Mekniskt kodad telegrafi, Kurier

Johan Persson

Well-Known Member
Jag besökte ett ubåtsmuseum under semestern och förundrades över hur man lyckades få kortvågskommunikation att fungera från en kort antenn i tornet på en ubåt. Förr var det enklare, jag misstänker att fram till 60-talet användes en vajer dragen från tornet till en del av båten.

Men när jag studerade detta hittade jag en del intressant information om Kurier-systemet, där man mekaniskt kodade en signal på ett hjul och lät en avkännare nyckla hela meddelandet på mindre än en halv sekund.

Har det funnits något liknande inom amatörradion?

1689670028251.png

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurier_system
 
"Kurier-systemet" är egentligen inget annat än "snabb-morse" som var en
moduleringsmetod som var ganska vanlig i fast radiotrafik förr. När ARQ-baserad fjärrskrift slog igenom under 50-talet försvann snabb-morse.

Besläktade lösningar med mekaniskt hårdkodade Morse-meddelanden
fanns i "CQ-maskinerna" som fanns innan "minnesbuggarna" blev vanliga inom amatörradion.

1689672371005.png

En modern motsvarighet är de "makron" vilka finns i de flesta "contest-program", där man sänder förprogrammerade meddelanden, ofta i en halsbrytande hastighet, genom att operatören trycker på en funktionsknapp. Om några sådana meddelanden verkligen avkodas av någon mänsklig operatör är en högst öppen fråga,
 
Såg den här på en nätauktion, som jag tror är en telegrafitränare. Meddelandet är kodat på det silvriga hjulet som drivs av mekanismen till höger, och på vänstersidan finns det någon form av pickup, om jag har förstått denna rätt. Jag skulle tro att det är en klockmekanism på högersidan, som gör att hastigheten är samma under hela fjäderns urladdning.

1690008166473.png


 
Last edited:
Apparaten är gjord enligt speldosans princip,
och är troligen 1910-tal.

Ett verkligt mekaniskt mästerverk,
 
nyckla hela meddelandet på mindre än en halv sekund.

Har det funnits något liknande inom amatörradion?
Jag är lite förvånad att ingen ännu nämnt meteorscatter på VHF. Mina första försök var med en udda speldator Dragon32 som inte kostade mer än komponenter till en minnesbugg. För 50:- extra fick jag även med komponentschema från en frågande säljare av det engelska utskottspartiet. Jag skrev en basic-snutt som först laddade en snutt handassemblerad maskinkod för avläsning, sen kom delen för att läsa in morsetecknen i en bit i en av två minnesareor och lästes ut med extern interruptklocka i skrivarporten. En annan bit i minnet indikerade hopp till start och en tredje bit att byta minnesarea = meddelande. 2k minne av de tillgängliga 16 k räckte bra till för att koda mycklingen bit för bit, 10 för kort, 1110 för lång osv. Sändaren fick nycklingsfilter anpassad till nycklingshastigheten, upp till 1500 tecken/minut.

När man avtalade försök, ofta på 14.345 MHz, komman överens om tid, periodtid och vem som startar.

Avkodning gjorde jag liksom många andra med kassettbandspelare som modifierats med variabel uppspelningshastighet. Mottagaren fick BFO satt för hög pitch, jag har fortfarande det kvar i ombyggda AM-läget på min TS-700. Vid mottagning noterades räkneverket på bandspelaren och när egna sändningen startade backades bandet till de intressanta platserna och avlyssnades.

Jag var inte väldigt aktiv, men körde tillräckligt för att konstatera att det ofta fungerade. Tyvärr har Dragon32 lämnat in, men den finns kvar. även bandspelaren finns kvar men status på gummirullar o remmar i drivningen är osäker.

Idag är all meteortrafik kodad och avkodad med dator, men i princip samma sak - Sänd meddelandet upprepat, hoppas på en meteor som räcker för att avkoda meddelandet. FSK441 och MSK144 är nog vanligast, andra har nog mer kännedom om det.

/Jan
 
Jag körde också MS några år under mitten av 80-talet på KSA (SK7HW) i Växjö. Vi fick besök av två halmstadsbor, varav den ena var SM6AFH, Thomas. De körde den då ännu inte MS-aktiverade rutan drä klubben fanns.

Jag fick blodad tand och började samla ihop grejor. En minnesbugg för höghastighetsmorse. (Möjligen byggde jag den själv.) Jag byggde en LF-upconverter som blandade typiskt 600 Hz till 6kHz. En enkel bandspelare modifierades så att den spelade in fort och spelade upp med en tiondel av inspelningshastigheten. Jag gjorde någon listig (tyckte jag själv) regulator som utnyttjade motorns egenskaper för att gå långsamt.

Det blev något hundratal QSO under skurarna under de åren. Men det var tröttsamt att sitta uppe under nätterna med en-timmes-sked, speciellt när man inte hörde ett enda ping under timmen.

Bär jag skriver detta har jag på mig en T-shirt från denna tiden. Den har ett egentillverkat tryck med stjärnor, ett meteorspår, och en antenn. Och bokstäverna "MS".

Båda barnen är vuxna nu, men de gillar fortfarande att ligga på ett liggunderlag under bar himmel under Perseiderna och titta på stjärnfall.
OCI
 
Back
Top