Om kunskapskraven

Kunskapskraven bör generellt

 • tas bort helt

  Votes: 2 3,5%
 • sänkas "ett snäpp"

  Votes: 0 0,0%
 • bibehållas som idag

  Votes: 12 21,1%
 • ökas "ett snäpp"

  Votes: 22 38,6%
 • ökas kraftigt alt indelas i 2 eller 3 klasser

  Votes: 21 36,8%

 • Total voters
  57

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Stora skillnader i kompetenskraven mellan olika länder - varför är det så?

Som bekant har Sverige under en lång rad av år succesivt mildrat kraven för att bli radioamatör. Från ett alldeles utmärkt trappstegssystem med C-, B-, och A-certifikat på 60...70-talen infördes först T-certifikatet, därefter N-certifikat för att ersättas av SSA:s speciella utbildningscertifikat UN och UC där kravnivån låg ungefär i nivå med de då slopade C resp N-certifikaten.

I en kort mellanperiod fanns CEPT1 och CEPT2-certifikaten som efter en tid omformades till nationella certifikat (för att komma runt de betydligt högre CEPT-kraven som egentligen skulle gälla enligt CEPT TR61-02 och som Sverige hade lovat att rätta sig efter). Benämningen blev Klass 1 resp 2 certifikat.

Sedan morsekravets slopande för några månader sedan finns nu endast en enda certifikatsklass kvar i Sverige och som kunskapsmässigt motsvarar ungefär de dåvarande kraven för N-certifikat eller SSA:s slopade utbildningscertifikat UN, den utan morsekrav.

PTS väntas inom kort att ta beslut om slopad tillståndsplikten och SSA får ta över resterade delar av verksamheten, t ex att dela ut anropssignaler ur speciella prefixserier. Anropssignalerna kommer att skrivas in på de certifikat som SSA själv producerar i sin Laser-skrivare. Allt fullt lagligt och med PTS tillstånd. Vi är inte där ännu, men sannolikt blir det så.

Vi kan alltså konstatera att det hänt en hel del sedan början av 70-talet och mer är på gång.

I andra länder gäller andra förutsättningar:
I England t ex finns ett intressant system med tre klasser, Foundation - Intermediate och högsta klassen som heter Advanced.

För att få en "Advanced licence" gäller följande:

"Candidates wishing to sit the Advanced Licence examination must have been successful in both the Foundation and Intermediate Licence examinations prior to sitting the Advanced Licence exam. Candidates are encouraged to attend a suitable course but there is no obligation to do so. The Advanced Licence examination must be conducted at an approved RSGB Registered Examination Centre."

Kravspecifikationen för själva provets begränsning, bredd och djup specificeras i ett 23-sidigt dokument späckat med matematiska formler. Detta dokument kan vara intressant att studera och då sätta i relation till SSA:s 9+9 punkter på lika många rader som tillsammans med ett typexempel på amatörradioprov är tänkt att ge elever och lärare tillräcklig information om provets omfattning och svårighetsgrad.

Advanced Radio Amateur License - Syllabus http://www.rsgb.org/full/advancedsyllabus.pdf

Här finns SSA:s motsvarande krav http://www.svessa.se/utbildning/pdf/SSA 2003_1.pdf

med tillhörande provfrågor som kan studeras här. http://www.svessa.se/utbildning/provfra.php

Ur allt detta kan man konstatera att det i ett internationellt perspektiv just nu är förhållandevis enkelt att bli radioamatör i Sverige.

Skulle inte SSA kunna administrera ett motsvarande system, med t ex Novis, Vanlig och Avancerad radioamatör?

Ämnet är säkert känsligt och stekhett i ett land som Sverige där alla skall ha allt serverat på silverfat utan att behöva anstränga sig och behöva prestera något. Dock kan det kanske vara ett trevligt ämne att ta upp till allmän debatt och inte minst för att göra dig och alla andra uppmärksamma på de förhållanden och stora skillnader som trots allt råder.

Varför är det så stora skillnader?

73
Bengt SM7EQL
 
Hej Allihopa !

Jag håller med bengt. Det Engelska systemet verkar vara bra. Nivån på både 2 meter och HF-banden är numera fruktansvärt låg både kunskapsmässigt och intellektuellt. Språkbruket är helt brutalt imellanåt och under den nivå som betraktas som normalt i andra sammanhang. Jag tycker att CW-kravets borttagande är bra men man borde ersätta detta med någon annan form utav prov som har en förankring till hobbyn. Kanske ett svenskatest där man får visa att man klarar av att hantera Svenska språket utan inblandning av runda ord i varje mening :)

/ Tobbe SM6RME
 
Ett ögonblick. Hur har man tänkt sig den situation vi har idag? Skall alla de som nu har tillstånd för kortvåg få göra om sina prov (de som gick från CEPT-2 till Klass1) retroaktivt?

Hasse DLZ
 
Bra fråga!

Vi benar upp sakerna:

Nuvarande amatörpopulation har idag exakt samma rättigheter trots att olika svåra prov avlagts.
Vissa amatörer har kvalificerat sig genom det skriftliga A-certifikatet (60...70-talen) där det krävdes uträkning på papper och redovisning enligt den gamla skolans principer.
Andra har kvalificerat sig genom att avlägga UN-certifikat för lekmän, d v s sina klubbkamrater som agerat provförrättare.
En tredje grupp har sannolikt inte avlagt några prov alls av olika orsaker som var och en kan spekulera över själv.

Skillnaden mellan de olika "provens" svårighetsnivå är alltså ganska stor, vilket naturligtvis återspeglar sig i de teknikdiskussioner som förs på banden. Vissa slänger sig med komplicerade formler och konstiga ord som "S-parametrar" och andra kan inte räkna ut våglängden på 7 MHz. Kanske inte ens har en miniräknare eller intresse av att skaffa en sådan. På så sätt har amatörradiohobbyn blivit en hobby för ALLA. Så är det nog?

Om vi fortfarande haft de tuffare kraven motsvarande det gamla A-certifikatet hade amatörpopulationen varit några tusen amatörer mindre. Kanske så mycket som tretusen minus. Min högst ovetenskapliga uppskattning förstås, men nog ganska nära sanningen.

Om förnyat omprov enlig den engelska modellens advanced hade krävts för att få behålla nuvarande sändningstillstånd så hade populationen kanske sjunkit till något eller några tusen amatörer eller så... Vad tror du?


Ett tillägg;
Man kan ju tänka sig att alla nuvarande amatörer placeras i Novisklassen och de som vill köra upp i nästa klass gör ett frivilligt prov för att få ett pappret att hänga på väggen. Jag hade anmält mig direkt för att få ett sådant certifikat. Hela livet är för de flesta normalt funtade personer en tävling om att ha den största antennen eller PA-steg, nyaste bilen, båten, snacka mest eller vad det nu är. Säkert fler tänker så inskränkt. :)

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Bengt, med tanke på den av dig tidigare beskrivna "ska-ha" mentaliteten tror jag att dina tretusen snarare skulle bli ett fullkomligt ras för kvantiteten amatörer i Sverige. Själv tror jag att hobbyn utan vidare skulle mer än halveras till antalet. Klarar SSA exempelvis detta rent ekonomiskt?

Men varför startar du denna diskussion nu? Tror du på fullt allvar att du får någonsomhelst respons för dessa ideér hos SSA eller PTS? Denna diskussionen skulle väl förts INNAN hobbyn avreglerades. Med förlov sagt, det känns ganska meningslöst att debattera något som har noll procents chans att vinna gehör hos dem som idag med en suck av lättnad slipper att, som tidigare, administrera en grupp människor som man på många håll inom PTS ansett vara ordentligt jobbiga att ha att göra med.

Hasse DLZ
 
WCZ har en poäng i detta med det alltför utbredda fusket med licenser. Mycket av den okunskap som idag finns på banden går att hitta i ett alltför stort antal tillstånd som tillkommit med "hjälp" från andra. Jag tror att mycket hade varit bättre om fusket hade varit mindre än vad det helt klart har varit.

Jag känner till ett exempel på en mycket känd 80-meters pratare som vid en muntlig fråga inför provförrättare svarade 700 watt när man frågade honom hur många watt man får om man har 700 Volt och 100 mA.

Hasse DLZ
 
System med provförrättning i privat regi medger stora variationer i provets utförande och svårighetsgrad utan att riskera att gå över gränsen och bli olaglig. Själv är jag f n enbart PTS provförrättare (har upphört som SSA dito p g a att jag inte anser att SSA:s provfrågor är relevanta, dessutom är frågorna luddigt formulerade och i några avseende direkt löjligt formulerade) Jag ställer förhållandevis tuffa krav jämfört med många andra provförrättare. Detta har medfört att "mina potentiella kunder" d v s de i mitt närområde ibland åker land och rike runt för att skriva upp på annan ort. Kombinationen att vara provförrättare och ställa krav är ingen uppskattad kombination. Det är ungeför som du ringer runt till 10 olika butiker och frågar vem som är billigast på en vara. Är det svar nog?

73
Bengt
 
Bengt, det räcker inte. Det finns tillräckligt många "hjälpande händer" för att Din, mycket hedervärda insats, bara kan ses som mycket begränsad. Du skriver själv att de som känner på sig att inte klara "ditt prov" sticker iväg någon annanstans där de hittar "mer förstående" provförrättare.

Intressant vinkel som diskussionen fått. Månntro någon där ute har egna erfarenheter av hur det går till att fuska sig till en kortvågslicens? Knacka telegrafi i trädbord ska visst vara en variant har jag hört :))))

Hasse DLZ
 
Hasse skrev:
>Men varför startar du denna diskussion nu? Tror du på fullt allvar att du får någonsomhelst respons för dessa ideér hos SSA eller PTS? Denna diskussionen skulle väl förts INNAN hobbyn avreglerades. Med förlov sagt, det känns ganska meningslöst att debattera något som har noll procents chans att vinna gehör hos dem som idag med en suck av lättnad slipper att, som tidigare, administrera en grupp människor som man på många håll inom PTS ansett vara ordentligt jobbiga att ha att göra med.

Hasse,
Ingen vet exakt vad som kommer att hända i framtiden. Chansen att SSA och PTS skall intressera sig är förmodligen nära noll som precis du skriver. Dock kan det vara så att en tillräckligt stor del av SSA:s medlemmar (eller de som inte är med i SSA) anser att kraven borde skärpas. En följd av detta skulle kunna bli att SSA beatämmer sig för att ta i tu med läromedelsfrågan på allvar och t o m erbjuder frivillig vidarutbildning med stickers på certifikatet för de som är intresserade att gå vidare - och få ut mer av sin hobby.

Eftersom SSA är en förening som har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intresse så kan vad som helst hända. Både du och jag kan påverka utvecklingen mer än vi tror och det är aldrig för sent.

Till sist, nej SSA har inte råd att mista 50% av sin medlemskår. Men med en långsiktig hållbar politik där man visade framfötterna och erbjöd möjligheter skulle teoretiskt sätt kunna öka medlemsantalet. Du kanske hade blivit så upphetsad och nöjd att du gått med i Föreningen. Ursäkta svordomen :)

73
Bengt EQL
 
Hasse skrev:
>Bengt, det räcker inte. Det finns tillräckligt många "hjälpande händer" för att Din, mycket hedervärda insats, bara kan ses som mycket begränsad

Jag slipper i alla fall att skämma ut mig som oseriös provförrättare. Om jag nu ändå skall bli impopulär så blir jag hellre det på att vara återhållssam än allt för givmild och hjälpsam.

Som Otto skrev så bör nog SSA se över sina rutiner för provförrättning.

T ex kunde ju provförrättningen knytas till radioklubbar där klubbens medlemmar godkände den person som klubben utsett som av SSA godkänd provförrättare. Bara en sådan enkel åtgärd hade säkert gallrat bort 9 av 10 oseriösa, om det nu verkligen finns så många som du påstår????

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Ojsan!

Av allt att att döma väckte inläggen och den korta debatten om "Kompetenskrav och provförrättning" både nyfikenhet och många kommentarer i direktmail.

En läsare skriver så här:

"jag tror det blir svårt att på sikt motivera användningen av värdefullt frekvensspektrum för att möjliggöra för "kufar" att kommunicera med varandra. Blir det dessutom så att PTS avskaffar tillståndsplikten, och dessutom lyckats att lämpa över sina tillsynsuppgifter på SSA har vi en juridisk gråzon framför oss. Personligen drar jag mig för att blanda mig i offentlig amatörradiopolitisk debatt. Värderar högt min och familjens sinnesfrid samt frånvaron av telefonsamtal, i värsta fall anonyma sådana, på olämpliga tider"

En annan skriver detta:

"Som tur är hade jag nog klarat det engelska teoriprovet för högsta licensen.... När väl kortvågen öppnades för oss T-certare och jag började lyssna på 80 m har snarare mitt intresse för amatörradio avtagit. Sådant skitsnack har jag aldrig varit med om på smalbandsdelarna av våra VHF/UHF/SHF-band."

Jag tycker det är tråkigt att vår hobby urartat så till den milda grad att vanligt folk inte ens vågar diskutera och debattera viktiga frågor offentligt utav rädsla att bli hotad och trakasserad. Vart är vi på väg?

Nåja, som svar på ett antal direkta frågor till mig, så finns det en ganska komplett sammanfattning av de svenska provkraven och bakgrunden till de kompetenskrav och provförrättarrutiner som gäller idag. Sammanfattningen skrevs för c:a ett år sedan och har inte uppdaterats sedan dess. Den gäller i stora drag än. Enda skillnaden är väl att kravet på kunskaper i morsetelegrafi har slopats i de nya föreskrifterna.

http://www.sm7eql.se/provtagning/Inledning.html

Det är kanske mest INLEDNINGEN som kan vara intressant att fundera över tillsammans med de typfrågor som provförrättarkåren gemensamt tog fram under åren 1995-2001 men som SSA Styrelse sedermera ansåg allt för svåra eftersom de skulle hämma tillväxten av nya radioamatörer, nya medlemmar till SSA. Kontentan blev att frågorna inte fick lov att användas i samband med provförrättning i SSA:s regi. Dock duger den alldeles utmärkt när det gäller provförrättning med PTS som huvudman.

73
Bengt EQL
 
> jag tror det blir svårt att på sikt motivera användningen av värdefullt frekvensspektrum för att möjliggöra för "kufar" att kommunicera med varandra.

Den som skrivit detta är anonym. Tråkigt. Jag skulle gärna vilja ha en definition på begreppet "kuf". Om vederbörande menar alla dem som inte klarar högre studier i elektronik så kommer han att få gott om plats för sina tekniska experiment. Om han menar dem som till vardags uppträder "normalt" det vill säga inte förställer sig när en mikrofon kommer inärheten behöver den anonyme inte vara rädd för att våra amatörradioband försvinner. Dessa "normala" är nämligen i ett så litet fåtal att de faktiskt är försumbara.

Jag tror att den här debatten håller på att kantra. Farhågorna förstoras till orimliga proportioner. De som tillfredtsälls med att få kalla dem de ogillar för "kufar" har en mycket underlig syn på yttrande- och åsiktsfrihet.

> Sådant skitsnack har jag aldrig varit med om på smalbandsdelarna av våra VHF/UHF/SHF-band

Skriver en annan anonym bidragslämnare. Som varande mycket aktiv både på 2 och 6 meter CW, SSB, MS kan jag hålla med om påståendet. Det citerade inlägget kopplat till begreppet "kufar" gör att jag måste ställa frågan - är inte nästan alla som befinner sig på den lägre delen "kufar"? Min uppfattning om aktiviteterna är att 99 % jagar QRA lokatorer. Punkt slut. Det är ytterst sällan man träffar på någon som diskuterar teknik eller ens kör ett vanligt QSO iallafall här nere i sydöstra delen av Sverige. Mao skulle även dessa amatörer egentligen inte få ha någon licens eftersom de är intresserade av diplom och contest. De är per definition "mindre värda" eller hur?

Hasse DLZ
 
Diskussionen heter: Om kunskapskraven

1'a inlägget av Bengt:
Stora skillnader i kompetenskraven mellan olika länder - varför är det så?

Ingen vet tydligen ?
Varför läser inte SSA'a berörda funktionärer detta och skriver ngt svar ... ?
Kanske dom bara tittar på http://www.ssa.se och där törs man inte ha ngt forum.

Här babblar vi och vad i praktiken resulterar det i ?
 
OGJK:
>Här babblar vi och vad i praktiken resulterar det i ?

Vad slutresultatet av babblet blir vet ingen. Det babblas ju en hel del inom andra områden också - politiken t ex. Frågan är relevant där också :)

Svar på din fråga:
Jag är helt övertygad om att många i SSA styrelse följer debatten ord för ord. Detta vet jag eftersom det tidigare under den förra regimen ofta kom klagomål därifrån för att jag var allt för frispråkig och hade för många egna åsikter i känsliga frågor som man helst inte ville diskutera i fullt dagsljus.

Varför skillnaderna är så stora när det gäller kompetenskraven så har det delvis sin förklaring i hur olika länders administrationer (PTS i Sverige) fungerar och om de nationella föreningarna (SSA i Sverige) prioriterar "kvantitet av radioamatörer" eller "kvalitet på utbildningen". SSA har under den senare 8-års perioden jobbat hårt för förenklingar och för att göra amatörradio till en populär allmänhobby för alla. Rekryteringsmaterialet som togs fram för några år sedan hade "social samvaro" som budskap vilket bekräftas av bildvalet på ungdomar som umgås, tittar på video, dricker coca cola och käkar pizza. Huvudbilden var en kille i skinnbrallor som nonchalant tillbakalutad med tangentbordet i knät kör radio. Budskap som går direkt hem till dagens ungdom. Snygga bilder i sig kanske om SSA hade varit en förening där social samvaro var huvudsyftet.

(I alla föreningar inkl SSA uppstår social samvaro naturligt som en FÖLJD AV en intressant aktivitet som bedrivs. Det är inget som behöver uppfinnas.)

Andra länders föreningar har ibland tunga bilder på elektronik, megastora antenner, etc och profilerar hobbyn på helt annat sätt. Kanske något mitt emellan hade varit bra.

Vad som är rätt eller fel beror på vad man eftersträvar. Min egen inställning är att amatörradion är en teknisk hobby, primärt för personer med ett genuint tekniskt intresse. SSA är en intresseförening och skall tillvara ta medlemmarnas intresse.

Andra har kanske andra åsikter vilket är fullt tillåtet i ett samhälle där yttrandefrihet, åsiktsfrihet och demokrati råder.

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Hasse skrev:
>Jag skulle gärna vilja ha en definition på begreppet "kuf".

En kuf är tydligen en person som går omkring med ett gem intryckt i pannan.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7511133.asp


Du skriver vidare: .....De är per definition "mindre värda" eller hur?

Nej Hasse, vi diskuterar inte om den ene är värd mer än den andre. Debatten handlar om en lämplig nivå på kunskapskraven för att bli en sådan radioamatör som kan samexistera med andra radioamatörer utan att allt för stora konflikter uppstår. För att uppfylla detta grundkrav krävs ett visst mått av kunskaper i radioteknik och trafikteknik. Om sedan lite kunskaper i ämnet "hyfs" hade ingått i proven så hade det varit ett stort lyft för hobbyn.

Liknande nivåer finns ju på många håll i vårt samhälle. Ibland som lagar, ibland som rekommendationer, oskrivna regler eller praxis som de flesta kan se en fördel i att följa och är beredda att acceptera eller lära sig.

73
Bengt EQL
 
Hmmm, en i pannan märkt människa, visserligen med ett gem, men ändå. Räknar vi gemmärkta amatörer så blir mitt påstående ännu mer sannolikt dvs. ingen myndighet kommer att lägga ner någon kraft på att minska möjligheterna för resten av radioamatörer att använda sin hobby.

I realiteten blir det en vägning av "värd" och mindre "värd" det säger all logik.

Du klarar inte detta alltså får du inte vara med. Slutsats, jag är mindre "värd". Vem definierar vad som är "hyfs"?

Om hyfs hade varit en lag hade jag antagligen följt den. Orsaken till att hyfs inte är någon lag är att det är OMÖJLIGT att skriva denna lag.

För en tid sedan var jag på ledarutbildning för kommunalt förtroendevalda. Vi diskuterade bland annat språkbruk. En direkt fråga till ledaren för denna kurs om vad som var tillåtet från talarstolen i kommunfullmäktige gav svaret: ALLT. Fula ord, profant språkbruk. Ingenting var egentligen förbjudet. I amatörradio däremot finns det tankar om disciplinnämnder, återinförandet av avlyssninsstationer, ökade möjligheter för SSA att sätta sig på enskilda osv. Hobbyn hänger inte med i tiden. Den sneglar hela tiden tillbaka till punschverandan i början av 20-talet då man faktiskt fysiskt kunde se om grannen var amatör eller inte. Han hade sår på läpparna. Orskade av en kolkornsmikrofon som direkt modulerade HF. (Förutsatt att såret inte var ett tecken på något annat. Något hemskt och skamligt :D )

I övrigt håller jag med om synpunkten på den SKRÄMMANDE TYSTNADEN från andra ansvariga inom SSA. Här har Bengt startat flera mycket trevliga och intressanta diskussioner men endast ett fåtal engagerar sig. Varför man skriver anonyma brev med åsikter och hävdar att man inte VÅGAR skriva med nummer och namn förstår jag inte. Argumentet att man skulle vara rädd för repressalier är ynkligt. Vem har råkat ut för otrevligheter efter en saklig, seriös diskussion??? Nä, jag tror att de anonyma helt enkelt vet att de har för lite på fötterna för att deltaga i en diskussion som denna. Att sedan skylla på annat är mänskligt, men lätt genomskådat.

Hasse DLZ :cool:
 
Som EQL skriver skulle det vara mer lära om "hyvs" innan man var godkänd som amatör. Men är det då inte konstigt att vi inte från början vet vad "hyvs" är för något. Jag kan inte se några anonyma inlägg i den här tråden?

73 Janne
 
Hmm, allt kan väl inte vara tillåtet attsäga över radion. Uttryck som kan rubriceras som "hets mot folkgrupp" borde nog inte vara tillåtet. Men då kommer vi in på en juridik som är långt över de bestämmelser som vi en gång läste beträffande amatörradiocertifikat.
Sen kan man fundera på vad som är lämpligt att diskutera över radion. Om man skulle pröva den form av QSO som i vanliga fall är förekommande tror jag att en duktig advokat skulle kunna fälla många radioamatörer för att QSO't inte är ett experimentiellt hobbyutövande.

73 Peder
 
Tror inte att förtal av annan person är tillåtet att säga över radion, det finns mycket som helt klart inte får missbrukas. Men det förvånar mig att inte en del har det klart för sig, har man inte det "hyvs" som behövs i vår hobby skall man verkligen fundera på om man inte ska byta hobby. Tror säkert som SM7USY skriver att en duktig advokat kan fälla många radioamatörer som bryter mot en del regler.

73 Janne
 
I ett koncentrat kan man konstatera att ALLT som inte bryter mot Svensk Lag är tillåtet. Den som är missbelåten kan alltid göra en polisanmälan :D :D

Hasse DLZ :cool: :rolleyes:
 
Back
Top