Mentorer!

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
DEBATT OM AMATÖRRADIONS FRAMTID

-Det behövs fler goda förebilder och ambassadörer för vår hobby som kan fungera som mentorer för alla nya radioamatörer och som behärskar den svåra konsten att överföra sina egna erfarenheter och kunskaper till kommande generationer.

Detta debattinlägg kan säkert tolkas eller misstolkas på olika sätt beroende på intresseinriktning och vilken åldersgeneration man tillhör.

Hur som helst...

Under de år jag själv varit aktiv inom SSA (nu över 11 år) har jag försökt följa en strikt linje där "amatörradions hederskodex" legat i botten, där amatörradion definierats som en teknisk hobby för teknikintresserade personer och där "ordning och reda" på våra amatörradioband stått allra högst upp på agendan.

Min egen inställning till hobbyn grundar sig i mångt och mycket på att jag, som så många andra "old-timers" utbildades och blev radioamatörer i en tid då myndigheten, hette Televerket och som hade stenkoll på verksamheten. Åren var 1968-69.

Minsta lilla "pip" eller förseelse mot dåvarande bestämmelser, B:90 var skäl nog för att få ett brunt kuvert med anmodan att inkomma med skriftlig förklaring eller etter värre bli av med sitt amatörradiotillstånd - några månader i bästa fall.

Anställ aldrig en amatör!

Under hela 70-80 och 90-talen fram till idag har amatörradion gradvis förlorat sin forna glans och status. Om det förr var en stor merit att tala om att man minsann var radioamatör, t ex i samband med anställningsintervjuer så är detta något man skall passa sig väldigt noga för att ens nämna idag. Nej fy tusan, att vara radioamatör har tyvärr fått oerhört dålig klang. Snarare är det så, att varningsklockorna hos arbetsgivarna ringer för full volym. -En radioamatör? -Nej för helvete!

Oj då!

Sök själv på Google och på ordet "amatörradio" klicka på "fel" länk där, och det är kört.. ändlösa urspårade debatter, bråk och annan jäkelskap dyker upp.

Kanske blir denna debattartikel inledningen till ännu en sådan urspårning - en i raden av en från början seriös debatt som efter ett tag urartade i personpåhopp och smutskastning...

Därför är debatten enbart till för dig som känner att du klarar av att hålla dig till att diskutera sakfrågorna - trots att du har helt andra åsikter än de som framförs här. OK?

Hobbyn har under lång tid succesivt avreglerats, i hela världen.

Tillsynsmyndigheterna har av ekonomiska skäl upphört med sin tillsyn och lämnat fältet fritt för oss radioamatörer att ta vara på oss själv.

Detta tillsammans med andra lättnader och förenklingar i bestämmelserna har varit med att skapa det trafikkaos vi alla kan ta del av idag. Inte bara i Sverige utan i många andra länder.

Grundläggande kunskaper tycks ha gått förlorade och "alla" gör idag som dom vill och tycker, utan att ta hänsyn till vare sig IARU:s bandplaner och andra rekommendationer eller ens fundera på hur man bör bete sig på banden...

För den uppnosige egoisten som till varje pris vill utnyttja sina lagliga rättigheter fullt ut, innebär detta i praktiken att telefonitrafik kan köras i telegrafidelarna på våra band och att samtalen kan handla om allt annat än radiorelaterade ämnen. Förslagsvis avhandlas politik, religion, sex - ämnen som garanterat ökar temperaturen på banden och hos de som lyssnar.

Post- och telestyrelsen har inget att anmärka på detta förfarande, får ej ens ha synpunkter på vad vi talar om, så länge max uteffekt inte överskrids och vi amatörer håller "skiten" innanför bandgränserna.

Det är detta som kallas frihet under ansvar och som då och då dyker upp som fetrubrik till ledare i QTC - frihet under ansvar - kom ihåg dessa orden.

Var det då bättre förr?

Nja, ingen av oss önskar väl tillbaka den gamla totala detaljstyrning och övervakning av hobbyn som fanns från myndighetens sida fram till 70 - 80 talen, men inte heller vill vi ha den anarki och totala respektlöshet inför regler, rekommendationer och andra frivilliga överenskommelser som gjorts amatörradioorganisationerna emellan och som nu råder.

En fortsatt sådan utveckling för inget positivt med sig mer än att andelen radioamatörer fortsätter att minska och andelen radiokommunikatörer ökar - om nu detta är positivt och ett uttalat mål.

En radiokommunikatör definieras i detta sammanhang som en person som inte primärt är intresserad av radio, men som använder amatörradioapparater för att ha roligt och som har detta - med hjälp av fabrikstillverkad utrustning.

Som jag ser saken finns här ett växande kompatibilitetsproblem mellan dessa två vitt skilda intressegrupper (eller synsätt om man så vill) och som i många fall är anledningen till öppna bråk, slagsmål, tjafs på internetforumen och på internetforum som detta, medveten störsändning och annan jäkelskap.

Här är vi nu, varken vi vågar se problemet eller ej!

Men... att återgå till forna tiders Televerksföreskrifter är en lika omöjligt lösning som att fullständigt strunta i alla de frivilliga regler som överenskommits t ex inom IARU och som faktiskt tagits fram i all välmening för att alla skall kunna samsas på banden utan att ett tredje världskrig uppstår.

Är fler mentorer en möjlig lösning?

Kan och skall SSA agera?

Vad kan SSA:s Distriktsledare göra?

Vad kan radioklubbarna göra?

Vad kan du göra?

Det är fritt fram för debattinlägg i sakfrågorna.

Bengt SM7EQL
(DL7)
www.sm7eql.se/sm7
 
Last edited:
SM7EQL said:
Är fler mentorer en möjlig lösning?

Kan och skall SSA agera?

Vad kan SSA:s Distriktsledare göra?

Vad kan radioklubbarna göra?

Vad kan du göra?

www.sm7eql.se/sm7


Hej Bengt och övriga!

*SSA ser man gärna som dom folkvalda men i själva verket så är det ju vi alla tillsammans som är SSA

*DL kan som vi ser från flera distrikt vara aktiva med sin DL sida eller varför inte på liknande forum som det här (fördelen med forum är att alla får tillgång till det skrivna)

*Många radioklubbar har spelat ut sin roll och borde läggas ner för att ansluta sig till en större aktiv klubb och på så sätt förstärka dessa ytterligare.

* Som enskild amatör kan man ställa upp efter egen förmåga, men vi märker att på senare år så har vi nypåstigna inte alls samma kunnande som dom äldre. I grund och botten så beror det nog på att förr så var det en viss yrkesgrupp som tilltalades att bli amatör medans det idag kan vara vitt skilda orsaker. (kom ihåg att det alltid finns undantag)

*Vi ser flera personer som ställer upp och svarar på allehanda frågor med stort kunnande och dessa personer gör mkt större nytta än dom kanske själva tror Fler borde försöka lägga lite tid på att hjälpa nypåstigna eller OT med en ny intresseinriktning inom hobbyn tillrätta.

Det var några snabba reflektioner från mig! Håkan SM7WSJ
 
SM7WSJ skrev:

*SSA ser man gärna som dom folkvalda men i själva verket så är det ju vi alla tillsammans som är SSA

-----

Uttrycket SSA skall uppfattas som hela Föreningen, bestående av drygt 5000 radioamatörer av totalt 12000 i Sverige. Dessa 5000 har valt en styrelse (ofta slarvigt kallad SSA) som Årsmötet gett mandat att sköta Föreningen i enlighet med stadgarna, d v s på ett sätt som gagnar hela hobbyn och tar tillvara medlemmarnas intressen.

Men, endast 5000 av de totalt 12000, är medlemmar i SSA vilket innebär att en klar majoritet (7000) av de svenska radioamatörerna INTE är medlemmar i SSA.

Med vilken rätt har en minoritet rätt att styra en majoritet?

Hur skall de radioamatörer som valt att inte ansluta sig till SSA:s uppfattningar i olika frågor, och av dessa anledningar inte är medlem, bemötas och behandlas?

Bjudas in att vara med som icke medlem eller behandals på annat sätt?

Det finns fler relevanta frågor att ställa, särskilt nu när SSA övertagit PTS roll och har blivit den nya "ideélla myndigheten" som kontrollerar hela kedjan, från framtagning av lämpligt utbildningsmateriel, fastställande av lämpliga kompetenskrav, konstruktion av lämpliga provfrågor, auktorisation av provförrättare, provförrättning, utdelning av amatörradiocertifikat/licens med påtecknad anropssignal samt en del andra tidigare s k PTS-göromål.

Tål att funderas över.

73
Bengt EQL
 
SM7EQL said:
Uttrycket SSA skall uppfattas som hela Föreningen, bestående av drygt 5000 radioamatörer av totalt 12000 i Sverige. Dessa 5000 har valt en styrelse (ofta slarvigt kallad SSA) som Årsmötet gett mandat att sköta Föreningen i enlighet med stadgarna, d v s på ett sätt som gagnar hela hobbyn och tar tillvara medlemmarnas intressen.

Men, endast 5000 av de totalt 12000, är medlemmar i SSA vilket innebär att en klar majoritet (7000) av de svenska radioamatörerna INTE är medlemmar i SSA.

Med vilken rätt har en minoritet rätt att styra en majoritet?

Hur skall de radioamatörer som valt att inte ansluta sig till SSA:s uppfattningar i olika frågor, och av dessa anledningar inte är medlem, bemötas och behandlas?

Bjudas in att vara med som icke medlem eller behandals på annat sätt?


73
Bengt EQL

Är inte medlem i SSA, det verkar lite omotiverat med 440Kr/år om man inte är intresserad av QSL-verksamheten och kan vara utan tidningen QTC. Om jag förstått det hela rätt är det dessa två poster som driver upp priset på medlemskapet.

Däremot skulle jag gärna vara stödmedlem för låt oss säga 100Kr/år. Den avgiften skulle då ge mig rösträtt på årstämma m.m samt att enkla utskick eller infoblad då och då slinker ner i brevlådan.

Skulle tro att det är många av de 7000 icke anslutna amatörerna som resonerar som jag.


SSA skulle ju kunna ge en sorts kvalitetsstämpel till klubbar eller annan utåtriktad verksamhet. Dessa kan förtjäna den genom att följa givna rekomendationen - och naturligtvis förlora den om de bryter mot reglerna.

För övrigt tycker jag att SSA gärna kan ha en "Hall of shame" på sin hemsida där man lägger upp de amatörer/klubbar som misskött sig grovt. Några andra "diciplinära" straff kan väl knappast SSA utmäta?


Mentorer kan vara en framkomlig väg att skola in nya hams.


Personligen tycker jag att en "HAM" är både teknikintresserad och en trevlig kommunikatör. Om alla satt och byggde på sina småbyggen skulle inte banden bli trafikerade mycket. Många amatörer som har varit aktiva hempulare kanske på äldre dagar övergår till att bli en ren kommunikatör.

mvh
Bengt / SM0KBW
 
SM0KBW said:
Är inte medlem i SSA, det verkar lite omotiverat med 440Kr/år om man inte är intresserad av QSL-verksamheten och kan vara utan tidningen QTC. Om jag förstått det hela rätt är det dessa två poster som driver upp priset på medlemskapet.
...


Många tror att SSA bara är QTC och QSL. SSA har även en ytterst ansvarsfull uppgift att säkra och utveckla amatörradions fortlevnad hos svenska myndigheter och institutioner. En betydande del av medlemsavgiften går även till denna lobbyverksamhet. Visst, vi skulle alla kunna bli "stödmedlemmar" och skita i QTC och QSL, samt även att amatörradions fortlevnad tryggades.

Om 12000 var medlemmar i SSA skulle kanske medlemsavgiften bara vara hälften av vad den är idag, samt att vi skulle ha ett starkare mandat då vi förhandlar med exempelvis PTS.

440 spänn är väl inga pengar, hallå? Vad kostar ett restaurangbesök för en person, ja det är nästan 440 spänn, då kan det inte vara någon stor summa.

440 kronor delat med 12 månader är 36 kronor varje månad, en struntsumma ?!?!?!
 
Last edited:
SMØWKA said:
440 kronor delat med 12 månader är 36 kronor varje månad, en struntsumma ?!?!?!
Hej Teemu!

För mig är det inte summan som avskräcker, utan jag tvekar att stödja en verksamhet där vissa personer i styrelsen verkar bedriva någon slags "pinka längst" tävling i full åsyn för övriga amatörradiosverige.

Jag tycker det verkar som att man har missat vad hobbyn ska handla om då. Jag sysslar med detta för att det är kul, inte för att jag vill se personer bråka inför öppen ridå.

När jag ser att SSA tydligt visar att man vill amatörradions bästa och inte tolererar internt bråk så ska jag ta mitt beslut under omprövning.


Mvh,
Mikael
 
SMØWKA said:
Många tror att SSA bara är QTC och QSL. SSA har även en ytterst ansvarsfull uppgift att säkra och utveckla amatörradions fortlevnad hos svenska myndigheter och institutioner. En betydande del av medlemsavgiften går även till denna lobbyverksamhet. Visst, vi skulle alla kunna bli "stödmedlemmar" och skita i QTC och QSL, samt även att amatörradions fortlevnad tryggades.

Om 12000 var medlemmar i SSA skulle kanske medlemsavgiften bara vara hälften av vad den är idag, samt att vi skulle ha ett starkare mandat då vi förhandlar med exempelvis PTS.

440 spänn är väl inga pengar, hallå? Vad kostar ett restaurangbesök för en person, ja det är nästan 440 spänn, då kan det inte vara någon stor summa.

440 kronor delat med 12 månader är 36 kronor varje månad, en struntsumma ?!?!?!

Om du för SSA:s talan kan vi lägga ner samtalet här och nu!

Jag försökte föra en seriös debatt om hur vi passiva amatörer skulle kunna räknas in bland SSA:s medlemmar - men med din attityd verkar det som ni inte är intresserade överhuvutaget?

SM0KBW / Bengt
 
SM0KBW said:
Om du för SSA:s talan kan vi lägga ner samtalet här och nu!

Jag försökte föra en seriös debatt om hur vi passiva amatörer skulle kunna räknas in bland SSA:s medlemmar - men med din attityd verkar det som ni inte är intresserade överhuvutaget?

SM0KBW / Bengt

Jag stöder till 100% tanken att man ska kunna vara medlem till reducerad avgift utan QTC och QSL. Alternativet vore kanske att ett nytt alternativt webb baserat SSA (eller liknande namn) med en avgift på 100:-/ år som får alla utomstående anslutna och blir största förhandlare?.

Håkan SM7WSJ
 
Om 440:- är en liten eller stor summa... det beror helt och hållet på vad man som medlem får för pengarna - eller hur?

Det finns två grundläggande sätt att se saken på...

1. Ett företag eller en förening som har dåliga produkter, eller inga produkter alls, behöver satsa stort på marknadsföring för att få kunder/medlemmar. När de nyvunna kunderna upptäcker att produkterna inte håller måttet så blir de missnöjda. Några stannar kvar och gnäller om hur dåliga produkterna är, några försöker påverka sitiuationen, en del hoppar snabbt av och söker andra, för dom bättre lösningar.

Sådana företag får snabbt dåligt rykte och går förr eller senare i konkurs. Föreningar får också dåligt rykte, tappar medlemmar och självdör.

2. Ett företag eller en förening som kan erbjuda bra produkter och som bedriver en seriös verksamhet med substans i, och dessutom är lyhörda för vad sina kunder/medlemmar och potentiella nya kunder/medlemmar tycker/efterfrågar, behöver knappast marknadsföra sig alls.

Vilken kategori tillhör SSA?

Eftersom alla radioamatörer i Sverige (12000 st) redan känner till SSA:s existens så gäller det nu "bara" att se till att SSA blir en attraktiv Förening som alla vill bli medlemmar i.

Hur skall de radioamatörer som valt att inte ansluta sig (7000 st) till SSA:s uppfattningar i olika frågor, och av dessa anledningar inte är medlem, bemötas och behandlas?

Hur tar Föreningen SSA hand om nya färska radioamatörer så att dessa känner sig välkomna och får den hjälp dom kan behöva för att komma igång?

Bengt SM7EQL
 
Jag är personligen något kluven i mitt förhållande till SSA.

På plussidan finns att man gör en tidning som i sina bästa stunder är riktigt läsvärd,
och att det även kanaliseras kunskaper och engagemang till medlemmarnas fromma genom
föreningens olika former av medlemsservice.

Minussidan däremot är att det förekommer meningslösa revirstrider t.o.m inför öppen ridå som stjäl kraft och tid från dem som borde få ha arbetsro för att kunna företräda och bistå hela amatörradiorörelsen på bästa sätt. Dessutom leder sådant i värsta fall också till att hela amatörradiorörelsen kan misskrediteras i beslutfattarnas ögon, och därmed ytterligare marginaliseras.

När vi ser på helheten ska man ha i minnet att radioamatörskrået, och i synnerhet dess organiserade del, tenderar att överskatta sin egen betydelse. Den tid när man från statligt håll såg oss som en "reservkår av tränade operatörer och radiotekniker" är tyvärr förbi, och lär knappast återkomma. Detta förhållande återspeglas också med all önskvärd tydlighet i de nya amatörradiobestämmelserna.

Vad amatörrörelsen numera har för "image" i den breda allmänhetens ögon undandrar sig min bedömning,
men jag är nog inte alldeles ute på djupt vatten om jag säger "Marve Fleksnes".

Frågorna som Bengt/EQL har ställt är synnerligen relevanta, och det skulle också vara av principiellt intresse att få frågeställningarna om "icke SSA-medlemmars" status belysta, eftersom dessa numera utgör en majoritet inom amatörradiorörelsen i Sverige.

Något som är viktigt att beakta är att den "delegerade myndighetsutövning" som verkar vara på gång kan komma att innehålla inslag av "ingrepp i annans rätt" och då kommer formalia att få en större betydelse än vad man vid första anblicken kan tro.

Några frågor, utom inbördes rangordning, som funnits i bakhuvudet under en tid:

(1) Om SSA åtar sig någon form av myndighetsuppgifter, vilken rättsverkan har ev. åtgärder?

(2) Kommer SSA att ha några sanktionsmedel?
I så fall, på vilket sätt skyddas den enskildes (medlem eller icke-medlem) rättssäkerhet?

(3) Vilken juridisk status kommer "icke medlemmar" att ha när det gäller upprätthållande av t.ex.
bandplaner och vid klagomål om störningar amatörer emellan?

(4) Enligt vilka lagrum skulle en "administrativ avgift" eller "registeravgift" för icke-medlemmar kunna tas ut?
Hur ska den drivas in om/när någon vägrar betala?

(5) Hur ser juristerna på den intressekonflikt som det kan innebära att samtidigt vara
intresseorganisation och juridisk/administrativ motpart för sändaramatörerna?

(6) Är SSA berett att ta strid i domstolar om/när någon förfördelad icke-medlem stämmer
föreningen när den gjort en åtgärd som gått denna person emot?


Det finns andra exempel i samhället på hur det kan gå när "korporationer" eller sammanslutningar utan offentligrättslig status handhar saker som normalt sköts i samhällets regi, inom vilken sådant som offentlighetsprincip och besvärsrätt är centralt placerade.

Jag känner en viss olust inför tanken att SSA kan riskera att sälla sig till denna skara.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
SM0KBW said:
Om du för SSA:s talan kan vi lägga ner samtalet här och nu!

Jag försökte föra en seriös debatt om hur vi passiva amatörer skulle kunna räknas in bland SSA:s medlemmar - men med din attityd verkar det som ni inte är intresserade överhuvutaget?

SM0KBW / Bengt

Jag för också en seriös debatt, varför lägga locket på? Jag talar som medlem i föreningen.

SSA fungerar lite som samhället i övrigt, dvs alla måste betala samma skatt trots att vissa använder fler tjänster såsom sjukvård, sjukpenning, bidrag etc, än vad andra gör. Det är lika dant med SSA. Demokrati är alltid "lite" orättvist.
Lika dant i SSA, Vissa får tusentals QSL kort varje år vilket kostar SSA porto, medans andra kanske bara får ett fåtal eller inga alls.

Det funkar inte att införa någon sorts stödmedlemsskap, då skulle alla helt plötsligt bli stödmedlemmar och hela SSA skulle gå under.

/Teemu SM0WKA
 
SMØWKA said:
Jag för också en seriös debatt, varför lägga locket på? Jag talar som medlem i föreningen.

SSA fungerar lite som samhället i övrigt, dvs alla måste betala samma skatt trots att vissa använder fler tjänster såsom sjukvård, sjukpenning, bidrag etc, än vad andra gör. Det är lika dant med SSA. Demokrati är alltid "lite" orättvist.
Lika dant i SSA, Vissa får tusentals QSL kort varje år vilket kostar SSA porto, medans andra kanske bara får ett fåtal eller inga alls.

Det funkar inte att införa någon sorts stödmedlemsskap, då skulle alla helt plötsligt bli stödmedlemmar och hela SSA skulle gå under.

/Teemu SM0WKA


Jag betackar mig för argumenteringar av typen: Vad är 440Kr är du en fattiglapp eller?
Så tolkade jag ditt förra inlägg!


Du får komma ihåg att det inte finns något kårobligatorium alá universitet - det gäller för SSA att bli attraktivt för det stora flertalet av svenska hams. Annars får föreningen ett starkt legetimitetsproblem, i synnerhet nu när PTS lägger över mer och mer på föreningen. Det är grunden för mitt inhopp i debatten.

Varför är inte alla medlemmar? Det kan man bara spekulera om - är de inaktiva,
är det en protest mot SSA eller har de inte råd?


De som protesterar är det inte lätt att återfå som medlemmar.
De som är inaktiva eller inte anser sig ha råd där kanske ett reducerat medlemskap kunde vara en lösning?

För all verksamhet gäller att anpassa sig efter den marknad man agerar på, klarar inte SSA av den nya tiden så är väl föreningen dömd att dö ut.

Men ni har ju fått respons här i forumet vad som får folk att stå utanför: Interna strider, priset .... Det är bara att ta arbetsorden och börja jobba ;)


mvh
Bengt / SM0KBW - icke medlem i SSA
 
SMØWKA said:
Jag för också en seriös debatt, varför lägga locket på? Jag talar som medlem i föreningen.
OK. Vad tycker du, "som medlem i föreningen", att föreningen ska göra för att få fler medlemmar att ansluta sig? Alltså förutom att framhålla att 440:- är en struntsumma?

SMØWKA said:
SSA fungerar lite som samhället i övrigt, dvs alla måste betala samma skatt trots att vissa använder fler tjänster såsom sjukvård, sjukpenning, bidrag etc, än vad andra gör. Det är lika dant med SSA. Demokrati är alltid "lite" orättvist.
Att jämföra SSA med samhället haltar betänkligt. Vi hör alla till samhället, men vi behöver inte tillhöra SSA. Det är en stor skillnad. SSA MÅSTE inte "beskatta" medlemmarna. Det är ett val man gör inom föreningen.

SMØWKA said:
Det funkar inte att införa någon sorts stödmedlemsskap, då skulle alla helt plötsligt bli stödmedlemmar och hela SSA skulle gå under.
Varför skulle inte det fungera att betala endast för den del av SSA:s verksamhet som berör SSA:s representation gentemot våra myndigheter? Dom som vill ha QSL-kort, samt tidningen betalar för det som tidigare, och dom som enbart vill stödja SSA:s arbete gentemot nationella/internationella organ kan gör det. Jag tycker det verkar väldigt enkelt.

För att klargöra min ståndpunkt så vill jag mycket gärna stödja en förening som för amatörradiohobbyns talan och framhåller dess fördelar. Det jag inte vill, är att betala en "struntsumma" till en förening vars ledning inte kan visa en enad front utåt. Det är en förening som jag inte kan känna någon samhörighet med.


Mikael - SM0TSE
 
SM0TSE said:
OK. Vad tycker du, "som medlem i föreningen", att föreningen ska göra för att få fler medlemmar att ansluta sig? Alltså förutom att framhålla att 440:- är en struntsumma?

SSA bör nog profilera sig mer och tala om vad man egentligen får för medlemsavgiften. Man borde kanske genomföra någon slags kampanj för de som redan är radioamatörer, som det är nu så riktar man bara in sig på de som inte är amatörer.

SM0TSE said:
Att jämföra SSA med samhället haltar betänkligt. Vi hör alla till samhället, men vi behöver inte tillhöra SSA. Det är en stor skillnad. SSA MÅSTE inte "beskatta" medlemmarna. Det är ett val man gör inom föreningen.

Det finns ingen förening som inte fungerar utan att "beskatta" medlemmarna, medlemsavgift är en sorts indirekt skatt. Nej det finns inget krav att man måste vara medlem i SSA, men för mig är det i alla fall självklart att stötta radioamatörernas intresseförening för att se till att trygga amatörradions framtid. Om man är missnöjd på föreningen så finns revisorer valberedning och årsmöte tillgängligt.

SM0TSE said:
Varför skulle inte det fungera att betala endast för den del av SSA:s verksamhet som berör SSA:s representation gentemot våra myndigheter? Dom som vill ha QSL-kort, samt tidningen betalar för det som tidigare, och dom som enbart vill stödja SSA:s arbete gentemot nationella/internationella organ kan gör det. Jag tycker det verkar väldigt enkelt.

Att segregera medlemmarna genom att vissa betalade en summa för att bara stå med i rullan och stödja SSAs PTS arbete, och att vissa var med fullt ut och fick tidning skulle innebära en avsevärd kostnadsökning för SSA, dels administrativt dels eftersom upplagan på tidningen skulle minska och priset per nummer gå upp. Det finns även fler faktorer som skulle skapa kaos.
De som är intresserade av QSL betalar redan extra idag för att skicka sina kort, endast emottagandet av kort är subventionerat av SSA.
Hur skall SSA kunna nå ut med information (om man skapade ett sk. stödmedlemsskap) om man inte vill ha QTC?
QTC är SSAs officiella organ och ska vara en informationslänk mellan föreningen-->enskild medlem.

SM0TSE said:
För att klargöra min ståndpunkt så vill jag mycket gärna stödja en förening som för amatörradiohobbyns talan och framhåller dess fördelar. Det jag inte vill, är att betala en "struntsumma" till en förening vars ledning inte kan visa en enad front utåt. Det är en förening som jag inte kan känna någon samhörighet med. Mikael - SM0TSE

Om man inte känner samhörighet med en förening får man ta och fråga sig varför, kommer man fram till att man är missnöjd så kan man föreslå personer man tycker är bättre lämpade och få in dem i styrelsen. Det är medlemmarna på årsmötet som beslutar till fullo. SSA kan stundtals se oerhört splittrat ut men det kan också bero på att styrelsen vill en sak medans en sektionsledare som även sitter i styrelsen kan ha motsatt åsikt just pga att medlemmarna i hans distrikt inte stödjer styrelsens beslut.
Det är en besvärlig situation, men det är vad medlemsdemokrati handlar om.

73 de Teemu SM0WKA
 
SM0KBW said:
Du får komma ihåg att det inte finns något kårobligatorium alá universitet - det gäller för SSA att bli attraktivt för det stora flertalet av svenska hams. Annars får föreningen ett starkt legetimitetsproblem, i synnerhet nu när PTS lägger över mer och mer på föreningen. Det är grunden för mitt inhopp i debatten.

Det är både för och nackdelar med att SSA fått ta över certifieringen av radioamatörer, certifieringsbiten är jättebra att SSA fått överta. Nackdelar är att SSA varit förslappade och låtit avreglerigen verka till fullo utan att agera. Det var dock den förra styrelsen med framförallt förra ordföranden i spetsen som såg till att få till stånd i största hemlighet, vilket är grovt fel. Frågan är så stor att man borde ha tagit upp den på föreningens årsmöte innan man spelade PTS helt och hållet i händerna. Ändå beviljades styrelsen ansarsfrihet av medlemmarna på årsmötet.

SM0KBW said:
Varför är inte alla medlemmar? Det kan man bara spekulera om - är de inaktiva,
är det en protest mot SSA eller har de inte råd?
De som protesterar är det inte lätt att återfå som medlemmar.
De som är inaktiva eller inte anser sig ha råd där kanske ett reducerat medlemskap kunde vara en lösning?

Att bli sur och gå ur SSA i protest hjälper ingen. Man ska istället vara kvar och se till att få dem utbytta man inte anser göra ett bra jobb, det är en medlems skyldighet. Alla som är medlemmar i SSA har ett ansar att ta.

Visst idag finns 12000 amatörer på pappret men jag tror att merparten av de som på något sätt är aktiva är medlemmar i SSA idag. Det är endast ett fåtal aktiva som inte är medlemmar.

SM0KBW said:
För all verksamhet gäller att anpassa sig efter den marknad man agerar på, klarar inte SSA av den nya tiden så är väl föreningen dömd att dö ut.
Men ni har ju fått respons här i forumet vad som får folk att stå utanför: Interna strider, priset .... Det är bara att ta arbetsorden och börja jobba ;)
mvh
Bengt / SM0KBW - icke medlem i SSA

Ja resonerar man så är hobbyn dödsdömd. Det är faktiskt upp till varje individ att se till att amatörradion överlever, SSA och dess styrelse vär enskilda medlemmar som ställer upp ideellt för att se till att amatörradion överlever. SSA har inget kommersiellt syfte. Det är medlemmarna som skall föra föreningen frammåt genom att tala om för styrelsen vad den bör göra. En är svag, flera är starka!

73 de Teemu SM0WKA
 
SMØWKA said:
SSA bör nog profilera sig mer och tala om vad man egentligen får för medlemsavgiften. Man borde kanske genomföra någon slags kampanj för de som redan är radioamatörer, som det är nu så riktar man bara in sig på de som inte är amatörer.
Så du tycker inte föreningen behöver ändra på sig, utan bara informera om vad dom gör? Information är bra och nödvändigt, det vore t.ex. riktigt bra om det informerades om vart medlemsavgiften går i en form som är lätt att förstå för oss "icke-revisorer". Ett tårtdiagram där X% går till QTC. och Y% går till myndighetsarbetet o.s.v. Men förutom information så tycker åtminstone jag att föreningen bör vara mer självkritisk än att bara informera.

SMØWKA said:
Det finns ingen förening som inte fungerar utan att "beskatta" medlemmarna, medlemsavgift är en sorts indirekt skatt. Nej det finns inget krav att man måste vara medlem i SSA, men för mig är det i alla fall självklart att stötta radioamatörernas intresseförening för att se till att trygga amatörradions framtid. Om man är missnöjd på föreningen så finns revisorer valberedning och årsmöte tillgängligt.
Du låter som en Sosse när du talar om att "beskatta" ;) Det är klart att en förening behöver ta ut en "avgift" (avgift, inte skatt!) från sina medlemmar för att driva verksamheten. Sedan så kan man välja vad som ska kosta.

Nu kommer du med det klassiska argumentet som "föreningsmänniskor" alltid gör och inte verkar förstå att det inte fungerar på väldigt många människor i en förening. När något inte fungerar under en längre tid så är det inte många som har tiden och intresset att engagera sig så mycket att dom ser till att hitta lämpligare personer för jobbet och sedan ser till att arbeta för att dessa ska ersätta dom "dåliga" personerna i den tidigare styrelsen. Dom som gör det ska ha beröm för sitt slit, men det går inte att begära att ALLA ska göra det.

Människor är olika med olika förutsättningar, och åtminstone så länge som jag varit med i en förening så finns det dom som är aktiva, och dom som vill vara med, men inte har tid och möjlighet att vara lika aktiva. Och dom senare "röstar med fötterna" när något är fel under en längre tid. Jämför hur det är inom politiken. Där röstar valmanskåren på ett nytt parti när dom är missnöjda med sitt nuvarande. Det är mycket få som blir medlemmar i ett parti som dom inte har förtroende för, i syfte att ändra det till det bättre.

SMØWKA said:
Att segregera medlemmarna genom att vissa betalade en summa för att bara stå med i rullan och stödja SSAs PTS arbete, och att vissa var med fullt ut och fick tidning skulle innebära en avsevärd kostnadsökning för SSA, dels administrativt dels eftersom upplagan på tidningen skulle minska och priset per nummer gå upp. Det finns även fler faktorer som skulle skapa kaos.
De som är intresserade av QSL betalar redan extra idag för att skicka sina kort, endast emottagandet av kort är subventionerat av SSA.
Hur skall SSA kunna nå ut med information (om man skapade ett sk. stödmedlemsskap) om man inte vill ha QTC?
QTC är SSAs officiella organ och ska vara en informationslänk mellan föreningen-->enskild medlem.
Detta är mycket intressant att få reda på från dig! Du tror alltså att om man inför stödmedlemskap så ökar SSA:s kostnader? Jag resonerar precis tvärtom. Det borde vara ett sätt att ÖKA SSA:s medlemsantal, och då borde ju intäkterna öka också eller hur? Men om jag förstår dig rätt så tror du att många av dom nuvarande medlemmarna inte vill ha QTC och QSL-servicen och kommer att enbart vilja vara stödmedlemmar i framtiden? Om det är så kanske det borde vara så, eller hur? Eller tycker du att man ska "tvinga" medlemmarna att betala mot sin vilja för att du vet bättre?

Men min tanke med stödmedlemskap är alltså ett sätt att öka medlemsantalet. Dom som är fullvärdiga medlemmar fortsätter som nu, medan dom som vill stödja SSA:s arbete men inte vill ha allt runtomkring kan göra det. Då blir det fler medlemmar och då borde väl intäkterna öka?
SMØWKA said:
Om man inte känner samhörighet med en förening får man ta och fråga sig varför, kommer man fram till att man är missnöjd så kan man föreslå personer man tycker är bättre lämpade och få in dem i styrelsen. Det är medlemmarna på årsmötet som beslutar till fullo. SSA kan stundtals se oerhört splittrat ut men det kan också bero på att styrelsen vill en sak medans en sektionsledare som även sitter i styrelsen kan ha motsatt åsikt just pga att medlemmarna i hans distrikt inte stödjer styrelsens beslut.
Det är en besvärlig situation, men det är vad medlemsdemokrati handlar om.

73 de Teemu SM0WKA
Ja men, se då till att utöva denna medlemsdemokrati så att vi som inte är medlemmar blir lockade att gå med i föreningen! Det är detta som diskussionen handlar om i slutändan för mig.

Mikael - SM0TSE
 
Last edited:
Till Teemu

Om nu SSA trots all QSLservice och QTC inte tilltalar majoriteten av
radioamatörer i Sverige då måste något vara fel med inriktningen.

Man "hör" förutom bullen inte mycket av SSA här Stockholm.
Vi har repeatrar som står och slammrar utan att den s.k ansvarige
åtgärdar dem. Vi har kraftiga störningar på 145.750 från UPC.
Vi har folk som struntar totalt i överkomelser som bandplaner och
lägger privata länkar på 145.500 - anropsfrekvensen. Det finns länkar
mellan repeatrar som inte ens ligger inom amatörbanden.
Det är bara ett smakprov på hur det ser ut på VHF i Stockholm.
Men det är bara en tidsfråga innan anarkismen sprider sig över
hela landet - trenderna syns bara först i Stockholm.

Listan kan göras lång - men inget SSA som engagerar sig i frågorna.
Jo - det ryktas om att någon från norrland som kallade sig repeater-
ansvarig kom och mumlade något om fjollträsk och sedan drog hem
igen!

Om ni framgångrikt arbetat med dessa frågor inom SSA så har ni
verkligen misslyckats kapitalt med att visa det inför hamkollektivet.


SSA har en väldigt föråldrad stil när det gäller kommunikationen med sina
medamatörer - bullentin och QTC. Bullentin kan man väl ha av historiskt
- romantiska skäl - men det är rena stenåldersteknologin idag.

Hemsidan inehåller bara pushad information von oben - ingen växelverkan
med användarna/medlemmarna. Varför har inte SSA ett forum som detta?

Jag tror inte att amatörradion kommer dö ut som hobby - men däremot kan
det visa sig att SSA inte kan anpassas till de nya behov som vi har och är dömt
till att marginaliseras.

mvh
Bengt
 
SM0KBW said:
Vi har repeatrar som står och slammrar utan att den s.k ansvarige
åtgärdar dem. Vi har kraftiga störningar på 145.750 från UPC.
Vi har folk som struntar totalt i överkomelser som bandplaner och
lägger privata länkar på 145.500 - anropsfrekvensen. Det finns länkar
mellan repeatrar som inte ens ligger inom amatörbanden.
Det är bara ett smakprov på hur det ser ut på VHF i Stockholm.
Detta är saker som SSA inte kan göra något åt. SSA är en intresseförening, inte en myndighet. En myndighet, dvs PTS i detta fall, skulle dock kunna göra något åt de problem du nämner. Nu har dock PTS avreglerat amatörradioverksamheten till ett minimum, nästintill ingenting, så de vill inte göra något (se mötesreferat mellan SSA (sm3fjf) och PTS för någon månad sedan tex)

Tyvärr har SSA varit behjälpligt i denna avreglering genom att ta över diverse saker från PTS. Jag har på ssafaq frågat efter en konsekvensananlys, men tydligen har ingen sådan gjorts innan SSA tog över fler åtaganden från PTS. Så nu sitter vi här med en intresseförening som inte kan göra något åt det elände vi hör på banden, och en myndighet som struntar i oss. SSA:s styrelse har nog lite väl behjälpliga med att ta över arbete från PTS, till synes utan större funderingar över kensekvenserna för amatlrradiorörelsen.

Ta en titt i ssafaq:s arkiv så hittar du en del inlägg i debatten, bland annat från mig. (http://listor.svessa.se/mailman/listinfo/ssafaq)

Det enda SSA kan göra är att vädja till repeateransvaiga att försöka samsas, att vädja till folk att följa IARU:s bandplaner, osv osv. SSA kan, och får, inte utöva myndighetsutövning, de kan inte ålägga någon att agera på något sätt.

SM0KBW said:
Hemsidan inehåller bara pushad information von oben - ingen växelverkan
med användarna/medlemmarna. Varför har inte SSA ett forum som detta?
SSA har två brevlistor, ssafaq för saker som behandlar amatörradion i ett vidare perspektiv, och teknik som behandlar just teknik. Finns ingen anledning för SSA att starta ett webforum, finns redan flera stycken i Sverige.

Tidigare fanns även en länk till detta forum på SSA:s hemsida, men den togs bort av webredaktören, Ingemar, sm0aig, då han kritiserades på detta forum (ett ytterst märkligt och barnsligt agerande.) Förhoppningsvis så kommer hans efterträdare att återinföra den länken.

Finns en hel del problem att diskutera nu när SSA tagit över nästan hela amatörradioverksamheten från PTS. Tex hur göra med signaler. Förr fanns kopplingen licens och signal. Betalade du inte licensen förlorade du signalen. När nu SSA har hand om registret över signaler så försvinner denna koppling. Med andra ord, hur vet vi om 10 år att sm6xxx är den sm6xxx säger sig vara? Hade vi varit licensierade av en myndighet, så hade det funnits ett korrekt register, i och med att vi hade varit tvungna att betala licensavgift, betalade vi inte denna så förlorade vi licensen, och därmed signalen. SSA kan inte göra detta, enbart registera de som vill vara med i registret. Våra signalers status hamnar nu enbart snäppet över de "namn" som 27-MHz-folket brukar använda. Tydligen jublade SSA:s årsmöte över detta. Iofs troligen beroende på att mötesordföranden inte tog upp detta utan enbart att vi, alla radioamatörer, gemensamt slapp betala 4 miljoner kronor till PTS, hade han nämnt problematiken med signalerna, och även att amatörradions status hos PTS numer är likvärdig med jaktradio, PR-radio, osv, så hade nog inte många jublat...

73 de Lars, sm6rpz
 
Hej Allesammans.
Jag håller med bengt ang repeatrarna i stockholm, dom ligger och för en massa oväsen och då täcker jag mest på 70cm och även på 2m 145.750 UPC som stör ut 145.762.5 X6.an, det hoppas jag att repeater ansvariga ( SSA ) ska kunna förbättra situationen här i stockholm med alla länkningar hit och dit som framkallar olika QRM på repeatrarna, hoppas att PTS tar över ansvaret igen som det var för.

73 de Thomas - SMØWQT
 
SM6RPZ said:
Detta är saker som SSA inte kan göra något åt. SSA är en intresseförening, inte en myndighet. En myndighet, dvs PTS i detta fall, skulle dock kunna göra något åt de problem du nämner. Nu har dock PTS avreglerat amatörradioverksamheten till ett minimum, nästintill ingenting, så de vill inte göra något (se mötesreferat mellan SSA (sm3fjf) och PTS för någon månad sedan tex)
-------
-------
Det enda SSA kan göra är att vädja till repeateransvaiga att försöka samsas, att vädja till folk att följa IARU:s bandplaner, osv osv. SSA kan, och får, inte utöva myndighetsutövning, de kan inte ålägga någon att agera på något sätt.


Man kan väl arbeta med sanktioner mot felaktigt beteende. Som att ha en "hall of shame" där man lägger upp signalerna m.m. På de amatörer som misskött sig. Den sidan skulle nog bli välbesökt ;)

SSA skulle kunna sanktionera en repeater med någon typ av speciellt call om den uppfyller en viss kvalitetsspec. och ta bort den om repeaterägaren missköter sin repeater.

Samma med klubbar ...


SM6RPZ said:
SSA har två brevlistor, ssafaq för saker som behandlar amatörradion i ett vidare perspektiv, och teknik som behandlar just teknik. Finns ingen anledning för SSA att starta ett webforum, finns redan flera stycken i Sverige.


Mailinglistor är väl ganska föråldrad teknik idag. Ett webbaserat forum hade varit mer "samtida". Det är väl p.g.a att SSA inte driver något forum - som de privata, som det här har uppstått. Det verkar ju finnas behov av dem.


SM6RPZ said:
Finns en hel del problem att diskutera nu när SSA tagit över nästan hela amatörradioverksamheten från PTS. Tex hur göra med signaler. Förr fanns kopplingen licens och signal. Betalade du inte licensen förlorade du signalen. När nu SSA har hand om registret över signaler så försvinner denna koppling. Med andra ord, hur vet vi om 10 år att sm6xxx är den sm6xxx säger sig vara? Hade vi varit licensierade av en myndighet, så hade det funnits ett korrekt register, i och med att vi hade varit tvungna att betala licensavgift, betalade vi inte denna så förlorade vi licensen, och därmed signalen. SSA kan inte göra detta, enbart registera de som vill vara med i registret. Våra signalers status hamnar nu enbart snäppet över de "namn" som 27-MHz-folket brukar använda. Tydligen jublade SSA:s årsmöte över detta. Iofs troligen beroende på att mötesordföranden inte tog upp detta utan enbart att vi, alla radioamatörer, gemensamt slapp betala 4 miljoner kronor till PTS, hade han nämnt problematiken med signalerna, och även att amatörradions status hos PTS numer är likvärdig med jaktradio, PR-radio, osv, så hade nog inte många jublat...

73 de Lars, sm6rpz


Jag vet, har varit i kontakt med PTS angående störningen från UPC. De verkar inte bry sig speciellt mycket, svaren är av typen goddag yxskaft.

Men allt detta ställer ju stora krav på SSA. Mitt tidigare förslag om en reducerad avgift skulle ju kunna räknas som en "register" avgift. Det skulle kanske ge nog med klirr för att kunna hålla ett vettigt register m.m.

Är det någon som vet om vi är unika i Sverige med avregleringen eller finns det liknande problem i andra länder? Hur har de i så fall löst det hela.


mvh
SM0KBW / Bengt
 
Back
Top