Isolationstrafo

SM0YDO

Well-Known Member
Hej om man ansluter en kortvågsrigg till 240 V via en mittpunkts jordad isolationstrafo
på sekundärsidan 120-0-120 V händer det nått speciellt då?Tex om man slår ner ett
jordspett i backen och jordar kortvågsriggen med?

mvh Lasse sm0ydo
 
Jag kan inte se att det skulle göra någonting, men det är min personliga åsikt. Naturligtvis ställs det då stora krav på isolationen i transformatorn, men den heter ju "isolationstrafo".:cool:
Finns säkert någon som har en annan mening.:confused:
/ Ingvar
 
Last edited:
Lasse,
det händer ingenting annat än att du säkert får bättre blockering av HF-strömmar från riggen ut på växelspänningsnätet, vilket naturligtvis bara är bra och hjälper dig att få ett bättre definierat HF-jordsystem.

73 JanneG
 
Hej om man ansluter en kortvågsrigg till 240 V via en mittpunkts jordad isolationstrafo
på sekundärsidan 120-0-120 V händer det nått speciellt då?Tex om man slår ner ett
jordspett i backen och jordar kortvågsriggen med?

mvh Lasse sm0ydoAnledningen till att man har en isolationstrafo aer oftast att man vill skilja sin utrustning fraan fysisk koppling till el naetet.

Om du jordar mittuttaget, daa riskerar du att kortsluta isolationstrafon med din utrustning om den har ett switchat naetaggregat.

Dessutom kommer sannolikt eventuella jordfelsbrytare att trippa.

Hf jord etc.

Du skall inte ha mer aen en bra och korrekt kopplad jordning! Speciellt inte med hoega RF nivaaer - du kan faa s.k ground loop effekter.

Dessutom! Om du har en antenn som har jordplan, daa skall du anvaenda den jorden som HF jordplan, inte uppfinna naagra nya. Du kan naturligtvis jorda med avseende paa naetspaenning men var foersiktig.

Taenk dessutom paa att om du har laang koax eller martare till antennen saa kan du behoeva skifta fasen paa koax skaermen foer att undvika RF i shacket. Detta goer du enklast genom att maeta mataren och klippa men baest aer en artificiell jord ( MFJ ) som
du kan bygga sjaelv med enkla medel.


//M0DFI
 
Det du beskriver Lasse blir ju ett mycket kompliserat system av jordar hit och dit.
Om vi börjar med skyddstrafon så är den matad med fas och nolla.
Nollan är ihopkopplad med jord, dvs gulgrön vid elcentralen.

Mittuttaget på sekundären säger du är jordad, det betyder då, att det finns en gulgrön ledare från vägguttaget som är kopplad dels till trafons hölje och dels till sekundärlindningens mittutag.

Sen har du anslutningen till riggen då.
Den kan bli så här:
Med nätaggregat, exvis ett som ger 12 Volt 20 Amp. Det skall anslutas till jordad vägguttag vanligen då dessa har jordad stickpropp. Men troligen är det inte jordat uttag på din skyddstrafo utan du käör nätagget ojordat, eller är mittuttaget anslutet till jord på ett jordat mittuttag?
I nätagget finns avkopplingskondingar som förbinder HF mässigt höljet till fas och nolla, eller i detta fall nog de två faserna från skyddstrafons uttag.
I detta nätagg är vanligen minus jordad i höljet, varför då jord fortsätter till riggens hölje, om gul grön finns från skyddstrafons mittutag.

Sen talar du om ett jordspett från riggen till jorden, (obs jorden inte jord, för det är nå helt annat).
Vad vill man uppnå med detta?
Du har med detta ansluttit gulgrön till jordens ytskikt, vi att jordmotstånd.

Att jordströmsbrytaren kan lösa ut kan bero på att det flyter en icke önskvärd jordström nånstans....

Att skyddstrafon skulle kunna hindra HF i chassit från att nå ut på elnätet tror jag inte på.
HF gör ingen skillnad på fas nolla eller gulgrön.
Och gulgrön var ju kopplad till encentralen alla vägar.

Ser vi saken som åskskydd, så ahr du med jordspettet åstadkommit två jordar till din anläggning.
det kan vid nedslag i grannskapet bli en skillnad spänning mellan de olika jodrarna.
Skall du har ett jordspett skall det vara direkt anslutet till jord i elcentralen, oxo.....

Visst är det komplicerat med jord, skyddsjord och blomjord.

Vad som är rätt fel eller dumt är svårt att avgöra.

En skyddstafo kan vara bra om man vill vara fri från galvansikt förbunden el om man grejer i spänningsförande apparater.
Då bör alltså sekundnären från skyddstrafon inte vara jordad varken i mittuttaget eller på annat sätt.
Eller vad för jord vi än talar om så måste den, om den skall vara verkningsfull ha en gulgrön ledare till elcentralen.

Jordspettet duger inte till något av de jordar vi behöver. (detta är blomjord)

Att försvarets antenner ibland inkluderar en tältpinne som jord är mer sympbolik än funktion.
I alla fall tycker jag det.

Någon nämnde jordplan som jord, det är en HF jord och behövs på en del antenner.
Exvis bilens plåttak till en VHF pinne.


Vad jag vill säga är att jord och jord är olika saker, och att det krävs mycket tanke för att förstå vad jord är och att jord knappast existerar för DC till HF.
Att rita upp ett schema över alltihopa kan ge en vink om vad som kan hända.
 
Jordar kan vara intressant och komplicerat ...
Att använda en isolationstrafo med jorden ansluten i mittuttag är vanligt i labsammanhang och definierar på ett enkelt sätt den maximala spänningen mot jord till max 115 V.

Viktigt är att låta hela radiobänken vara ansluten via trafon, annars försvinner säkerhetsaspekten.

HF hindras från att nå nätjorden med effektiva HF-drosslar i nätledarna, men också med att det finns en effektiv HF-jord. Att bara sätta drosslar på nätsidan gör inte mycket nytta om man inte ger HF-signalen en alternativ signalväg.

Jag har skruvat ett kopparrör längst bak under skrivbordet som sedan är anslutet till min HF-jord via en 5cm bred kopparfolie som fortsätter ut i "blomjorden". :)

Alla apparater ansluts sedan till detta kopparrör med en kort och grov ledare. Jag får på detta sätt två saker, dels säkerställer jag att alla apparater har samma potential på höljet, samt att det är lättare för HF-signalen att följa HF-jorden än att använda elnätet som HF-jord.

Med detta system har jag kunnat köra full "legal" effekt utan några störningar på datanätverk etc, vare sig hos grannar eller i det egna huset. Däremot finns naturligtvis problemet med strålad störning, men den ledningngsbundna störningen reduceras effektivt.

Viktigt är att notera att det är den effektiva HF-jorden som gör att den ledningsbundna störnivån är låg, isolationstrafon är där ur elsäkerhetsaspekt.

Leif
 
Men utan anslutet mittuttag på isolationstrafon kan man ta i 230 Volten utan att riskera elstöt om man samtidigt råkar hålla i ett element eller om det är blött på jordgolvet.

Man kan ha olika åsikter om ehuru sekundären på en skyddstrafo skall eller inte vara jordad.
Att det finns ett uttag gör att man kan välja.

Att jag är lite kritsik till jord av alla former och menar att man bör ifrågasätta och veta vad man gör är ingen hemlighet.
Så ta mina inlägg som ett led i att lära oss, ja både mig och alla andra, mer.

Det vore kul att veta lite mer om din HF jord Leif.
5 cm bred kopparband som går vart?
Och hur långt?
Vad händer på de frekvenser där längden är en kvarting eller udda kvartingar av våglängden, blir det någon HF jord då?
Har du verifierat om din HF jord verkligen funkar och i så fall hur?
Vad blir sämre om du kopplar bort den?


Visst är det bra att försöka få Jord att vara så bra som möjligt och en verklig nollpotential.
För AC, 50 Hz, elsäkerhet
För åska
För HF

Men det är inte lätt att uppfylla alla dessa saker.

HF spärrar som Leif nämner är bra, de bör då finnas på fas nolla och gulgrön.
 
Det har blivit mycket HF-aspekter i resonemanget. Jag tolkade Lasse/YDO:s tråd som en fråga ur elsäkerhets-synpunkt. Ingen vet var HF:en har sin gång, så det börjar bli en intressant diskussion. Jag tycker att Lasse ska prova sin idé i praktiken och se vad som verkligen händer och dessutom kommentera resultatet, med/utan jordning av det sekundära mittuttaget. Det skulle jag se fram emot. :)
/ Ingvar
 
Jag skulle vara mycket försiktig med isolationstrafo med mittjordad sekundär!

Efter renovering av en labblokal på en skola så där vi ville ha skydstrafo och
skyddsjord så kunde vi inte använda oscilloskopen, för då löste säkringen ut.

Det var 115V mellan apparatjord och skyddsjord!

Vi fick montera in skyddstrafos på varje arbetsplats, DÅ fungerade det hela.
Dessutom fick vi arbetsplatserna galvaniskt skillda.
Tablå!
 
Jag har kopplat min HF-jord till mittuttaget på isolationstrafon, någon galvanisk koppling mot nätet i övrigt finns inte, hela mitt radiorum är altså helt galvaniskt skilt från det vanliga nätet.
Det vanligaste "felet" man gör är att installera isolationstrafon "mitt i" kopplingen, det är då väldigt lätt att få galvaniska strömmar som löser ut div skydd.

Att höljet hamnar på halva nätspänningen är inget konstigt, genom Y-kondensatorerna har man i regel en spänningsdelning så att man får halva nätspänningen i höljet om man släpper nätjorden.

HF-forden består av cirka 40 - 50 meter kopparband nedgrävt vid utloppet av stuprören vid två husknutar.
Sedan går banden in till radiorummet enkelt genom att klämma kopparbandet i fönsterkarmen. Att använda ett band gör att kabeln får hyfsat låg induktans.

Största fördelen med detta jordningarbete är för jag skall kunna mäta på svaga signaler ( typ nanovolt och pikoamper), som bieffekt funkar radion riktigt hyfsat :)

Att hitta en isolertrafo som klarar flera kVA är inte lätt, min kommer från ett nedlagt mätlabb och vikten är inte att leka med. De flesta isolationstransformatorer har inte mittutag på sekundären.
Att koppla en isolertrafo "mitt i kopplingen" kräver stor kunskap om hur alla apparater runt den apparat som ansluts via trafon är kopplade, annars har vi inget galvaniskt gränssnitt. Dessutom kommer en enskild apparat att HF-kopplas till övriga apparater via härvan av nätsladdar som brukar finnas i varje "riktig" amatörs radiohörna :rolleyes:

Leif
 
Läs mer i frågan på ESR, ESR (Experiumenterande Svenska Radioamatörer hemsida)
Klicka på SM6ENG texter , andra stycket under nya artiklar.
SM6ENG har en massa artiklar om myter inom amatörradion, vilka är bra att läsa, och som sista nya artikel en om just jordnig.

Jordning som elsäkerhet i synnerhet och åskskydd som andra hand. Här förklarar han just detta med mittuttag på en skyddstrafo, vilket dock kräver installationer av behörig eleketriker. Med bilder och scheman.
HF jord håller han sig ifrån i den här texten. Även om han likt mig inte förordar jordning som lösning för sjukdomen HF i chassit.....
 
Jag tycker att Lasse ska prova sin idé i praktiken och se vad som verkligen händer och dessutom kommentera resultatet, med/utan jordning av det sekundära mittuttaget. Det skulle jag se fram emot. :)
/ Ingvar

Som sagt var... ;)
 
Back
Top