Misslyckad frekvensdelare

SM5DFF

Well-Known Member
Oscillatorsignalen i BRT400 (max 31 MHz) ska delas med 10 till en CMOS-baserad räknare så jag byggde en krets där en bipolär ingångstransistor driver en 7490 som inte delar. Efterföljande frekvensräknare visar alltså insignalens frekvens och jag förstår inte orsaken. Jag har kopplat rätt och det hjälper inte att byta 7490 som drar normal ström. Input går till stift 14 via kopplingskondensator och utput från stift 11 med stiften 1 och 12 hopkopplade. Stiften 2, 3, 6 och 7 är jordade. Har jag förbisett något?

Lennart
 
7490 är en väldigt gammal TTL-krets, som kan ha en hel del egenheter...
Något som kan vara orsaken är ifall insignalen är osymmetrisk, eller om
den ligger fel placerad jämfört med omslagsnivån. Rent allmänt är det
inte bra att ansluta en klockingång på en vippa via en kopplingskondensator
eftersom det påverkar både DC-nivåer och stig/falltider.

Gammal TTL är ganska "grinig" för sådant, medan LS-TTL är mer förlåtande.

Prova med att koppla en funktionsgenerator som ger TTL-nivåer direkt till ingången
och se efter ifall den börjar dela med 10 då. Är det så är ett ingångssteg med
en förspänd inverterare eller NAND-grind ett bra sätt att snygga upp insignalen.

Man kan även prova med att låta den dela med 5 först och 2 sedan.
 
Jag ska idag ansluta ingången direkt till föregående transistors kollektor, hjärnan har tänkt medan jag sov. 74LS90 bar sig inte annorlunda åt än 7490, att börja med den andra vippan ger för låg maxfrekvens.
 
Back
Top