1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

HF-antenn för mottagning

Discussion in 'Antenner och master' started by SM0GLD, Jul 23, 2020.

 1. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jag behöver en lämplig antenn till min remote SDR.
  Antennen ska som minimum täcka alla HF-banden men helst även långvåg och mellanvåg.
  Tänkte att det skulle vara intressant att prova en Loop-on-ground eller LoG som dom också kallas.
  Har läst en del om sådana antenner och flera rapporterar bra resultat.
  Jag la ut en 5x5m loop på marken och anslöt den till en 4:1 transformator och vidare en koax till mottagaren.
  Jag blev minst sagt besviken. Antennen är ju helt döv. Somliga använder 9:1 transformator så jag snodde ihop en sådan men det gjorde ingen skillnad.

  Är det någon som har provat denna antenn och kan rapportera goda resultat?
   
 2. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Du väckte min nyfikenhet då det var en för mig ny antennbenämning.
  Första sökträffen innehöll massa lovord om hur bra stationer hördes, lovord av typen "jag hörde också samma som han och sedan hörde jag en som han inte hörde"
  Simuleringarna visar bästa gain rakt uppåt med värden från -24dBi på 40m ned till -42dBi på 160m, så klargjort är att den inte är så vass som en dipol.

  http://kk5jy.net/LoG/

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 3. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jo det inser jag men jag förstår inte hur man kan använda en dylik antenn utan pre-amp.
   
 4. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Jag har nu skummat igenom artikeln och några artiklar till om antenntypen. (Ja är man nyfiken så).

  Flertalet använder preamp till antennen men tycker att det lägre bruset på antennen gör så att det trots allt går bättre för dom att höra den station de lyssnar på även med preampen urkopplad.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 5. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Med preamp uppstår problemet med mera brus dvs förstärkarbrus.
  Jag har provat flera olika aktiva antenner men dom brusar ofta för mycket i sig själva enligt min åsikt.

  Tips på bredbandig rundstrålande HF-antenn mottages tacksamt.
   
 6. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  LoG:en är en antenn som passar där brusnivån är hög. Om din remotestation är belägen där störningarna är små skall du välja något annat, enligt visdomsorden på nätet.

  Det man är ute efter är ett bättre förhållande mellan signal och brus, inte signalstyrka

  Själv har jag den olägenheten att brusnivån där jag bor är hög, främst på 80-metersbandet.
  Detta ledde till att jag gjorde ett kort försök med denna antenntyp.

  För att tillverka transformatorn använde jag det som råkade finnas i byrålådan, en toroidkärna av typ FT-140-43.
  Som antenntråd användes en befintlig längd kabel avsedd att användas som begränsningskabel för robotgräsklippare, knappt 20 meter lång.

  Tyvärr visade det sig att antennen hamnade för nära robotgräsklipparens begränsningskabel (c:a en 1/2 meter), vilket medförde att man fick lyssna till ett surrande oljud med styrkan S 4-6 på 160 meter, S 1-3 på 80, och S 0-1 på 60.

  Jag gjorde då om den till en DoG (Dipole-0n-Ground), den skall ju fungera ungefär likvärdigt enligt KK5JY.
  Loopens form ändrades helt enkelt till att bli en vikt dipol med en längd av c:a 9 meter, och ett avstånd mellan de båda längsgående trådarna på ungefär 30 cm.

  Min åsikt om antennen är inte fullt så negativ som GLD:s, vilket möjligen kan tillskrivas den antenn jag hade till hands för jämförelsen, en förkortad OCF-dipol (den som PA0FRI kallar "FD3+80"), i kombination med rådande brusnivå.

  Jag tyckte att LoG:en för örat var likvärdig att lyssna till i jämförelse med dipolen när det gällde de flesta signaler, men att den faktiskt i något läge var bättre. Speciellt förtjust verkade den vara i QSO:n på finska språket, kanske beroende på den riktverkan längs dipolens ändar som den sägs ha.

  Någon större sensation är den inte, men jag har i alla fall bestämt mig för att skaffa hem de komponenter som KK5JY anväde i sitt bygge, för att se om det ger ett bättre resultat.

  För övrigt kan jag tillägga att jag vid samma tillfälle provade den mindre vertikala loop som KK5JY också beskriver på sin hemsida, se: http://www.kk5jy.net/rx-loop/
  Den var stendöv!
   
 7. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Min brusnivå är låg till mycket låg. Jag vill ha signalstyrka!
  Bra konditioner på sommar-qth't
   
 8. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jag kan inte finska, jag vill ha en bättre antenn:D
   
 9. SM0APK

  SM0APK Gamling

  Och finska den vara förstås!
   
  SM5JAB and SM0GLD like this.
 10. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag tycker man bör överväga en LuG, där man gräver ner antenntråden (t.ex. en loop) minst en meter under markytan. Man kan då förbättra gain på 80m från -41 dBi till -62dBi. Ytterligare en fördel med en sådan antenn, är att det inte spelar någon roll om man matar den via en 9:1 transformator eller en 1:9 transformator. Antennens prestanda kan förbättras ytterligare under förutsättning att man inte ansluter den nedgrävda loopen till någon matarledning. ;-)
   
  SM0KBW and SM0GLD like this.
 11. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jag tror inte att ni förstår mitt behovo_O
   
 12. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  Jag har använt en T2FD när jag har haft anledning att trafikera över ett större frekvensområde.

  Det var klart lättare att använda en sådan än att låta någon springa ut i den arktiska kylan och förlänga den öppna dipolen med 12 meter i varje ända för att komma ner till 2182kHz.

  Man får då en antenn som även klarar av sändning över ett större frekvensområde.

  L. B. Cebik, W4RNL (s.k) har modellerat antennen och benat upp dess uppbyggnad. Naturligtvis med förslag på en bättre variant. Jag vet inte om alla dokument finns kvar på nätet men jag kan nog gräva fram en lagrad kopia om behov uppstår.

  50 till 60 meter lång och 1,5 till 2 meter bred ger med slopade montering ett hyfsat resultat.

  För att göra reklam på det populära viset och anknyta till andra inlägg så har jag med T2FD kört stationer så långt ner man kan komma. Ja inte inåt kärnan men väl söderut på klotet.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
  sm2sxi and SM0KBW like this.
 13. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Den är inte rundstrålande.
  Har du provat en vertikal terminerad monopol?
   
 14. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Nej, det har jag inte provat.

  Jag har bara provat en relativt kort vertikal matad via ATU. Antennen var monterad ungefär mitt på ett plåttak på cirka 40x100m.
  Folk kan säga vad de vill om jordplan, men riktigt stora jordplan ger utan tvekan en bra take off.

  Nu blev det inte så mycket kört via den installationen innan verksamheten flyttades.:(

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 15. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  SM0GLD, behöver du ha rundstrålande? Är det för att kunna jämföra eller mäta signalstyrkor från olika håll?
   
 16. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Ja eftersom den ska vara till en remote-SDR så kan jag inte vrida på den.
   
 17. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  SM0GLD likes this.
 18. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Bredbandig så det förslår. Med ett bra jordplan borde man kunna använda denna antenn från 6m till 20m med god "rundstrålning" och ungefär samma gain som en resonant 1/4-vågare.
  Från 40m och neråt blir antennen fort sämre map gain och dessutom uppstår en viss riktningsverkan. SWR under 3:1 hela vägen ner till 160m.

  Får se vad jag kan åstadkomma i form av jordplan med mitt "berg i dagen"
   
 19. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Har en 10M (förkortad) T2FD som hänger för lågt mellan taknocken och en björk. Den går att lyssna med men prestanda är tveksam. Når inte VHF-ringen på helgerna. Den föreslagna antennen ovan verkar intressant. Även metoden att tillverka avslutningsmotståndet. Får gräva bland effektmotstånden och se vad jag hittar...

  :)
   
 20. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

Share This Page