Nytt vrål på 80m. Solpaneler?

SM7HIA

Active Member
Dessvärre har det tillkommit en ny störning här hos mig på 80. Ett kraftigt brus som är flera tiotal kHz brett med max ungefär kring 3635kHz.

Några hundra meter härifrån har en granne satt upp solpaneler på taket. Då detta vrål, med reservation för att det är helt fel, tycks följa solinstrålningen så kommer misstanken att det är därifrån det kommer. Därför frågar jag här om det finns någon som har observerat störningar från sådana anläggningar?
 

SM5XUN

░░░░░░░
De innehåller ju en switchand omvandlare så det finns ju en överhängande riska att du har rätt i ditt antagande at det kan vara felkällan.
En flaska whiskey och en näve klämferriter kanske kan lösa problemet?
- passa på att samtidigt notera märke/modell på invertern så kan du leta efter godkännanden och samtidigt kolla att installationsanvisningarna har följts.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Det har ju förekommit direktimport av dylika anläggningar för att hålla nere priset.
Risken är då stor att anläggningen inte är godkänd i Sverige.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Är inte förvånad, speciellt med tanke på den mängd kinesiska inverters som finns... finns exempel på hur privatpersoner köpt utrustning från Kina själva, och monterat o kopplat in, utan behörig elektriker och utan att ha föranmält till elnätsbolaget dessutom...

En inverter omvandlar till AC ofta trefas. Det är den som orsakar störningar om den är felaktigt installerad, eller om den saknar de EMC skydd som krävs inom EU.
Helt klart jämförbart med fläktstyrningarna som orsakade så många störningar en tid. Kanske kan du se kretskorten där det gapar tomt där filtren skulle ha suttit.

Klämferriter, ja kanske, men på starkströmsidan är det kanske tveksamt om du bör gå in. Men först bör du se om utrustningen är CE-märkt, vilket fabrikat, och om det ser ut att vara seriöst installerat. Installerat enligt tillverkarens specifikationer, om sådana finns. Notera fabrikat och försök kolla om anlägger är registrerat hos elnätsbolaget.

de
Roy SM4FPD
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Troligast är det växeriktaren som sprider skräp ut på DC-sidan.
Kan mycket väl vara så.
Alla kablar på taket som förbinder solpanelerna med varandra och vidare ner till invertern bildar då en stor loop-antenn.
 

SM3IXY

Well-Known Member
Grannen (10m) har monterat solpaneler, förmodligen inte made i china. Jag hör inte tillstymmelse till störning på nåt band. Olika i Olika kommuner som ja bruker säga.
/SM3IXY
 
Top