Har radioapparaterna börjat bli dyrare?

Johan Persson

Active Member
För 8-10år sedan kommer jag ihåg att man kunde köpa en enkel HF radio typ IC718 eller IC7200 för runt 7.000kr tror jag. FT817nd tror jag också var i den priskategorin.

Idag har dessa apparater slutat tillverkas, och ersättarna i segmentet ligger mycket högre i pris, t.ex. Icoms instegsradio på runt 14.000kr(ic7300), och Yaesu har en apparat för strax under 10.000kr, men annars ser det snarlikut ut där också.

Vad kan detta bero på? Är det så att billigare märken tar över lågpris delen? Eller är nytillskottet av radioamatörer så litet att instegsapparater inte längre är lönsamma? Den genomsnittlige radioamatörern kanske har det bättre ställt ekonomiskt idag än på 80-talet och föredrar att köpa dom mer avancerade modellerna?
 
För 8-10år sedan kommer jag ihåg att man kunde köpa en enkel HF radio typ IC718 eller IC7200 för runt 7.000kr tror jag. FT817nd tror jag också var i den priskategorin.

Idag har dessa apparater slutat tillverkas, och ersättarna i segmentet ligger mycket högre i pris, t.ex. Icoms instegsradio på runt 14.000kr(ic7300), och Yaesu har en apparat för strax under 10.000kr, men annars ser det snarlikut ut där också.

Vad kan detta bero på? Är det så att billigare märken tar över lågpris delen? Eller är nytillskottet av radioamatörer så litet att instegsapparater inte längre är lönsamma? Den genomsnittlige radioamatörern kanske har det bättre ställt ekonomiskt idag än på 80-talet och föredrar att köpa dom mer avancerade modellerna?
Fundera på kronkursens utveckling de senaste åren så förstår du varför.
 
Vad kan detta bero på? Är det så att billigare märken tar över lågpris delen? Eller är nytillskottet av radioamatörer så litet att instegsapparater inte längre är lönsamma? Den genomsnittlige radioamatörern kanske har det bättre ställt ekonomiskt idag än på 80-talet och föredrar att köpa dom mer avancerade modellerna?
Det finns flera orsaker.

En är försvagningen av kronkursen och inflationen i allmänhet, och sedan sjunker volymerna.
På det svenska marknadssegementet ser vi nog mättnadstendenser, väldigt få nya kommer till,
det finns begagnat i överflöd och "Silent Keys" köper inga nya riggar.

Dessutom har tröskeln att komma igång på HF ökat en del, svårigheterna att få sätta upp användbara antenner
samt en ständigt stigande störnivå har gjort att många drar sig.
 
Jag tänker tvärtom. jag tycker man får betydligt mer radio per krona numera än för säg 20 år sedan. Vad kostade en 746 när den var ny? Är inte den jämförbar med 7300, åtminstone storleken på bordet?
 
Det känns som att dom enkla radioapparaterna har försvunnit från marknaden till förmån för de som har avancerade displayer, komplexa filter, inbyggda ljudkort osv.. Men det är nog en generell trend som syns på mycket annat också.
 
Det är inte så värst mycket dyrare att producera en radio med mycket "bling" än en som bara innehåller
det nödvändigaste. När man kan producera en apparat för, säg, 20 % högre kostnad men kan sälja den
för 50 eller 100% mer är tillverkarna inte dummare än att de gör detta. När försäljningsvolymerna viker
så är detta ett sätt att behålla kassaflödet.

Något som är ganska outrett är hur stor uthålligheten hos plastradioindustrin kan vara på längre sikt.
"Yaecomwood" har sina amatörradiodivisioner som underavdelningar till produktionen av professionell
materiel där marginalerna är större.

Inte någonstans i världen, möjligen med undantag av delar av Sydostasien, pågår det någon märkbar föryngring
av radioamatörkollektivet, utan tillströmningen har planat ut eller rentav minskar och medelåldern ökar.
Marknadsanalytikerna hos plastradiotillverkarna tar sannolikt hänsyn till detta när de planerar för framtiden
 
Idag kostar enligt limmared en ic7300 14695 kr.
1997/98 kostade enligt annonser i QTC
ic 746 19500kr
ts 570 15100kr
Ft 920 15000kr
ic 706 mk2 13500kr

Enligt scb:s prisomräknare motsvarar 1000kr 1997, 1554 kr idag.

Så jag vidhåller att det blivit billigare, tillochmed i absoluta tal :)
 
Det hände en del på begagnatmarknaden när 7300 släpptes.
Priserna på stationer som tidigare var dyra skönk som ett bojsänke och många gånger synd på så rara ärtor.
Nu verkar det som om begagnatmarknaden återhämtat sig någon när hajpen runt 7300:an lagt sig.
Jag har jämfört några stationer jag har här i labbet som exepelvis 7400 mot 7300 där det är en knappt mätbar skillnad i Sinad oberoende av filterinställningar mellan dem vilket i och för sig inte säger allt.
I praktiken märker jag ingen skillnad alls men en bättre ljudkvalite hos 7400, kanske beroende på högtalare och större låda.
Hur som helst så pausade jag amatörradio under ett antal år, allt såldes av utom min första rigg som var en Drake-line, R4 och T4X som då var helt oinressant på marknaden.
Nu är den riktigt trevlig att köra igen och är kanske lite mer intressant på begagnatmarknaden än då.
Modet svänger även inom amatörradio.
Tilläggas är ändå till 7300 och andra SDR-stationers fördel, vattenfallet är klar beroendeframkallande på gott och ont.
 
Det hände en del på begagnatmarknaden när 7300 släpptes.
Priserna på stationer som tidigare var dyra skönk som ett bojsänke..
Det har jag noterat också.
Priserna dök 25% eller mer.
Sen har kinaskräpet pressat priserna även på japanska vhf/uhf grejor sedan ett antal år vilket nog gör sitt till.

Sist när dollarn vart billig, när kan de ha varit…15 årsedan eller så…då har jag kompisar som köpte hem större kvantiteter Collinsgrejor från amerikat snorbilligt. Säkert många andra som gjorde likadant. Tillgången på gammelradios torde därför vara god med.
 
Det finns ett utbud av "gammelradio" som vida överstiger efterfrågan.

Har inte riktigt koll på läget i hela SM, men antalet radioamatörer vilka begriper sig på
apparater som är mycket äldre än 20-30 år är i stadigt sjunkande.

För något år sedan hörde jag om en storsamlare som realiserat sin mottagarsamling,
grovt räknat 70 enheter, alla i "toppklass". Det ackumulerade inköpsvärdet torde ha överstigit
en miljon, kanske två. Den gick för en låg "klumpsumma" till en annan samlare.

Hur mycket apparater som kommer ut på marknaden från amatörer som hamnar "på hemmet"
och blir SK är svårt att bedöma, får själv intrycket att utbudet på "loppisarna" numera bär tydliga drag av "döstädning".

Sedan är det andelen grejor som de efterlevande helt enkelt slänger, som förmodligen inte kan försummas.
 
Back
Top