Klubbstationer

SM6VVG

Well-Known Member
Var ska en klubbstation befinna sig eller får den flytta på sig till en station som inte tillhör klubben dvs ändra klubbsignalen till ordinarie signal?

En klubbstation tillhör ju radioklubben ifråga, en ordinarie station tillhör ju den person som köpt den.

Alltså kan en klubbstation inte ha annan signal än klubbens vilket leder till att en ordinarie (privat) station måste följdaktligen ha den signal som den som äger den.

Annat gäller klubbsignal men det diskuterar vi som bekant inte.
 
En klubbsignal används från föreningens lokal, alternativt från någon av medlemmarnas QTH som då naturligtvis har rätt licensklass där man kör. Min Klubb SK0HB har jag kört med några gånger hemmifrån för att klubben ska få ett eller två nya DXCC länder. Egentligen så ska klubbsignalen vara /0 men eftrsom det "kravet" är frivilligt behöver man ju inte.

Bulletinsändingarna går under "SSA Klubb " tex SK0SSA den vandrar runt bland licensierade amatörer i SM0.

På klubbstationen är det naturligtvis upp till stationsföreståndarna att bestämma om föreningens medlemmar kan använda sina egna signaler för att kanske köra det där rara DXet, med klubbens utrustning. Om man har klubbens rig eller sin egen har ingen betydelse, man licensieras inte "med" en radio utan till en region, när man sedan är ute och rör på sig är det ju upp till var och en att beteckna /m eller /3 eller vadsomhelst. (frivilligt)

73 Teemu SM0WKA
 
Back
Top