IARU`s nya Bandplan

SM7DLK

Well-Known Member
Har just tagit del av den nya bandplanen som skall gälla från den 1 januari 2006.
Under NOTES står bl.a. att läsa: "Non-contesting radio amateurs are recommended to use the contest-free bands (30, 17 and 12 meter) during the largest international contests."

Som medlem i SSA har jag att följa IARUs rekommendationer. Förstår jag bandplanen rätt får jag som SSA-medlem (och därmed IARU) och som inte deltar i contest, inte använda de amatörband där contest pågår. Detta skulle gälla de större testerna men det framgår inte vilka dessa tester är.
Jag har inget emot contest även om jag själv sällan eller nästan aldrig deltar. Men om jag tolkar bandplanen rätt skulle IARU-anslutna amatörer stängas ute från trafik på de band där vissa contest pågår. Har jag tolkat detta rätt?

Sen finns det all anledning att inte bara läsa den nya bandplanen utan även PTSFS 2004:8. Vi får tex. inte använda frekvensområdet 1850-1930 Khz även om många SM hams gör detta.
Ska bli intressant att se om contestdeltagarna själva följer bandplanen, dvs ”Phonies” på foni-segmenten och ”gnistarna” på cw –segmenten.

Seasons Greetings
Göran
SM7DLK
 
Hej Göran!
Det står att man "rekomenderas" - Det är alltså inte lag!

73 och god jul
Magnus SM6WET
 
Hej Magnus,

Men anledningen till att det står "rekommendation" är ju att IARU inte kan lagstifta i sina respektive medlemsländer. Så det skarpaste man kan skriva är rekommendation. Men det är detsamma som att vi förbinder oss att följa dessa "rekommendationer". SSA`s stadgar säger ju klart att medlem ska följa IARU bandplan o rekommendationer. Jag vet att många säger att, då det "bara" är en rekommendation så är det upp till var och en. Men jag tror inte det har varit avsikten. Det skulle va intressant om någon som är mer insatt kunde utveckla detta vidare. Hela bandplanen med uppdelning i olika segment för olika trafiksätt är ju i sig också en "rekommendation". PTS nämner ju inte längre samma bandindelning i sina föreskrifter. Om man då "blundar" för rekommendationen så kan vi köra alla trafiksätt var som helst och det tror jag inte är avsikten.
Jag hänger kanske upp mig på detaljer men jag anser det är luddigt inte helt klart vad som gäller.
Det var bättre förr, när B:90 fanns.

Fortsatt Gott Julfirande
Göran SM7DLK
 
Jag anser detta vara en osedvanligt olycklig formulering,
som ger "fel signaler". Varken IARU eller SSA är några myndigheter,
även om det nog finns en och annan som gärna såg att de vore.

Per definition är amatörbanden upplåtna på lika villkor för alla,
man kan i princip inte tvinga någon att flytta från ett band eller
en frekvens därför att man anser att man behöver den bättre själv.

Undantagen är de allmänna regler om nödtrafik som finns i Radioreglementet,
och de förhållanden som kan gälla inom band som delas med andra radiotjänster.

Som jag ser det finns det inga som helst möjligheter att ge "contest-användare",
eller för den delen några andra, företräde på några band eller bandsegment,
men formuleringar av denna sort kan i värsta fall ge ett "sken av legalitet" åt
sådana som med olika former av påtryckningar försöker få banden för sig sjäva.

Det är därför i högsta grad på sin plats att man förtydligar "rekommendationen" så att den inte kan missförstås.

Personligen tror jag hela skrivningen är ett utslag av det som man i andra sammanhang kallar för "demokratiskt underskott", alltså att den övervägande majoriteten av amatörerna, vilka inte håller på med "contesting" o.dyl., inte har något större inflytande i den demokratiska processen.
Däremot är många tongivande och inflytelserika amatörer just aktiva i "contest", "DX-jakt" och liknande sammanhang och kan då påverka reglerna, medvetet eller omedvetet, till sin fördel.

Det som man kan göra är att sträva efter att "den vanlige amatörens" stämma görs hörd när man diskuterar bandplaner mm, och om detta inte hjälper blir kan man bli tvungen att "rösta med fötterna", dvs lämna den organisation som inte längre företräder ens intressen.

Att "avgiftsstrejka" är ett av de verkningsfullare medlen när en förening eller organisation inte längre lyssnar.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Hm, jag tror att man ska skilja på "recommendations" och "recommends" i detta fall. IARU kan ju inte stifta lagar, utan stiftar olika "recommendations". I en "recommendation" så kan sedan IARU välja att använda ordet "recommends" för något som rekommenderas, dvs något man bör göra men som inte är en "IARU-regel" (det som kallas "recommendation"). Om nu någon förstår vad jag menar... :)

Med andra ord, följ bandplanen, och välj gärna, även om du inte behöver det, icke-contest-band när contest sker. Personligen så följer jag bandplanen, men struntar gladeligen i att byta band när det är contest, och det är troligen detta som bandplanskomittèn avsåg.

Är ju julafton idag så jag passar på att önksa all en god jul!
73 de Lars, sm6rpz
 
En välbehövlig debatt!

* Troligen är det så att det finns ett förhållandevis lite antal radioamatörer som medvetet bryter mot IARU:s rekommendationer. I den gruppen finns även ett antal svenska Big-Guns som hänsynslöst uttnyttjar alla "tillåtna" medel för att placera sig i topp. För dessa ses IARU-rekommendationer, bandplaner och andra frivilliga överenskommelser som hinder i deras destruktiva verksamhet. Det är därför vi hör svenska välkända radioamatörer som t ex kör SSB på CW-delarna och som till sitt försvar, bara rycker på axlarna och hänvisar till PTS Föreskrifter PTSFS 2004:8 som tillåter detta. I lagens mening gör de absolut inget fel, men något föredöme för amatörradiokåren är de inte - snarare borde de placeras i skamvrån tillsammans med alla andra avarter som vi inte behöver i vår radiohobby. Dessa personer är förlorade och går inte att vare sig utbilda eller tala till rätta. Dom kommer att fortsätta hävda sin "rätt" för att rättfärdiga sitt beteende.

* Det finns också ett antal radioamatörer som inte känner till bandplanerna mer än kanske flyktigt och som p g a glömska, bristande utbildning eller annan insikt inte förstår vikten av att följa dom. En del av dessa kan säkert talas tillrätta, andra fäller ut taggarna likt igelkotten och hänvisar i bästa fall till PTSFS 2004:8 som försvar. Här kan SSA hjälpa till genom att ständigt påtala vikten av att följa alla de frivilliga överenskommelser som vi gemensamt tagit fram, både nationellt och internationellt.

* En tredje kategori är de amatörer som förstår exakt vad bandplanerna är till för och följer dom till punkt och pricka. Några tror t o m att IARU:s bandplaner står över lagen och har inte har klart för sig att det är PTSFS 2004:8 som är den Föreskrift som anger vilka frekvenser som är tillåtna i Sverige. I denna grupp finns ett antal svenska stationer som plikttroget följer bandplanen, men sänder på t ex 1850-1930 Khz som inte är allokerat för amatörradiotrafik i Sverige. Denna grupp är nog påverkbar om vi ger dom en vink... -Du sänder utanför bandet, känner du till det? Även här kan SSA hjälpa till med saklig information liksom klubbarna kan skärpa till sin utbildning två eller tre snäpp.

EDR:s VHF udvalg har en tänkvärd beskrivning som på ett fint sätt förklarar vad det hela handlar om, nämligen "gentlemen agreements" och viljan att samarbeta. Dansk läseövning så här på julafton...

God Ju & Gott Nytt År alla glada debattörer

73
Bengt EQL

--------------
BÅNDPLANER - HVORFOR DET .....?

Ved al menneskelig omgang vil der være forskelle i interesser og opfattelse af tingene omkring een. Dette vil ofte føre til interessemodsætninger og eventuelt konflikter.

Det sidste især hvis ikke man har viljen til at samarbejde.

Et samarbejde vil ofte udmønte sig i nedskrevne regler af den ene eller anden slags, for at lette omgangen og mindske gnidningerne.

Er der tale om trafik på gade og vej, taler vi om færdselsregler, der så nogenlunde sikrer, at vi kan færdes uden at være til gene for andre.

Er der derimod tale om trafik på vore amatørbånd, har vi et andet sæt regler, nemlig båndplanerne. Disse er grundlaget for at megen forskelligartet amatørtrafik kan afvikles på - en for alle parter - rimelig måde, uden de store konflikter imellem forskellige interessegrupper.

Både på HF-båndene, såvel som på VHF-UHF-Mikrobølge-båndene, er der i høj grad tale om "gentlemen agreements", altså FRIVILLIGE overenskomster, også kaldet anbefalinger. Disse aftales imellem landene, på regionale konferencer, hvert tredje år.

På Region l's konferencer, der omfatter landene i Europa og Afrika, er et af de faste punkter: BÅNDPLANER. Seneste Region 1 konference blev afholdt i november 2002. Her blev der igen ændret på båndplanerne, fordi:

Båndplaner er ikke statiske.

Den tekniske og menneskelige udvikling nødvendiggør nemlig løbende ændringer, for hele tiden af have den bedst mulige opdeling af vore bånd, således at så mange interesseområder som muligt, vil få de færrest mulige problemer, på de begrænsede frekvensområder, vi har adgang til.

Plads til alle betyder jo desværre - i sagens natur - at der vil være visse begrænsninger i enkelte, eller enkeltes, aktiviteter, men der skal jo være mulighed for at dyrke det hele:

Moonbounce - CW - Aurora - SSB - Meteorscatter – PSK31 - Sporadisk E - RTTY - Packet - SSTV - Beacons - ATV - FM-simplex – FSK441 - Repeatere - Satellittrafik – Pactor, samt alle de andre ting, man som radioamatør kan EKSPERIMENTERE med!

I princippet er der vel heller ikke mange, der ikke kan se formålet med båndplanerne. Det forhindrer dog ikke, at det i praksis nogen gange kniber med at overholde dem!

Det undskyldes ganske ofte med ukendskab til de gældende båndplaner!

Derfor denne udgave af de seneste Danske/NRAU/IARU, Region 1 båndplaner.

VIS AMATØRÅND - OVERHOLD BÅNDPLANERNE!
 
RPZ skrev:
Med andra ord, följ bandplanen, och välj gärna, även om du inte behöver det, icke-contest-band när contest sker. Personligen så följer jag bandplanen, men struntar gladeligen i att byta band när det är contest, och det är troligen detta som bandplanskomittèn avsåg.
----------------------------------------------------

Ja det är nog så man skall tolka det och lämpligen göra. Sen kan man fortsatt ha synpunkter på att det är oklart formulerat.

När vi ändå är inne på Bandplanen och IARU så borde IARUs arbete får större uppmärksamhet framöver. Gärna mer info i QTC. Tror också det är viktigt att SSA:s medlemmar känner att man som medlem är med och indirekt ger sitt stöd till IARU. Då kommer jag osökt in på det faktum att mindre än hälften de svenska sändareamatörerna står utanför SSA. OK att många bara ”sitter” på sin signal och inte är aktiva amatörer längre. Men många aktiva väljer att stå utanför SSA av olika skäl. Jag skrev i en annan ”tråd” här på forumet att dessa ”oorganiserade ” amatörer åker snålskjuts på sina vänners bekostnad. Jag har fortfarande samma uppfattning. En del av medlemsavgiften i SSA går faktiskt till IARU och de aktiva amatörer som inte är SSA-medlemmar bidrar därmed inte till IARU men tar del av frukterna av dess arbete. Kanske ett alternativt medlemskap i SSA för de som inte önskar vare sig QTC eller nyttja QSL-servicen vore något.

All for now

73
Göran SM7DLK
 
sm7dlk said:
Under NOTES står bl.a. att läsa: "Non-contesting radio amateurs are recommended to use the contest-free bands (30, 17 and 12 meter) during the largest international contests."

Rekommendationen är nog skriven i all välmening. Försök att genomföra ett noralt QSO på t.ex. 40m under pågående CQWW test! CW går väl an men SSB - glöm det! Det går knappast att genomföra ett CW QSO på 40m under CQWW SSB testen eftersom många amerikaner inte känner till vår regions bandplan utan säger att de lyssnar på t.ex. 7014.

Fördelen med WARC banden är just att de är testfria och under de större testerna hittar man många "godsaker" på WARC banden och konkurrensen är inte lika hård.
 
Back
Top