Hur bör en nybörjare jorda?

Om en gröngöing som jag gör ett tappert försök att sammanfatta kortfattat.

1 Försök ABSOLUT att ha nätagget kopplat till jordat uttag !
2 OM möjlighet finns som SM0GLD skriver
"Lätt att slå ner ett jordspett där alla koaxer jordas innan dom dras in i huset.
Om man sedan gör som jag tidigare nämnde, förser utrustningen med avkopplande ferriter så kommer alla HF-strömmar att ta lättaste vägen till jord. Detta är bästa sättet att minimera störningar."
Egen anmärkning: Och komplettera med eventuellt med "coax lightning arrestor" (va de nu heter på svenska) och eventuellt dra ut lite trådar från spettet för de ska tydligen va bättre vid åska exempelvis

3 Ferriter och liknande vid radion, fanns ett ganska bra kapitel i ARRLS bok jag nämde initiallt med lite liknande tipps.

Jag undviker aktivt att gå in för djupt eftersom jag tvivlar på att en nykläckt radioamatör , varken förstår, orkar, har råd att göra den ultima lösningen. Detta jag skrivet här ovan borde absolut minimera att problem eller riskerna ökar hur som helst.

MVH
Per SA7PGB
 
Det var väl inget generellt fel i sammanfattningen, men man måste nog ha lite petimäterinställning när man blandar "olika jordar".

Man kan orsaka "jordloopar" om man genom att jorda på olika ställen orsakar en slinga som kan uppfånga extern (RF)-energi. I en HiFianläggning orsakar det brum (från nätfält) som är närmast hopplöst att tysta, i ett radioshack får man cirkulerande RF-strömmar vid sändning.

Skyddsjord i elnätet har nånstans en förbindelse med "jorden", dvs marken. Om ens TX/RX är skyddsjordad och dessutom spettjordad, så har man skapat en sorts loop. Den kan vara svåröverskådlig och rätt stor, men den finns, mellan radions skyddsjordanslutning, jordpunkten i elcentralen, elsystemets markjord, marken, jordspettet, och åter till radions spettjord.

Det bästa vore antagligen, om man hade skyddsjord för apparaternas höljen av skyddsskäl, men att antennutgången (och berörda kretsar) vore isolerade från denna jord och att man spettjordade enbart den RF-genererande delen av systemet, inklusive koaxskärmar, jordplanstrådar, etc.

Rent principiellt, ur radiosynvinkel, vore det troligen bäst, att köra ojordat vad gäller elförsörjning, men att man spettjordar sitt system på RF-sidan, eftersom det inte finns nån känd vinst med att blanda ihop skyddsjord och RF-jord.

Nu finns det säkert de som ligger i farzonen för blodstörtning här - ojordat är ju farligt! - men en radioamatör bör ha kunskaper nog att analysera sitt eget system för att se var risk finns för farlig ström genom kroppen. Själv skulle jag inte sätta mig i en fuktig källare med ojordade elprylar med metallhölje, såklart; där måste det finnas skyddsjord. Men måste man jobba så, så måste man också tänka lite extra på hur det ska gå till med RF-jord och kanske även på vilken antenntyp som är den lämpligaste. Behövs ett jordplan öht?
 
Last edited:
SM0UAN

Bör sägas att jag varken tillhör de tekniska genierna här eller särskilt lång erfarenhet.

Jag la upp min sammanfattning med dock insikten att de kan ge problem, MEN troligen betydligt mindre farligt och i alla fall mindre risk att skapa problem.

Som jag tänker är dels vanlig elskyddsjord som en bra början.

Vill man som GLD skrev eventuellt jordtag för ingående koaxer (och inte fortsätta att jorda radion), men väldigt nyfiken att OM man anser att man vill behöver göra det , hur minimerar man risken för problem och jordloopar ?

Själv kör jag enbart med jordad trafo .

Tack att ni orkar :)
 
Jag har byggt mitt lilla radiossystem enligt följande:

1. 500VA Isolationstransformator för 230V (Skrotfynd: några få pF läckkapacitans primär-sekundär)

2. Batteriuppbackat 13.8V-delen som matar riggarna som åskskydd. Ett 100Ah VRLA-batteri
som underhållsladdas.

3. Ferritfilter för "den grön/gula" skyddsjorden som kommer från huset så att skyddsjord
finns och för att inte RFI skall läcka in bakvägen via husets (och grannarnas!) switchade
nätagg.

4. Jordspett till HF-antennen.


Litet OT om avstörning av datasystemen:
Alla nätverksenheter anslutna med CAT6 skärmat kablage. Alla switchar modifierade
med genomföringsfiltrerade IEC-anslutningar. Övriga väggvårtor avstörda med klämferriter.
Rekommenderar att kolla vad ett "flak" kostar hos någon av dom leverantörer som säljer
till privatkunder. Ofta billigare än vad amatörradioaffärerna tar.


HF-antennen är ett ca 7 meter långt vertikalt aluminiumrör som monopol. Som jordplan använder jag uterummets metallstruktur och hängrännor. Allt kopplat till en Icom AH-4 vars coax filtrerats med klämferriter mot mantelström och vars kontrollkablage även det fått ett antal klämferriter på sig. Det var värt ett prov men det fungerar för de rudimentära kortvågsförbindelser jag då och då gör
 
Vet inte riktigt vad du SA7PGB menar med jordloopar?
Det jag var inne på när det gäller att ha flera jordar var skillandströömen mellan de olika jordtagen, som kan skada mer än nytta för radiogrejerna, och detta gäller vid åksa, och nedlsag i närheten, några km.

Vanligen har man elnätets jord, som bstår av nedgrävd kopparlina utmed trefaskabeln.
den biladar sen nollan och skyddsjord i huset.

Att sen ha ett jordspett, utanför huset, i gräsmattan, gör att vi får två punkter anslutna till jord, och jord blir störmförande vid ett åsknedslag.
det blir en skillnad i spänning mellan jordtagen som kan skada radion.
Läs vad jag skrev om den skadade IC-735:an.
Och de tär inte enda exemplet, där åskn från två olika jordanlutningr förstört många fina radiostationer.

Vi som var med på modemtiden till datorn och internet.
Vi hde då datorn ansluten till dels elnätet, jorst eller ej jordt, samt telefonnätet, båda i mrken och ofta från olik håll.
Modemen gick hädan bara det luktade åska, eller om nån sade ordet lite för högt.
Dvs med två jordtag går det som sitter anlutet med båda jordatgen, sönder.

Skall man ha ett jordspett på gräsmattan, är det allra viktigaste att sammnkoppla det med elnätet jord, vid elcentralen.
Så att de olika jordtagen är kortslutna med något som har låg induktans, för åskan är ett snabbt förlopp.

Vad jordspettet har för funktion rent HF och radiomässigt är fortfarande en bra fråga....


En jordlopp kan jag få i verkstaden, om nätagget har minus till gulgrön, vilket månag 12 V-agg har, samt LF. voltmetern som mn mäter LF spänningöver högtalarutgången har jordad ingång kopplad till h´gulgrön, samt felr isntrument samma väg, då brummar radion och mätningarnan blir felaktiga.
En jordloop som jag kallar det, och som varken har med elsäk eller åska att göra och minst av allt HF.
Kureras med att modifiera nätagget för att inte ha gulgrön och sekundär minus sammankopplat.
Jag har en liten LF trafo på LF voltmetens ingång.SM4FPD
 
Det jag menade med "jordloopar" är ledande slingor som uppstår när det finns två förbindelser (av nåt slag) mellan A och B, och jag tänkte då helt enkelt mellan metallisk gul/grön till sändaren, samtidigt som det finns en spettjord som då har en (möjligen dålig men ändå) förbindelse med elnätets markförbindelse. Men det kanske inte är ett problem normalt sett... mycket beror ju på byggnaden, elsystemet etc.

Spänningsskillnader mellan jordtag, (som väl kanske är det som ibland kallas stegspänning i samband med åsknedslag?) kan självklart bli dramatiskt om det sitter en stackars radio mitt i nånstans.
 
SM4FPD , var de SM0UAN som jag referade till.

Lyssnar och lär.

SM4FPD
"kall man ha ett jordspett på gräsmattan, är det allra viktigaste att sammnkoppla det med elnätet jord, vid elcentralen.
Så att de olika jordtagen är kortslutna med något som har låg induktans, för åskan är ett snabbt förlopp."
Jupp de här har jag läst på ett flertal ställen, om vi ska va väldigt tråkiga är frågan hur lagligt de är att göra så :) (samt hur realistiskt att nybörjare gör så).

De börjar luta mer o mer att skyddsjorda nättagget och vid problem klämma dit ferriter på ingående koax som de inte fanns någon morgondag ;)
 
@ SA7PGB: Jag tycker du verkar ha grepp och ställer vettiga frågor, tro inget annat. Jag har en tendens att sväva ut lite ibland och dra upp detaljer som inte alltid är jätterelevanta- sorry!

Vad gäller "loopar" vill jag ändå försöka förklara mig lite. Om man har ett par ledare, som kan störas av omgivningen (eller avge störningar!) så brukar man tvinna dem. Störfälten minimeras, och känsligheten för störningar (alltså ströfält av olika slag) minskar också. Om ledarna däremot går på visst avstånd från varandra, kommer de att kunna ta upp eller avge "strålning" i större grad. En "jordloop" menar jag uppstår när det finns fler vägar från en apparat till nån form av "jordpunkt", och dessa vägar ligger på avstånd från varandra. Om jordspettsjordning och elskyddsjordning existerar samtidigt, så finns två banor från en viss apparat till elnätets markanslutning; dels jordledare > jordspett, och dels skyddsledare > jordskena > nolla. Marken kommer vara en del av loopen. Jag tycker inte det är optimalt att ha det så. Vid stark sändareffekt kommer RF, åtminstone teoretiskt, att fångas av de ingående ledarna. Som jag sade kan detta kanske vara ett icke-problem, men när jag nu tog upp det ville jag försöka beskriva hur jag menade.
 
Last edited:
@SM0UAN

Du behöver inte be om ursäkt för något , är de något jag kan är att gå i klinch med folk på nätet :p jag är fruktansvärt hårdhudad där

Precis som litteratur, du och andra riktigt duktiga indirekt påpekar är detta inte enkelt.
Problemet blir då att nykläckta SA?XXX kommer gå en av två vägar:
* Antingen skita i att jorda och då i bästa fall koppla nätaggregatet till jordat uttag.
* Eller , försöker få tag jordfläta "för de har man läst ska va de bästa" , koppla in i radion och eventuell annat med "jordskruv" , oavsett hur man bor dra till närmsta "här är nog bra jord" vilket kan va allt ifrån vatten element , halvklen ledare från andra våningen, eller från första våningen ut till den magiska "tältpinnen" som på något magiskt sätt ska hjälpa mot åska, statisk elektrictet, HF i shacket, och skydsjord .
Ju mer påläst man är i ämnet inser man man problem och precis som du och andra påpekat utsätter sig själv och apparater för större risker än ingen jordning :)

jag tycker jag läst på en hel del och är ändå grön i ämnet och jag lär mig av den här diskussionen.
Jag vill undvika att folk leker experimenterade elektriker det är allt!
Just därför jag jag startade och envisas med tråden :cool:
 
"Skall man ha ett jordspett på gräsmattan, är det allra viktigaste att sammankoppla det med elnätet jord, vid elcentralen.
Så att de olika jordtagen är kortslutna med något som har låg induktans, för åskan är ett snabbt förlopp."


Då gör man bäst i att anlita en behörig elektriker för det här är inget annat än behörighetskrävande installationsarbete.
Tänk på vilken funktion din "egen-jordade" antennskärm får om din inkommande elnätsjord skulle drabbas av ett avbrott och bli felaktig. Vilken potential får din radios hölje när du skruvar ur antennkontakten med vänster hand samtidigt som du håller i radion eller något annat "skyddsjordat" i rummet? Din radio exempelvis? Kanske ett väldigt osannolikt elfel men garanterat tack och godnatt.

Problemet med olika jordpotential vid exempelvis blixtnedslag som ger potentialskillnad mellan jordtagen löses precis som FPD beskriver.
En punkt dit alla inkommande jordanordningar/jordtag ansluts. Av behörig installatör.
I "professionella" sammanhang anordnar man den punkten precis där ALLA inkommande kablar av olika slag tas in i byggnaden igenom någon form av intagsplåt med genomföringar. Därmed undanröjs de här potentialskillnader mellan olika jordtag eftersom alla kabelskärmar ansluts (jordas) till denna enda jordpunkt (som sitter på intagsplåten) där de passerar intagsplåten in i byggnaden. Alla.
 
SM5KYH skrev ALLA inkommande kablar.
På den tiden man hade en telefonkabel in till huset gällde samma sak för den om man ville ha skydd för modem dator etc.
Ja alla, även jordningen av masten, som i vissa fall är en egen yttreligare jordning.
Så det blir komplicerat, särskilt om man vill att jordning av olika slag skall skydda mot skador från åsknedslag.

Det finns ett skäl till sägnen, eller myten att kossor och hästar är särsklit känsliga för åska.
Skälet är enkelt, de har flera jordtag varav två av paren sitter närmare två meter isär.

Vi människor har bara två jordttag som i bästa fall sitter tätt ihop, och ibland är klädda med isoleraande material stövlar ex.
Människor som springer har bara ett jordtag, i vissa ögonblick inget jordtag och klarar sig därmed bra.

I de flesta fall slår åskan ned långt ifrån där man bor, och då händer det inget. Och man lever i en osäker verklighet.
Jag har varit med om ett åsknedslag c:a 200 m ifrån huset. Smällen var i klss med en 15,5 cm Haubits.
Alla säkringskassteter var pulveriserade.
Jag har 4 olika masttopsförstärkare, ingen skadades.
Värmepumpen däremot fick vad den tålde med skyddades rätt bra av ett VDR.
De fick byta några hundra meter av jordkablen, omkring 70 mm grov
Så det handlar om otorliga krafter!
Allt värre om marken består av fetare jord än vår sandjord.
Allt kanske mindre illa om marken består av berg.


Min jordstömsmätare bygger på två jordspett, som är kopplade till ett vridspoleinstrument.
Det blir pulveriserat vid åska, så nu finns en 50 mA säkring, och det klarar sig.
Det hela visar vad två jordtag kan göra.


SM4FPD
 
Tackar ödmjukast för all input :)

Ska jag hårddra den här tråden och den kunskap jag defakto besitter så ser jag två vägar att gå (ja undantag finns alltid).

Och ursäkta språket .... :p (gäller min imaginära nybörjarsetup)
1 Enkla nybörjarvägen:
Koppla nätagget till jordat uttag, och ge själva fan i att skapa 2 jordtag, och OM man får övriga problem , ferriter ferriter ferriter som de inte fanns någon morgondag.

2. Läs på, läs på mer och läs lite till, lär dig alla fällor från grunden, förstå den invecklade problematiken , koppla ALLT till samma jordtag, finns bra källor på detta men inget man och skippa enkla lösningar som en stackars tältpinne i gräsmattan .

Ja jag vet att jag överförenklat och medvetet definierat exakt om de är , skydds, åska, antennjord, eller jordloopar eller HF i hytten som är ämnet.

MVH
SA7PGB
 
Det jag saknar i diskussionen om jordning är vad man förväntar sig av en jordning?
Den som slår ner ett jordspett, vad är tanken, vad är funktionen, vad skall det skapa för effekt, vilken funktion är tanken att det skall ge, vad blir bättre? Mer DX? Mindre störningar?
Jordspett 2 - 10 m kopparbult, en tältpinne, en stor plåt nedgrävd i marken, eller vad nu ett jordtag kan bestå av.
Vad förväntar man sig att dettta skall ge för fördelar?

Dvs jag vänder på saken och ställer dessa frågor.

SM4FPD
 
@ SM4FPD
Frågan är helt relevant. En tanke kan ju vara att det hänger ihop med antenntyp som används. Som jag ser det (vilket troligen är lite amatörmässigt) så är en balanserad antenn för TX inte beroende av jord, i form av ett jordplan; en sådan antenn är komplett i sig själv, i och med att den bygger på "balans" mellan sina egna delar (dipolens armar, typ). En monopol (typex: en vertikal) jobbar mot en "spegelbild" i ett jordplan. Om man anlägger sitt jordplan med radialer på marken, är det ju enbart en bonus om marken "ingår" i jordplanet, därav ett jordspett eller annan förbindelse till TX -jord. Sen att marken kan ha extremt dålig ledningsförmåga, eller mycket god (som havsvatten), gör ju skillnad mellan olika fall, såklart.

Jordning av utrustningen har betydelse för de fall man kommer åt den (vilket OP säkert gör under användandet). Om utrustningen är "jordfri" och man själv har jordkontakt, så finns risk för RF strömgenomgång vid sändning, även med en balanserad antenn, eftersom perfekt balans inte är rimligt att uppnå och då kommer hela TX att kunna bära viss RF spänning. Jorden (själva marken och klotet) blir ju som en gigantisk kondensator som tar emot RF som slinker genom kroppen i det fallet > RF brännsår vid beröring av utrustningen. Därav finns skäl att binda utrustningens potential till det underlag man befinner sig på som OP (alltså markjorda). Rent teoretiskt borde det gå att undkomma detta även genom att ha en balanserad utgång från TX (jordfri) och en mycket noggrant designad och monterad antenn som matas med balanserad ledning. Jag vet inte om man sätter upp den typen av installationer numera.

Elskyddsjordning har jag inga kommentarer på, men det finns krav inom det området. Om detta rent tekniskt är optimalt ur radiosynpunkt är kanske tveksamt i vissa sammanhang.
 
Roy, det kan man fråga sig. Som jag skrev tidigare så kör jag med balanserade antenner i resonans (beam och dipoler) och har aldrig upplevt några problem med det. Jordade uttag i schacket förstås men har inga jordspett eller liknande och kommer inte skaffa det heller. Åska, då drar jag ur allt och åker jag bort så åker det ur i förebyggande syfte. Jag har också en remotestation och där kan jag motorstyrt dra ur via internet.
//SM6POP
 
Last edited:
Om man börjar på antennsidan så skall antennbäraren - masten eller vad man använder - vara ansluten till jord via jordspett. Detta är s k åskjord. Vidare är det lämpligt att antennerna är DC-jordade. Det är ett vanligt krav för t ex VHF-antenner i professionella installationer och att antennerna, i de flesta fallen där kabelskärmen är ansluten, ansluts till masten via sina fästen eller med jordlina. I professionella och militära installationer används i regel en intagsplåt i teknikboden så som KYH skriver och dit är också alla apparatjordar och inkommande jord i elservicen ansluten.

Kruxet när det gäller amatörinstallationer är att de ser ut lite hur som helst och det kan vara svårt att få till effektiva och säkra jordar. Det mest osäkra och farliga torde vara att t ex ha en ojordad lång GP-antenn för kortvåg på taket och som sedan har en koaxialkabel ansluten som smyger in genom fönsterkamen ner på golvet i kabelhärvorna och som ev kopplas bort vid sträng åska. Om åskan skulle slå ner i en sådan anläggning kan det bli brännmärken på tapeten. Ja det räcker med sekundärurladdningar för att tapeterna skall behöver bytas ut. Och radio och dator och...

De som har någon form av fackverksmast för sina antenner har lättare att få till åskjorden. Ett antal tillräckligt långa jordspett drivs ner i marken. Fackverksmasten ansluts till jordspetten med t ex 50 kvadrats kopparlina. FMV ger en del praktiska råd i sin röda pärm om antennanläggningar och där rekommenderas flera jordspett nerslagna en bit från masten och anslutna till en ringledare strax under markytan och som sen i sin tur ansluts till mastbenen. Vid slanka rörmaster en lina och vid större master med breda sidor en i varje mastben.

I min anläggning med en fackverksmast ingår ett markskåp alldeles vid sidan om masten. Markskåpet är anslutet dels till mastens jordtag och dels till ett eget jordspett någon meter därifrån. Samtliga matarkablars skärmar från antennerna i masten terminerar i markskåpet. Denna gemensamma jordpunkt för antennsystemet kan närmast motsvara intagsplåten i en professionell installation.

Från markskåpet används sedan en helsvetsad ståltub förbunden med jordtagen och som är nergrävd ca 50 cm i marken. Den är ca 30 m lång och slutar vid fasaden till radiorummet. Knippet med matarkablar innehåller även en skärmad 25 ledare 0,75 kvadrat som används för div kontrollsignaler för rotor och indikering m m. Radiorummet och elektroniklabbet är inhyst i en skärmad EMC-mätkammare med intagsplåt för samtliga utifrån kommande kablar inkl 3-fas via ett EMC-filter.

Till labbänken används en isolerad 1,5 kVa skyddstrafo. Alla mätinstrument är anslutna via sina jordskruvar till kammarens metallväggar som är åtkomliga under ett lager gips med målad glasfiberväv. ESD-mattorna på labborden är också kopplade dit. Labbordet består att två lager spånskivor där en metallfolie mellan skivorna rullats ut och anslutits till gemensam jord i väggen. En sådan lösning minimerar en massa problem med störströmmar, brum och jordloopar som kan störa mätningar av pyttesmå signaler.

När det gäller radiostationen som finns i samma helskärmade rum så är samtliga apparater installerade i ett 19" stativ. Alla apparater är jordade i stativet liksom alla inkommande antennkablar från intagsplåten terminerar i en 19" panel med N- och 7/16 kontakter. En 50 kvadrat jordlina följer med kabelknippet och är kopplad dels till markskåpets åskjord och dels till intagsplåten till rummet.

Närmaste jordtag på kraftmatningen finns mig veterligt i transformatorstationen för området ca 200 m härifrån. Jag har pratat med folk från kraftleverantören och de säger att det alltid är svårt med sådana installationer med flera jordtag och hade inga bättre förslag till lösningar.

Men för att koka ner allt detta till något mer konkret så gäller det först och främst att få till en effektiv åskjord som kan skydda radio och hem. Sen behövs en personskyddsjord i det fall en apparats hölje blir strömförande. Apparaternmas jordskruvar som FPD inte såg någon nytta med kan förslagsvis användas som en extra säkerhet som gör att en apparat ALLTID är medelst verktyg fast ansluten till jord även när de kinatillverkade anslutningskablarnas skyddsjord saknas eller har lossnat från plasten i kontakten.

Den tredje jordtypen är sedan RF-jord. Med dagens koaxialmatade resonanta antenner skapas knappast någon RF i radiochassiet och därmed ingen RF i mikrofonen som bränner på läpparna. Det var mer vanligt förr när stegmatade antenner användes. För sändning behöver man inte bekymra sig så mycket. En god RF jord skadar dock aldrig. Däremot när det gäller att minimera ledningsbundna störningar från den egna utrustningen så finns det skäl att fundera mer. I de flesta fall orsakas de störningar som lyfter S-metern till höga värden av den egen utrustning. Typiska störalstrare är den switchade nätdelen till stationen, laddare och datorn, modem m m. Det finns konsumentprodukter som är extrema störsändare och som faktiskt inte uppfyller EMC-kraven.

Sådana störningar följer koaxialkablarnas skärm på utsidan ända upp till antennen där de kapacitivt "hoppar över" till innerledaren och sen tar sig tillbaka in i radion på kabelns insida. Populärt förklarat är det så. Så för att stoppa störningarna på sin väg så är en bra metod att jorda alla kabelskärmar med korta jordledare nära marken och komplettera med klämferriter på kablarna in mot stationen så som GLD föreslår. Här är det faktiskt så att jordspettet kan vara lika kort som en tältpinne även om ca 50 cm blir aningen bättre. Typisk förbättring är att störningar på de lägre KV-banden kan reduceras från häradet S7-9 ner till S0 eller i värsta fall bara några S-enheter. Värt att prova eller hur?

Bor man i höghus så att antennens matarkabel inte kan dras ända ner till marken så blir det svårare att få till en hypereffektiv dämpning av ledningsbundna störningar. Dock brukar det hjälpa ganska mycket med common mode filter som kan tillverkas genom att ett antal varv av matarkabeln, ca 5-10, lindas genom en avstörningsferrit/klämferrit. Man kan använda flera sådana filter utspridda längs kabeln på 5-10 m avstånd för att öka totaldämpningen. Om man har en grov matarkabel och inte kör mer än några kW PEP så går det utmärkt att till dessa filter gå ner ordentligt i dimension till något tunnare.

Det krångliga i kråksången är att det finns minst tre olika sorters jord - åsk- personskydds- och RF-jord att ta hänsyn till och som inte helt är förenliga med varandra och inte låter sig kombineras hur som helst.
 
Det mest osäkra och farliga torde vara att t ex ha en ojordad lång GP-antenn för kortvåg på taket och som sedan har en koaxialkabel ansluten som smyger in genom fönsterkamen ner på golvet i kabelhärvorna och som ev kopplas bort vid sträng åska. Om åskan skulle slå ner i en sådan anläggning kan det bli brännmärken på tapeten. Ja det räcker med sekundärurladdningar för att tapeterna skall behöver bytas ut. Och radio och dator och...

Ett exempel från grannbyn. TV antenn på skorstenen och koax in på vinden. Vid ett åsknedslag smälte kabeln och brand uppstod. Som tur var fanns det folk som larmade men stora rök och vattenskador som följd. Tyvärr väldigt vanlig typ av antenninstallation.

Tack för fin beskrivning Bengt!

mvh Håkan
 
Bengt kom in på åskskydd för direktträffar.
Nog så viktigt. Men ganska svårt att bygga kräver mycket.
Men är förstås vikigt om man har mast.
Som jag ser det är det få som har en tillräcklig jordning av sin mast.
Dvs tillräcklig för att en direktträff skall "försvinna" ner i marken.
Uppsala Universitet har en artikel om åskskydd av matörradiostation:
Här ser vi att man vill ha en jordkblen mellan mastens jordstystem, utmed koaxarna in till el-c.
Utan den kommer vi ju ändå att få två ben i marken och en skillnadspänning, oavsett hur bra jord masten har.

Som jag nämnt tidigare har jag under SRS tiden fått in många åsksadade radiostationer för rep.
Någon i form av ett foto som visar en tom hylla och en svart fläck på tapeten....
Även bandspelaren som var anluten till dens varta fläcken, en fd IC-R75 har jag för mig det var, hade en svart fläck på väggen.
Så visst är åskan våldsam.
Andra fall hade mast, och jordad sådan, lika katten var allt från tenner till radiostationer blåsta.

Att jorda en mast så den tål en direktsmäll, kanske kräver 5 st 10 meter långa kopparbultar nedslagna, eller mer.

Tråden handlar om hur nybörjaren skall jorda.
Och då tänker man mest på det man kallar HF-jord, och elsäkerhet..
Något svar på vad HF-jord är har vi ännu inte, trots att alla radiostationer har en jordskruv.
Många har en kopparbult nedlagen utanför fönster, 50 cm eller en meter? Men hör och hörs ni bättre.
Även de gamla träradioapparaterna hade en banankontakt för jord.

Ämnet är stort, studera Uppsla och vad dom skriver, det viktig är att förstå hur det funkar med en så starkt ström i marken.
Eller en direktträff.De SM4FPD
 
"Skyddsjord" är ju ett speciellt begrepp, som jag tror handlar om personskydd vid fel i elapparater. För rent radiotekniska frågor är det inte så himla relevant, egentligen.

Vad gäller åska och liknande, finns mycket bra inlägg att ta till sig ovan.

Vad gäller "jord för RF" finns det en hel del att ta in, rörande olika antenner etc.

I en lokal utan gulgrönt framdraget, så bör detta vara en miljö, som inte medger att man jordar en kroppsdel, samtidigt som man berör en spänningsförande apparatdel, dvs sådana installationer bör endast finnas i torra lokaler utan "jordade ytor". Sånt var tillåtet förr, och det finns inget krav att bygga om installationen om man inte bygger om den (alltså om man börjar "dra om elen"). Om man har svartuttag i farliga utrymmen, måste man överväga att fixa elinstallationen, så att man inte dör när man är aktiv där.

För RF-jord i ett icke jordat shack tror jag det är enklast att bygga en potentialutjämningspunkt som är jordad med ett jordspett (eller flera) och ansluta apparatjord där.
 
Back
Top