Nominera till SSA:s styrelse

SM7TOG

Well-Known Member
Saxat från http://www.svessa.se/sm7/qrx.html

Valberedning var inbjuden till SSA Styrelsemöte i Alvik den 11-12 oktober för att intervjua styrelsemedlemmarna och för att få förslag till nya kandidater för ett antal poster som skall tillsättas.

Enligt SSA Stadgar §10 skall valberedningen tillkännage sitt förslag senast den 10 november 2003. Varje medlem har rätt att lämna in eget förslag som skall vara poststämplat eller avlämnat på SSA Kansli senast den 10 januari 2004.
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Jämna år väljs ordförande, DL0, DL2, DL4, DL6, Sektionsledare HF och Sektionsledare Utbildning. Udda år väljs kassaförvaltare, DL1, DL3, DL5, DL7, Sektionsledare VHF och Sektionsledare INFO. Förste och andre revisor samt revisorersättare väljs för en tid av ett år.

Slut på klipp...

Passa på att nominera innan tiden går ut den 10 januari.
 
Back
Top