Kortslutna varven i en ATU

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Höll ett föredrag i klubben allmänt om antenner och mataledningar i går. Fick frågan om de kortslutna varven i spolen på en ATU inte borde vara kortslutna och huruvida materialet i lådan till en ATU har betydelse (om den är av magnetiskt material). Kunde dock inte svara på dessa frågor direkt.

Fick ta emot tanken om att det induceras hög ström i de korslutna varven, som i sin tur skulle generera värme........Någon på forumet som vet?

73 de Bjarne/SM7FBJ
 
Last edited:
Det är bättre med kortslutna än öppna varv i en tankkrets om man tvingas välja.

Anledningen är att en öppen spolände kan bli självresonant på någon frekvens i närheten av arbetsfrekvensen, och då uppstår det mycket höga spänningar i denna parasitkrets. Visserligen minskar både induktans och Q något om man kortsluter varven, men kopplingsfaktorn mellan de inkopplade och kortslutna varven i en vanlig spole är så pass liten att strömmarna och därmed effektförlusterna blir hanterbara.

En helt annan sak är det om spolen är lindad på en toroidkärna. Då är kopplingsfaktorn mellan varven så stor att det uppstår väldigt höga strömmar vid en kortslutning.

När det gäller material i en ATU-låda gäller att man för det första gärna ska ha ett avstånd av minst spoldiametern mellan spolen och lådan, och för det andra att ferromagnetiska material (järnplåt t.ex.) ska undvikas.

Q och induktans sjunker också när spolen monteras nära en metallvägg, men om denna består av bra ledare som t.ex. koppar eller aluminium kan man börja försumma inverkan vid c:a en spoldiameters avstånd.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag tackar för info K-A. Blir att byta låda och öka avstånd för min del då. Man kan ju undra varför man aldrig ser en "köpe-tuner" med spoldiamterns avstånd till lådan...

73 de Bjarne/SM7FBJ
 
Last edited:
Back
Top