Jordplan till trådantenner

SM5DXU

Well-Known Member
I en tidigare diskussion nämner Karl-Arne följande:

SM0AOM said:
När en antenn sitter mycket lågt över marken kommer den att påverkas dels av själva markens elektriska egenskaper, och dels av sin "spegelbild" under markplanet....
Rimligen borde det även gå att styra och rent av förbättra antennens egenskaper, om "spegelbilden" definieras med hjälp av ett tillräckligt bra jordplan, analogt med jordplanet till en GP. Är det praktiskt möjligt och vad skulle i så fall krävas i form av antennhöjd och utformning av jordplanet med avseende på trådlängder, antal trådar och deras orientering i förhållande till antenntråden (parallellt med eller "på tvären")?

Jag förutsätter att jordplanet ligger i markytan - på snubbelfri, gräsklipparskyddad höjd.

/ Göstha
 
Till viss del kan en GP:s strålning tvingas bli icke-rundstrålande om man gör jordplanet osymmetriskt. Med ett ellipsformat jordplan kommer strålningen bli bättre i ellipsens längdaxel och sämre tvärs denna. Med ett sådant trots alls symmetriskt plan kommer antennen bara ha vertikalpolariserad strålning, ety den horisontellt polariserade strålningen till höger kompenseras av en lika stor till vänster om själva antennpinnen. Simuleringar visar en skillnad på några dB sådär.

Med enbart en radial, kommer huvuddelen av strålningen att skeva åt det håll radialen pekar. Det handlar även här om några dB, dvs inget storartat. En kanske större skillnad är att den horisontalpolariserade strålningen inte kompenseras "på andra sidan", dvs av den totala strålningen kommer en hel del vara horisontalpolariserad. (Vilket i sig ger en högre lob om antennen är nära marken osv.)

Jag har någonstans läst om experiment på VHF där man rullade ut jordplan i form av nät under antennen. Det gick att påverka strålningsriktningen en del men bara om man utsträckte nätet i storleksordningen flera våglängder. Inget för HF - och knappt för VHF heller vad jag minns.

Vill man ha riktningsverkan finns det enklare och samtidigt efektivare medel.

/Micke
 
SM5JAB said:
Till viss del kan en GP:s strålning tvingas bli icke-rundstrålande om man gör jordplanet osymmetriskt...
Min fråga gällde horisontella trådantenner, inte vertikaler eller GP-antenner.

/ Göstha
 
Är det en rimlig tanke att över huvud taget försöka förbättra jordplanet för en horisontell trådantenn som dipol eller longwire, eller behövs det fler och/eller längre trådar än vad som torde vara praktiskt möjligt för "gemene man" och en normal tomt?

/ Göstha
 
När en dipolantenn sitter mindre än 1/4 våglängd över marken kan man minska markförlusterna något genom att lägga ut några trådar med samma längd eller längre på marken under och parallellt med antennen.

Då får man en mer väldefinierad reflex i det plan som trådarna bildar, och antennen strålar då bättre rakt upp. Det är svårt att beräkna förbättringen, men skulle uppskatta
1 - 2 dB för antenner som sitter lågt över mark med höga förluster.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jorda hängrännan?

Hur blir det då med en 17 meter lång hängränna av plåt parallellt med ena dipolbenet, ca 2 meter under och 45 graders vinkel "söderut", strålar antennen (80/40-dipol) åt det hållet då eller kommer vågorna att dämpas? Hängrännan är ej jordad, och jag vet ej status på skarvarna (galvaniskt alltså)
73 de SA6AVT
 
Tror att man försumma inflytandet av sådant när dipolen sitter såpass lågt.
På låga frekvenser strålar antennen rakt upp i princip oberoende av vad som sitter runt den.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Tror att man försumma inflytandet av sådant när dipolen sitter såpass lågt.
På låga frekvenser strålar antennen rakt upp i princip oberoende av vad som sitter runt den.

73/

Karl-Arne
SM0AOMJag har en loop, horisontell, 4 x 20m ungefär.
Jag har lagt en typ av reflektor under som är jordad med rejäla jordspett och
min tanke/ampition var att få hög strålningsvinkel.
Jag märker en viss skilnad när jag använder reflektor linan, till det bättre för mina syften.
Det bör väl bli som en reflektor i en beam, att jag skickar vågorna mer rakt upp.

/ Peter
 
Hur blir det då med en 17 meter lång hängränna av plåt parallellt med ena dipolbenet, ca 2 meter under och 45 graders vinkel "söderut", strålar antennen (80/40-dipol) åt det hållet då eller kommer vågorna att dämpas? Hängrännan är ej jordad, och jag vet ej status på skarvarna (galvaniskt alltså)
73 de SA6AVT

Ett kanske inte helt seriöst, dock ej orimligt, tips är att du kapar bort en dM mitt på hängrännan, ersätter biten med plastdito och matar den dipol du nu fått med stege. Bör funka fint från 40m och uppåt och även ha något sånär funktion på 80m...!
 
Back
Top