Heliga Frekvenser

Status
Not open for further replies.
SMØWQT ska det vara min xyl SMØYPK var inloggad här på hams inte jag.FEL signal alltså

SMØWQT / THOMAS senaste inlägget.
 
WQT skrev:

"vafan det är väl bara att man får sätta en tid då man ska köra sk6ssa,s bulletin ja då vet alla att 3755 khz är upptagen"


Den inställning du redogör är en av huvudorsakerna till den ovänskap och okunskap som breder ut sig allt mer på banden.

Om frekvensen är upptagen så finns två alternativ:

Att fråga om lov att använda den

eller

Att leta reda på en ny frekvens.

Detta är de vedertagna grundprinciper som gäller inom amatörradion och som även gäller för t ex bulletinsändning inom SM7 som jag som DL7 har mandat att uttala mig om.

Sak samma gäller om du vill sitta och vila på en parbänk. Är bänken upptagen frågar du om lov, eller så letar du upp en egen bänk.

Jag kan inte se att t ex SSA har någon särställning och kan göra anspråk på någon egen frekvens för att sända bulletiner. Helt fel.

73
Bengt SM7EQL
DL7
 
Last edited:
Hej gott folk,

>Är en frekvens upptagen, oavsett vem som har den så gäller +->QRM för nästkommande. Det kvittar om det är "bullen" eller >vanligt QSO som ska sändas eller att frekvensen finns listad i >bulletinschema.
>Alltså, är 3755 upptagen tar man lämpligtvis 3750 eller 3760.
>Tycker att herr bulletinoperatör borde tänka på detta framöver.

>Jan

Vart tog eder HAMSPIRIT vägen grabbar? Är det så svårt att visa respekt och lojalitet till edra brödrar och systrar att ge frekvensen åt SSA-bullen som gynnar många av oss? Frågan är vad är enklast: att ett fåtal ham´s flyttar på sig eller att be en hel bulle-ring leta efter ny FRQ?

Nedan en påminnelse av vår hedersfulla amatörradio kodex som uppenbarligen inte tillämpas i detta ärende:

(1)
En radiosändareamatör bör uppträda som det anstår en gentleman. Han utnyttjar inte etern för sitt eget höga nöjes skull på så sätt, att han minskar trevnaden för andra. Han följer utfärdade förordningar och föreskrifter.

(2)
En radiosändareamatör är framåtsträvande. Han håller både sig och sin station i takt med teknikens senaste framsteg.

(3)
En radiosändareamatör är vänlig. Han sänder långsamt, utan irritation, när någon begär det. Han råder och hjälper vänligt en nybörjare eller en lyssnareamatör, och är ett föredöme för sin omgivning.

(4)
En radiosändareamatör uppträder balanserat. Radion är hans hobby. Men han låter den aldrig inkräkta på de skyldigheter han har mot sin familj och hem, sitt arbete eller skola eller övriga medborgliga förpliktelser.

(5)
En radiosändareamatör är en fosterlandsvän. Hams kunskaper och radiostation står alltid till fosterlandets tjänst.

---

Jag personligen önskar ingen delaktighet i "tjafset" med undrar
som åskådare vart SAMTLIGA partners HAMSPIRIT tagit vägen.

Vore det inte enklast att göra en fin gest åt SSA-bullen och dess verksamhet genom att upplåta frekvensen åt detta och i sin tur få tack och nya vänner på köpet istället om att hålla på dividera om heliga frekvenser och den individuella stoltheten och fåfänga?

Vy 73 till eder alla de SM6UQP - Robert

PS: Till SM0:eek:rna kan vi hälsa att K.G Eliassons historiska BC sändning kommer att komma i repris via Nacka Närradio. Datum och tid meddelas senare enär vi fått detta via www.sk6gsa.se
 
Sunt förnuft fungerar för det mesta bra och huvudregeln är att först lyssna om frekvensen är ledig, därefter fråga en eller två gånger.

Om ingen svarar så är frekvensen bevisligen ledig och det är fritt fram att köra radio så länge man orkar eller till konditionerna dör ut.

Om någon annan sedan bestämt sked eller om frekvensen normalt används för en viss aktivitet, t ex bulletinsändning som är utannonserad på en specifik frekvens, veckodag och tid så hör det enligt min uppfostran till god ton att lämna plats för bulletinen, om jag får frågan, eller om jag redan känner till att en bulletin skall köras.

(Detta är skrivet en gång tidigare i början av tråden)

73
Bengt EQL
 
Skrevs ursprungligen av SM7EQL
Om någon annan sedan bestämt sked eller om frekvensen normalt används för en viss aktivitet, t ex bulletinsändning som är utannonserad på en specifik frekvens, veckodag och tid så hör det enligt min uppfostran till god ton att lämna plats för bulletinen, om jag får frågan, eller om jag redan känner till att en bulletin skall köras.

(Detta är skrivet en gång tidigare i början av tråden)

73
Bengt EQL

Tack Bengt ! Tanken har dykt upp, Kan det vara så att just 3755 Khz blivigt upptagen av samma RadioAmatörer 30-60 Minuter före 09.00 Sedan det STORA STORA Misstaget att flytta till
denna frekvens. Och att det är utannonserat och / eller de visste om Bullen på 3755 Kl 09.00 Har ju framgått av all tydlighet
Vänd på det hela Är det jag som bråkar med 3755 Gänget eller kan det vara tvärt om Kanke !! ?? Och i så fall VARFÖR


sm7dlz Skriver

> Vill du kanske vara vänlig att definiera för mig hur man talar på "ett civiliserat sätt" ??
Oj !! Att man skall behöva Definiere detta för dig DET ANTE MIG.

och fortsätter

> Med tanke på att du använder svordomar i detta forum undrar

Jag bara CITERAR vad jag hörde Allså inte mina ord


sm7dlz Skriver vidare

> "Nä, jag måste nypa mig i armen för att vara säker på att jag
> inte drömmer."

Det talar sitt eget språk

Men som sakt Jag lämnar ju 3755 Hoppas allt blir bra.
Med Det sista hotet från En RadioAmatör Före Bullen I dag Det hörde väldigt många..


73 I er tjänst SM6XNO
 
3755 har mej veterligt varit upptagen från ca 08:00 till runt 9:30 tiden i stort sett varje dag de senare åren. Oftast är det -VG och -DLZ som bjuder på aktualiteter i skämtsamt omslag. Det vet du om, det vet så gott som hela din "kamratskap-krets" om sedan länge. Att då lägga "bullen" på denna frekvens och tid visar på bristande planering av verksamheten.

Att sedan när du bryter dig in i det QSO't och åtager dig rollen av ringmaster är inte bara fel utan oförskämt och definitivt inget som tillhör amatörradion.

Som avslutning ett gott råd:

Låt någon annan korrekturläsa dina skrifter innan du skickar in dom. Dom är stundtals oläsliga och uppmanar till rena gissningar. Kör du Outlook kanske du ska fundera på att låta Word hantera korrekturavläsningen innan.

Jan
 
Skrevs ursprungligen av sm7vvg
Som avslutning ett gott råd:

Låt någon annan korrekturläsa dina skrifter innan du skickar in dom. Dom är stundtals oläsliga och uppmanar till rena gissningar. Kör du Outlook kanske du ska fundera på att låta Word hantera korrekturavläsningen innan.

Jan

TACK för rådet !! :D
 
EQL - Bengt
om du till en början läser inlägget som jag skrev så kunde du se att det var SMØWQT som skrev det inlägget som då råkade vara min xyl SMØYPK som då var inloggad här på hams alltså det var inte YPK som skrev detta inlägg ang sk6ssa.s bulletinsändning.och vad är problet bengt med att man har en utsatt tid och feq där man varje vecka kör ssa.s bulle sen att man ska bemöta varnndra med respekt det är väl en sak men att sitta här som gammla sur gubbar och gnälla det löser inga problem utan ta upp problemet med DL-6 som är den ansvariga i sm6-distriktet ni får ursäkta men det här börjar likna ett storstads problem.. inlägget skrivet av Thomas / SMØWQT
 
WQT skrev:

och vad är problet bengt med att man har en utsatt tid och feq där man varje vecka kör ssa.s bulle sen att man ska bemöta varnndra med respekt det är väl en sak men att sitta här som gammla sur gubbar och gnälla det löser inga problem utan ta upp problemet med DL-6 som är den ansvariga i sm6-distriktet ni får ursäkta men det här börjar likna ett storstads problem

Thomas,

Det verkligt stora problemet är att många debattörer här på ham.se har svårt att skilja på sak och person.

I mina inlägg namnger jag inte några personer på xxxx kHz och jag gör heller inga värderingar om de personerna som brukar använda xxxx kHz är snälla eller dumma. Smarta eller korkade. Har ett bra beteende eller är bråkstakar som enbart är ute för att ställa till elände.

Grundprinciperna för användning av en viss frekvens gäller oberoende om du gillar de personer som använder frekvensen eller ej.

Om du läser mina tidigare inlägg noga kommer du att finna att båda parter, d v s både t ex en bulletinoperatör och de som redan använder frekvensen har ett ansvar och dessutom flera alternativ att välja för att komma överens på bästa möjliga sätt.

Eller hur? :)

73
Bengt
 
EQL Bengt.

Måste du kopiera det man skriver på det inlägg du ska skriva tror du inte att dom andra kan läsa mina inlägg själva som jag har skrivit jag börjar att tror att det är lungnare på 2 meter än på hf.
 
Jo men det är alltid lättare att få ett sammanhang på ett inlägg när man kopierar ihop det med ett svar....det görs rätt ofta här i forumet det är kanske inte så lätt att förstå det i fiskmåsstan :D
 
Hej
Läs bulletin på nätet . Då behöver man inte passa tider.Hälsningar Lennart SM4CJY
Ps vi hörs på 30 m Hej .
 
Men lite av "poängen" är väl att man just aktiverar radion
för den sociala biten med snacket efter bullen?
Men det ena behöver ju inte ta ut det andra....

73,s de Peter i Dalsland
 
Skrevs ursprungligen av SM6VKC
Men lite av "poängen" är väl att man just aktiverar radion
för den sociala biten med snacket efter bullen?
Men det ena behöver ju inte ta ut det andra....

73,s de Peter i Dalsland

Exakt!

För många år sedan skrev jag bullen (Kommer inte ihåg om det var 4 eller 5 år). Jag sände den med signalen SK7SSA på SSB, CW, RTTY på kortvåg och även på 2 m FM lokalt.

Bulletinens innehåll är inte det viktiga. Utan just som du skriver, incheckningarna är de mest betydelsefulla i denna söndagsceremoni. Många som checkar in är annars inte hörbara på 80 meter resten av veckan.

Ibland kunde den bulle jag skrev innehålla up till 15 punkter med nyheter som var för sig var intressanta. Klagomål dök dock upp påstående att bullen var för lång. Man fick vänta mer än vanligt på att få säga 59.

Inte bara lyssnarna var irriterade. Jag hörde även av QTC´s dåvarande redaktör som lät meddela att bulletinen inte skulle innehålla sådant som han ansåg vara nyheter som skulle in i tidningen. Redan på den tiden ville man styra olika funktionärer!
Naturligtvis brydde jag mig inte om vad QTC redaktören försökte påtvinga mig. Däremot minskade jag bullen till max (i genomsnitt) 10 punkter och alla var SÅ glada. Nu kunde man ägna sig åt det som man ansåg viktigast. Få säga 59.

Som bulletinoperatör skall man inte ta sin uppgift så gravallvarligt som man numera gör på sina håll. Förstå att den sociala delen av verksamheten är "limmet" i SSA´s "söndagspredikan".

Hasse DLZ
 
Skrevs ursprungligen av sm6xno
Tack Bengt ! Tanken har dykt upp, Kan det vara så att just 3755 Khz blivigt upptagen av samma RadioAmatörer 30-60 Minuter före 09.00 Sedan det STORA STORA Misstaget att flytta till
denna frekvens. Och att det är utannonserat och / eller de visste om Bullen på 3755 Kl 09.00 Har ju framgått av all tydlighet
Vänd på det hela Är det jag som bråkar med 3755 Gänget eller kan det vara tvärt om Kanke !! ?? Och i så fall VARFÖR


sm7dlz Skriver

> Vill du kanske vara vänlig att definiera för mig hur man talar på "ett civiliserat sätt" ??
Oj !! Att man skall behöva Definiere detta för dig DET ANTE MIG.

och fortsätter

> Med tanke på att du använder svordomar i detta forum undrar

Jag bara CITERAR vad jag hörde Allså inte mina ord


sm7dlz Skriver vidare

> "Nä, jag måste nypa mig i armen för att vara säker på att jag
> inte drömmer."

Det talar sitt eget språk

Men som sakt Jag lämnar ju 3755 Hoppas allt blir bra.
Med Det sista hotet från En RadioAmatör Före Bullen I dag Det hörde väldigt många..


73 I er tjänst SM6XNO

När man inte riktigt vet vad man skall skriva tar man till ett mycket känt taskspelarknep. Man citerar tidigare inlägg på så sätt att man kan använda dem i eget syfte.

Det är tråkigt att du inte vill diskutera sakfrågan utan använder dig av billiga knep för att komma undan.

Egentligen hade jag kanske inte förväntat mig något annat från Dig.

Med detta avslutar jag "diskussionen" med den så kallade bulletinuppläsaren och önskar honom lycka till på den nygamla frekvensen 3750 khz

Hasse DLZ
 
"läs bullentinen på nätet"

Det börjar väl bli ganska onödigt att ta upp den begränsade resurs som radiospektrat utgör med de där bullentinerna? Nej, lägg bullentinerna på nätet, håll koll på besöksstatistiken och rensa bort sånt som ingen bryr sig om. (Jag har aldrig lyssnat på trafiken på 3755 ... men tydligen är det, det mest intressanta som finns att lyssna på?)

Mycket av det som skrivs i QTC skulle också kunna lyftas över till internet. Visserligen har inte alla i Sverige snabba internetuppkopplingar än, men hur ser det ut om 10 år? Finns det någonting i QTC som behöver gå i tryck då?
SM3CER:s webbplats för "contest" är utmärkt bra, ESR är toppen ndg experiment och teknik. Det finns ett antal webbplatser runt om i världen med nyheter, erfarenheter och kunnande om amatörradio.

Framför allt har vi gått in i en ny tid där ingen längre kan kontrollera information och kommunikation som tidigare. Tekniksprånget är redan taget.

Bullentinernas, QTCs och SSAs roll kommer att förändras. Vi SSA-medlemmar kan börja diskutera det nu, eller fejda bort, liksom ....
 
Klarsynt och korrekt!

-------
DXV skrev:

"Framför allt har vi gått in i en ny tid där ingen längre kan kontrollera information och kommunikation som tidigare. Tekniksprånget är redan taget. "

--------

73
Bengt EQL
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top