Monitormottagare

SM7MCD

Well-Known Member
Hade ett behov av en monitormottagare, dvs en mottagare för att höra kvaliteten på den egna signalen.
Det kan tyckas enkelt att lyssna i en annan mottagare vid sidan om, men de som gjort ett seriöst försök vet att det inte är så enkelt att stänga av all automatik i AKR-kretsarna, dämpa både HF- och MF-steg innan man har en signal som återger den signal man sänder ut.

Monterade ihop ett par delar med oscillator, blandare och lämpligt LF-steg, och vips har man en monitormottagare.
 

Attachments

  • DSCN0225_mini.JPG
    DSCN0225_mini.JPG
    54,9 KB · Views: 135
Är det för att kolla in plank/TX:ens signal?...Vad är det som är längst till höger i bild?
:rolleyes:

Samlar komponenter till mitt kommande bygge...(RX för 80/40m)...rör, såklart...riktig radio ska det vara.
 
Last edited:
Monitormottagaren var något som hörde till tiden när radioamatörer använde "raka" mottagare.

Dessa var inte så bra skärmade och gick inte att reglera ner förstärkningen så långt på att
den egna signalen inte påverkade mottagarfrekvensen. Man hörde nästan alltid ett "kipp" utan att kunna avgöra vad som orsakade det.

Då använde man en mycket väl skärmad (ofta inbyggd i en kakburk) 1- eller 2-rörs återkopplad mottagare som var batteridriven, och ledningarna till hörtelefonerna var avdrosslade för att inte leda in HF i burken.

Man kunde då höra sin egen signal tillräckligt svagt för att den inte skulle "dra" detektorns svängningsfrekvens.

Bruket med en "monitor" levde kvar ganska länge i det yrkesmässiga radiovärlden.
Många, för att inte säga de flesta, kuststationer hade extra mottagare på sina trafikfrekvenser där operatörerna kunde höra att nycklingen var korrekt och att sändarna gick ut.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top