Nya 80m-GP:n igen –finns beskrivning?

SM5NTI

Member
Hej! En kompis tänker rigga upp för DX 80m. Han har lagt märke till de kraftiga signalstyrkorna från groundplane-antenner med fåtaliga, svagt sluttande, eleverade radialer (=upphöjda från backen), som avslutas någon meter över mark. Kvartsvågs-GP:ns fotpunkt skulle hamna fem meter upp i luften på den ca 25 m långa pålen (med sin 40m vida torkvinda).

Det ligger iögonfallande nära till hands, det som SM5DXV så försynt föreslagit här i forum, att ett alternativ, värt att pröva, kunde vara att minska behovet av motvikt och dessutom få en längre radiator - genom att förlägga jordplanet och mata antennen nere vid marken istället. Känns inte detta som en sund vertikalteknik för en stor DX-antenn?

Kanske överväger en entusiast, som jag, dessutom en kapacitiv hatt (t. ex. topplinor med tvärtrådar). På bekostnad av minskad bandbredd och förhoppningsvis endast smärre förluster hissas strömbuken upp - med några graders lobsänkning i klart sikte. Samtidigt reduceras effektförlusten i jordplanet än mer, i kraft av den högre matningsresistansen.

Eftersom min vän kan ha rätt så konduktiv mark, gammal sjöbotten, hyser jag farhågor att radiatorn gärna ser mellan trådarna på den, hursomhelst, glesa och marknära radialmattan så att dämpningen kan bli betydande. Kan den "fina jorden" påtvinga en extra omsorg för att komma till sin rätt? Eller kan den vara ännu ett skäl till att, så långt möjligt, frigöra sig från kvartsvågsantennens tajta, interna jordkoppling? En intressant fråga, kan jag tycka.

Kul om nån har idéer om en så här lång DX-antenn. Finns det någon beskrivning eller presentation av den aktuella GP:n på nätet? Ibland får de särskilda namn, t. ex. ”Triple-Leg” (också den en GP med speciell markhöjd och benvinkel)? –Vore kul att veta. / Anders, Ödeshög
 
Last edited:
Detta säger ON4UN om eleverade radialer:

2.3. Buried or Elevated, Final Thoughts
It is clear, and it has been proven over and over in the real world, that an elevated radial system at a relatively low height is a valid alternative for a system of buried radials, if there is a good reason you can’t put down a decent radial system in or on the ground. If you use only a small number of radials, perhaps 1 to 8, their task will be almost exclusively to efficiently collect the return currents of the vertical, and you will have to suffer substantial near-field losses in the ground, up to 5 dB. With a larger number the screening effect becomes important and near-field ground losses can be reduced by making use of the screening effect of a large number of radials. Elevated radials can have advantages such as:
• Providing the possibility of installing a decent ground system under very unfriendly circumstances, such as over rocky ground.
• More flexibility in matching, since the real ground is not resonant. An elevated radial system using only a few radials—maximum of four—can be made inductive or capacitive, which may be an asset in designing a matching system.
For using elevated radials I would propose the following guidelines:
• Put the radials up as high as possible.
• Use as many radials as possible, since this makes the radial system non-resonant.
• If you use a small number (< 16), install a ground screen.
If you have the space and if the ground is not too unfriendly, I would suggest you use buried radials however.
 
Back
Top