mycket goda råd av fackfolk inom området, SM4AWC i Fellingsbro står ut i mitt minne. Sedan fanns det andra konversationer, men även de handlade övervägande om amatörradio och besläktade ämnen. Kommer faktiskt inte ihåg hur skiftet till FM-repeatrarna skedde, jag hade ingen FM-radio för annat än 145,700 och där hörde man mest mobilstationer. Fram till av mitten av 70-talet användes nog repeatrarna mest för det som de varit avsedda för, att förbättra räckvidden mellan mobiler.

När jag bodde i SM6 efter att flyttat dit under mitten av 70-talet så hade jag ingen egen station hemma, utan endast en kristallstyrd IC-20 i bilen och i övrigt annars var det SK6AB som gällde. Där satt man i verkstaden, på VHF-stationen eller i kårhusfiket och diskuterade tekniska spörsmål. Redan då fick jag intrycket av att trafiken på "den seriösa delen" hade minskat och det som fanns var på FM, och där fanns det en ganska privatradioinfluerad jargong. I bland hörde man någon bekant på Guldhedsrepeatern, och då kunde jag drista mig till ett anrop.

Efter flytten till SM0 så blev det inte heller någon rigg hemma, och mobilstationen hade stulits när det blev inbrott i min bil 1981 precis innan flytten. Den var dock inte så väldigt saknad. Det lilla radio jag körde var när jag använde SM0BYG:s station som stod i rummet där certifikatproven gjordes på min arbetsplats, och använde då klubbsignalen SK0RK på "likströmsbanden". I bland så åkte man med någon kollega som hade 2 m FM i bilen, och då lyssnades det på Stockholmsrepeatrarna, med ungefär samma trafikinnehåll som i SM6.

Man kan alltså säga att "seriösa delens" roll som folkbildare av amatörradiokåren började försvinna redan mot slutet av 70-talet och början av 80-talet, men det var troligen regionala skillnader. Har förstått att repeatrarna i några landsändar behöll sin seriösa karaktär ganska länge, medan de i andra fick karaktären av "snabbtelefon för privatradioamatörer" ganska snabbt.

I dag nödgas man konstatera att utbudet av (des)information på "nätet" och utbudet av
billiga globala masskommunikationer gjort amatörradio helt överskuggat som både "snabbtelefon" och "folkbildningsmedium". Det finns allt färre att föra bildade konversationer med, och möjligheten finns dessutom att utföra de vilka kan utföras på ett mycket enklare sätt via "nätet" eller mobiltelefon.

Kvar finns amatörradio som "asocialt medium", där ensamvargar kan "ropa 59 till varandra", antingen via telefoni eller FT8.
 
Last edited:
Back
Top