Nya bestämmelser för Danmark

sm7wcz

Well-Known Member
Saxat lite dansk läsövning.....

Frekvensny
Navn: Børge Højlund Jensen
Dato: 07-01-2004 15:26

så er den nye Frekvensnyt på gaden eller rettere sagt på nettet.
Ny bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt
radioprøver og kaldesignaler m.v.

En ny bekendtgørelse om anvendelse af frekvenser uden tilladelse træder i
kraft medio januar 2004. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere
bekendtgørelse nr. 1005 af 10. december 2002.

Bekendtgørelsen ændrer specielt reglerne på radioamatørområdet. Med reglerne
i den nye bekendtgørelse bortfalder kravet om aflæggelse af en morseprøve
for at opnå et radioamatørcertifikat af kategori A. Alle
radioamatørcertifikater af kategori C vil herefter blive opgraderet til
kategori A. Samtlige indehavere af et certifikat af kategori C vil modtage
et brev med denne information ultimo januar 2004.

Hvis certifikatindehaveren ønsker en genpart af sit certifikat hvoraf den
nye kategori fremgår, kan genparten bestilles hos IT- og Telestyrelsen.
Gebyret for udstedelse af en genpart er 85 kr.

Radioamatørcertifikater af kategori B får adgang til anvendelse af
HF-båndene med en begrænset effekt på 100 Watt.

Radioamatørcertifikater af kategori D får adgang til at anvende båndene for
radioamatører omkring 50 og 70 MHz. På frekvenserne omkring 50 MHz må der
sendes med indtil 50 Watt, mens der på frekvenser omkring 70 MHz må sendes
med indtil 25 Watt.

Nyheder
Nyt nummer af Frekvensnyt her kan det hele læses.


--
73 fra oz5vib
http://oz5vib.webbyen.dk


de Otto
 
lite saxat ifrån Frekvensnyt

Frekvensnyt er IT- og Telestyrelsens nyhedsbrev om sager på frekvensområdet. Her vil IT- og Telestyrelsen orientere om regler, nye radiotjenester m.v. Nyhedsbrevet udkommer 4 gange om året på IT- og Telestyrelsens hjemmeside på internet. En gang om året vil nyhedsbrevet i trykt form blive fordelt til alle tilladelsesindehavere sammen med udsendelsen af regninger.

Lidt om afgifter og gebyrer i 2004

Folketinget har nu vedtaget finansloven for 2004. Afgifterne for brug af radiofrekvenser er i 2004 uændret i forhold til 2002 og 2003.

IT- og Telestyrelsen vil inden for de næste par måneder udsende indbetalingskort til dækning af den årlige afgift.

Ny bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt radioprøver og kaldesignaler m.v.

En ny bekendtgørelse om anvendelse af frekvenser uden tilladelse træder i kraft medio januar 2004. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere bekendtgørelse nr. 1005 af 10. december 2002.

Bekendtgørelsen ændrer specielt reglerne på radioamatørområdet. Med reglerne i den nye bekendtgørelse bortfalder kravet om aflæggelse af en morseprøve for at opnå et radioamatørcertifikat af kategori A. Alle radioamatørcertifikater af kategori C vil herefter blive opgraderet til kategori A. Samtlige indehavere af et certifikat af kategori C vil modtage et brev med denne information ultimo januar 2004.

Hvis certifikatindehaveren ønsker en genpart af sit certifikat hvoraf den nye kategori fremgår, kan genparten bestilles hos IT- og Telestyrelsen. Gebyret for udstedelse af en genpart er 85 kr.

Radioamatørcertifikater af kategori B får adgang til anvendelse af HF-båndene med en begrænset effekt på 100 Watt.

Radioamatørcertifikater af kategori D får adgang til at anvende båndene for radioamatører omkring 50 og 70 MHz. På frekvenserne omkring 50 MHz må der sendes med indtil 50 Watt, mens der på frekvenser omkring 70 MHz må sendes med indtil 25 Watt.

Herudover er der foretaget følgende ændringer:


Der er yderligere tilladelsesfrie frekvenser til luftfartsradartjenesten
Yderligere frekvenser til brugerterminaler i FWA-tjenesten undtages fra krav om tilladelse
Begrænsningen om indendørs brug af trådløse LAN i frekvensbåndet 5150-5350 MHz er fjernet.

Politianmeldelser

IT- og Telestyrelsen holder øje med, om radiofrekvenser bliver brugt ulovligt. Det vil sige, at styrelsen blandt andet tager på kontrol, når nogen bliver forstyrret af andres brug af frekvenser. Ved kontrollen finder IT- og Telestyrelsen overtrædelser som for eksempel for høj sendeeffekt, brug af radiofrekvenser uden tilladelse og meget andet. Først tager kontrolfolkene sig af sagen, og bagefter går den videre til juristerne. Overtrædelser bliver meldt til politiet.

I skemaet kan du se en oversigt over, hvad der skete med de sager, IT- og Telestyrelsen meldte til politiet, og som sluttede i 2003. I alle tilfældene betalte overtræderne en bøde inden en retssag eller blev dømt af retten til at betale en bøde. Bøderne er normalt på 5.000 kr. for hver enkelt overtrædelse. Bødens størrelse kan stige, hvis man før har lavet en lignende overtrædelse, eller hvis overtrædelsen er særligt grov.

IT- og Telestyrelsen gav ét forbud mod at markedsføre udstyr i 2003.

Afgørelser om overtrædelser anmeldt af IT- og Telestyrelsen
Frikendelse/ sag henlagt af politiet
Bødeforelæg vedtaget
(ikke i retten)
Dom om at betale bøde

Amatørradio
0
0
0

Landmobil
0
3 bøder på 5.000 kr.
0

Landsdækkende radio og tv
0
0
0

Lokalradio
0
4 bøder på 5.000 kr.
3 bøder på 10.000 kr.
1 dom på 5.000 kr.
1 dom på 10.000 kr.

Maritim
0
1 bøde på 1.500 kr.
0

Privatradio
0
0
0

I alt
0
8 bødeforelæg
2 domme

de Otto
 
Här gällande Croatien.. saxat ifrån RSGB


Croatian Amateurs Gain New Bands and 100kHz at 40 Metres
Croatia has become the first country in Region 1 to benefit from the expansion of the 40-metre band agreed at the World Radio Conference in Switzerland last summer. 9A amateurs have also been given privileges at 70 and 3400MHz and now no longer have to pass a Morse code test for access to the HF bands.

New amateur radio regulations came into effect in Croatia on the 26th of December. Since then, amateurs there may operate between 7100 and 7200kHz on a Secondary basis, with a maximum power of 1000 watts PEP, in addition to the normal Region 1 allocation of 7000 to 7100kHz. On 4 metres, Croatian amateurs now have 70.000 to 70.450MHz, with a power limit of 10 watts. They also gain a new band between 3400 and 3410MHz, with a maximum permitted power of 150 watts. The Morse code requirement for an HF bands licence was also dropped with the new regulations and there are now only two licence classes there: the full licence and a beginners' licence.
 
Back
Top