optimal dipol hf?

sm6wzh

Member
vilken längd skall det vara på en dipol för kortvågen för att den skall vara så optimal som möjlig på flest band?? med tuner!! finns det någon sådan längd?
 
Min spontana idé är att du gör en dipol som matas med en öppen stege. Då gäller det att:

a - finna en längd på dipol och matarledning så att matningsimpedansen inte hamnar utanför vad matchboxen klarar av på något av amatörbanden, dvs stegens längd och våghastighet ingår också i beräkningarna.

b - dipolen är tillräckligt lång även vid den lägsta frekvensen, så att du får en acceptabel verkningsgrad också där

Jag överlåter åt andra här på HAM.SE att komma med matematiskt underbyggda förslag. SM0AOM har också information om en bredbandsdipol som täcker området 3-30 MHz med SWR 2:1 eller därunder och en verkningsgrad på mer än 50 %.

/ Göstha
 
sm6wzh said:
vilken längd skall det vara på en dipol för kortvågen för att den skall vara så optimal som möjlig på flest band?? med tuner!! finns det någon sådan längd?

Det traditionella sättet att utföra detta är att göra antennen 1/2 våglängd lång på den lägsta frekvens man tänker använda, t.ex. 40 m för 80 m bandet, och 80 m för 160 m.
Då blir antennen lågimpedivt matad på detta band, och en "stege" på 1/4 våglängd
kommer att transformera detta till en hög impedans i matningsänden.
På nästa band (dubbla frekvensen) kommer antennen att vara högimpediv, och "stegen" som nu är 1/2 våglängd lång kommer att repetera denna impedans i matningsänden.

Det beror alltså på hur "bra" ens "tuner" är om detta kommer att lyckas, eftersom anpassningsområdet skiljer sig mycket mellan olika konstruktioner.
Om man har en "tuner" med mindre anpassningsområde kan det vara en tanke att göra dipolen så att den inte är resonant (= heltal * 1/2 våglängd) på något av de lägre amatörbanden, utan istället på en frekvens mitt emellan de båda banden, t.ex. mellan 80 och 160 m eller 80 och 40 m. Detta ger mindre påfrestningar på "tunern" genom att undvika de allra högsta och lägsta matningimpedanserna som kan vara svåra att hantera i enklare "tuners".

Man bör också känna till att dipoler får en ganska utpräglad riktverkan när de blir stora i förhållande till våglängden, ett "flikigt" strålningsdiagram uppstår på de högsta amatörbanden.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
multibandsdipol

multibandsdipol:
någon som testat??? resultat??? några tips?? höjd över marken?? balun??

kanske någon har bilder på era hemmabyggen??
wzh@sk6dw.se
 
Last edited:
Back
Top